Traducere engleză-română pentru "arithmetic"

EN

"arithmetic" română traducere

volume_up
arithmetic {substantiv}
EN

arithmetic {substantiv}

volume_up
1. Matematică
Commissioner, this is merely a matter of simple arithmetic.
Doamnă comisar, aceasta este numai o problemă de aritmetică simplă.
Arithmetic is not always right, and laws and geography cannot be outvoted.
Aritmetica nu are întotdeauna dreptate, iar legile și geografia nu pot fi învinse cu o majoritate de voturi.
Este o chestiune de aritmetică.

Exemple de folosire pentru "arithmetic" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt leads him or her to the rudiments of reading and of arithmetic.
Îl conduce spre elementele de bază ale cititului și ale aritmeticii.
EnglishArithmetic is not always right, and laws and geography cannot be outvoted.
Aritmetica nu are întotdeauna dreptate, iar legile și geografia nu pot fi învinse cu o majoritate de voturi.
EnglishCommissioner, this is merely a matter of simple arithmetic.
Doamnă comisar, aceasta este numai o problemă de aritmetică simplă.
EnglishFor example, pointing to Calculator displays this message: "Performs basic arithmetic tasks with an on-screen calculator."
De exemplu, dacă indicaţi spre Calculator, este afişat acest mesaj: „Efectuează operaţii aritmetice de bază cu un calculator pe ecran.”
EnglishFor example, pointing to Calculator displays this message: "Performs basic arithmetic tasks with an on-screen calculator."
De exemplu, dacă indicați spre Calculator, se afișează acest mesaj: „Efectuează operații aritmetice de bază cu un calculator pe ecran.”
EnglishIt is a question of arithmetic.
EnglishIs it an arithmetic graph - I must become technical - where equal rises in CO2 cause equal rises in warming?
Este vorba oare de un grafic aritmetic - trebuie să adopt un limbaj tehnic- unde creşterea egală a dioxidului de carbon provoacă o creştere egală a încălzirii?
EnglishSo much for the arithmetic.

Sinonime (în engleză) pentru "arithmetic":

arithmetic
arithmetical
English
arithmetic mean