EN

argument {substantiv}

volume_up
It is actually not an argument at all; it is a knock-out argument.
De fapt, acesta nici nu este un argument; este un argument decisiv.
The first argument is self-protection for the world outside of Afghanistan.
Primul argument îl reprezintă autoprotecţia pentru lumea din afara Afganistanului.
The second argument, however, pertains to the position of the people of Afghanistan.
Cel de-al doilea argument, totuşi, se referă la poziţia oamenilor din Afganistan.
Minister, Commissioner, ladies and gentlemen, right at the start of this budget debate, I must say that I would like not so much to cause an argument as to express my thanks.
Dle ministru, dle comisar, doamnelor şi domnilor, chiar de la începutul acestei dezbateri privind bugetul trebuie să spun că aş dori nu să provoc o ceartă, ci să îmi exprim gratitudinea.
argument (dar şi: evidence, proof)
volume_up
probă {f} (dovadă)
The tired old arguments about growth and jobs being the main objectives are being wheeled out.
Se repetă la nesfârșit vechiul raționament conform căruia creșterea și ocuparea forței de muncă sunt principalele obiective.
argument (dar şi: proposition, thesis)
RO

argument {neutru}

volume_up
De fapt, acesta nici nu este un argument; este un argument decisiv.
It is actually not an argument at all; it is a knock-out argument.
Primul argument îl reprezintă autoprotecţia pentru lumea din afara Afganistanului.
The first argument is self-protection for the world outside of Afghanistan.
Cel de-al doilea argument, totuşi, se referă la poziţia oamenilor din Afganistan.
The second argument, however, pertains to the position of the people of Afghanistan.
argument (dar şi: critică, obiecție)
argument (dar şi: scuză evazivă)
argument (dar şi: scuză evazivă)

Exemple de folosire pentru "argument" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe second argument, however, pertains to the position of the people of Afghanistan.
Cel de-al doilea argument, totuşi, se referă la poziţia oamenilor din Afganistan.
EnglishThis report represents a large number of compromises from all sides of the argument.
Acest raport reprezintă numeroase compromisuri ale tuturor părților implicate.
EnglishThe first argument is self-protection for the world outside of Afghanistan.
Primul argument îl reprezintă autoprotecţia pentru lumea din afara Afganistanului.
EnglishI do not accept their argument that the legal basis of the report is inaccurate.
Nu accept argumentul cum că temeiul juridic al raportului nu este corect.
EnglishAs I said in the earlier debate, the Commission is repeating this argument.
După cum am spus în dezbaterea de mai devreme, Comisia repetă acest argument.
EnglishThe second argument always used here is that we risk destroying the internal market.
Al doilea argument utilizat este acela că riscăm să distrugem piața internă.
EnglishI have not changed my mind, but I accept that I have lost the argument.
Nu m-am răzgândit, dar am acceptat faptul că a fost o dispută pe care am pierdut-o.
EnglishSo the same argument applies now to the nomination of the Commission.
Acelaşi argument se aplică acum şi în ceea ce priveşte nominalizarea Comisiei.
EnglishThe third argument is that it is the member countries which should be blamed for the errors.
Cel de-al treilea argument este că statele membre trebuie învinuite pentru erori.
EnglishIt is an argument put forward by those who mistrust our institutions.
Este un argument înaintat de cei care nu au încredere în instituțiile noastre.
EnglishThat argument is becoming academic because the fish have effectively disappeared.
Acest argument devine academic deoarece peştii au dispărut, efectiv.
EnglishA more absurd and obscure argument could not be found in this regard.
Un argument mai absurd şi mai obscur nu a putut fi găsit în această privinţă.
EnglishWe politicians have, unfortunately, also used this type of argument.
Din păcate, noi politicienii, am utilizat, de asemenea, acest tip de argument.
EnglishIn too many cases, the argument of maintaining public order is abused.
În prea multe situaţii se abuzează de argumentul menţinerii ordinii publice.
EnglishAt this point, I will refrain from commenting on the seriousness of this line of argument.
În acest moment, nu voi face niciun comentariu privind seriozitatea acestui argument.
EnglishIt has become more and more an economic debate, an economic argument.
A devenit din ce în ce mai mult o dezbatere economică, un argument economic.
EnglishAn argument in favour of this was said to be the forthcoming EU-China Summit.
Un argument în favoarea acestui lucru ar fi fost summitul UE-China.
EnglishWe cannot allow ourselves to become embroiled in the internal political argument.
Nu ne putem permite să ne implicăm în disputele politice interne.
EnglishThere can be no reason, no argument and no scope for understanding.
Nu există niciun motiv, niciun argument şi nicio posibilitate de a înţelege.
EnglishIt is one argument or the other, but it is not always very coherent.
Fie că se invocă un argument sau celălalt, acesta nu este întotdeauna foarte coerent.