Traducere engleză-română pentru "to argue with"

EN

"to argue with" română traducere

EN

to argue with {verb}

volume_up
to argue with (dar şi: to fall out with)
volume_up
a se certa cu {vb. r.}

Exemple de folosire pentru "to argue with" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishA few people still argue that what has happened in Darfur is not genocide.
Câteva persoane încă susţin că ceea ce s-a întâmplat la Darfur nu este genocid.
EnglishNo one would argue that the maps that were created many years ago are totally perfect.
Nimeni nu poate susține că hărțile create cu mulți ani în urmă sunt perfecte.
EnglishI personally would argue that it is a success, if only a modest one.
Personal, consider că acest raport constituie un succes, chiar dacă unul modest.
EnglishThat ship has sailed; there is no point in continuing to argue about it.
Această oportunitate s-a pierdut; nu mai are rost să mai discutăm despre ea.
EnglishYou will argue that we must take these measures to enable the economy to recover.
Îmi veți spune că trebuie să luăm aceste măsuri pentru a permite economiei să se redreseze.
EnglishNo, we have to deal with, not argue about, the question of dictatorships.
Trebuie să înfruntăm problema dictaturii, nu să ne certăm pe această temă.
EnglishSome people argue that the term denotes…
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
EnglishThey argue that it would damage the agreed social and environmental standards.
Aceştia susţin că astfel de verificări ar afecta standardele sociale şi de mediu convenite.
EnglishWe therefore argue that the EU must improve its actions at international level.
Prin urmare, susţinem că UE trebuie să îmbunătăţească acţiunile sale la nivel internaţional.
EnglishWe can argue about whether or not they could or should have been larger.
Putem să dezbatem în contradictoriu dacă ar fi putut sau ar fi trebuit să fie mai ample.
EnglishI argue that it is essential for civil servants to be accountable to the general public.
Susţin că este esenţial ca funcţionarii publici să fie răspunzători faţă de publicul larg.
EnglishMoreover, I would like to argue in favour of strengthening cooperation with Europol and Eurojust.
Mai mult, aş dori să susţin consolidarea cooperării cu Europol şi Eurojust.
EnglishI would argue that this is even more important in the current context of the economic backdrop.
Aș afirma că acest lucru este și mai important în contextul actual al crizei economice.
EnglishNonetheless, I would argue that we do not want an agreement at any price.
Cu toate acestea, aș susține că nu dorim un acord cu orice preț.
EnglishI also argue in favour of medium-term solutions for Kosovo.
De asemenea, pledez în favoarea unei soluţii pe termen mediu pentru Kosovo.
EnglishSome people argue that the term denotes…
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul ar denota mai degrabă...
EnglishIt is far too simplistic to argue that it is a Pakistani internal issue in itself.
Este mult prea simplist să se argumenteze că aceasta constituie în sine o problemă internă a Pakistanului.
EnglishI would argue that unemployment is the real social problem of today.
Aș spune că în prezent adevărata problemă socială este șomajul.
EnglishI would argue that the new CAP should aid this and keep that production within Europe.
Aș susține că noua PAC ar trebui să contribuie la acest lucru și să mențină această producție în Europa.
EnglishArticle 49 is as important, I would argue, to our future as it has been to our past.
Aş spune că articolul 49 este la fel de important pentru viitorul nostru cum a fost pentru trecutul nostru.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

with prepoziţie
to do away with verb
to meet with verb
to find fault with verb
Romanian
to be acquainted with verb
Romanian
to comply with verb
to teem with verb
Romanian
to catch up with verb