Traducere engleză-română pentru "arm"

EN

"arm" română traducere

volume_up
arm {substantiv}
volume_up
armful {substantiv}
volume_up
arming {substantiv}
EN

arm {substantiv}

volume_up
2. Anatomie
arm (dar şi: upper arm)
It is more of a shot in the arm than a therapy.
Este mai curând o împuşcătură în braţ, decât o terapie.
The EU must stop acting as the extended arm and the funder-in-chief of NATO and the United States.
UE trebuie să înceteze să se comporte ca un braţ întins şi ca finanţator principal al NATO şi al Statelor Unite.
Children playing on the site at a later time can be attracted by the bright colours, picking the fragments up only for them to explode in their hand, causing them to lose an arm or a leg.
Copiii care se joacă mai târziu în zona respectivă pot fi atraşi de fragmentele viu colorate, le adună, iar acestea explodează în mână, pierzându-şi astfel un braţ sau un picior.
3. Termen militar
arm (dar şi: gun, rifle, weapon)
Now the people are being subjected to an occupying power that is more interested in building up power based on arms than in democracy.
Acum, populația suferă din cauza unei puteri de ocupare mai interesată în a-și consolida puterea cu arma decât în democrație.

Exemple de folosire pentru "arm" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI would very much like to see how you fight with one arm cut off and the other tied up.
Chiar aș vrea să văd cum luptați cu un braț tăiat și cu celălalt legat la spate.
EnglishWindows RT comes preinstalled on PCs and tablets that are powered by ARM processors.
Windows RT este preinstalat pe PC-uri și tablete care sunt alimentate de procesoare ARM.
EnglishHowever, let us not forget that we also have strong-arm tendencies in Europe.
Însă nu trebuie să uităm că şi în Europa există astfel de tendinţe.
EnglishI would therefore strongly recommend that we give communication a shot in the arm.
Prin urmare, recomand cu tărie stimularea comunicării.
EnglishIt is understandable that there are strong-arm tendencies there and those must be condemned.
Este de înţeles că apar tendinţe de violenţă fizică în acest loc, iar acestea trebuie condamnate.
EnglishIf the European Union so wishes, the EIB can be that arm.
Dacă Uniunea își dorește acest lucru, BEI poate fi respectivul sprijin.
EnglishThe case for reinforcement of both the preventive and the corrective arm of the pact is obvious.
Este evidentă nevoia de consolidare atât a componentei preventive a pactului cât şi a celei corective.
EnglishWe aim to reinforce the preventive and corrective arm of the Stability and Growth Pact.
Scopul nostru este de a consolida aspectul preventiv şi pe cel corectiv ale Pactului de stabilitate şi creştere.
EnglishBut there are other Community competences that should not go now to the intergovernmental arm.
Există însă alte competenţe comunitare care nu ar trebui să fie transferate acum în partea intergurvernamentală.
EnglishThe EU must stop acting as the extended arm and the funder-in-chief of NATO and the United States.
UE trebuie să înceteze să se comporte ca un braţ întins şi ca finanţator principal al NATO şi al Statelor Unite.
EnglishMoreover, this fund for minor crops that is about to be introduced will give these alternatives a shot in the arm.
În plus, acest fond pentru culturi minore ce urmează a fi introdus va distruge aceste alternative.
EnglishBasic functionality on ARM-based devices.
Funcţionalitate de bază cu dispozitive bazate pe arhitectura ARM.
EnglishFor this reason, we must arm ourselves with other instruments to defend the people who are hardest hit.
Din acest motiv, trebuie să ne înarmăm cu alte instrumente pentru a apăra oamenii care sunt cel mai grav afectați.
EnglishIt is more of a shot in the arm than a therapy.
Este mai curând o împuşcătură în braţ, decât o terapie.
EnglishThe preventive arm should be strengthened.
Componenta preventivă ar trebui să fie consolidată.
EnglishMove the mouse by pivoting your arm at your elbow.
EnglishNo State can allow ethnic groups or sections of the population to arm and engage in armed conflict.
Niciun un stat nu poate permite ca grupurile etnice sau părţi ale populaţiei să se înarmeze şi să se angajeze într-un conflict armat.
EnglishAs we all know, decisions for the next few days must be made by the executive arm of the European institutions.
După cum bine ştiţi, deciziile referitoare la următoarele zile trebuie luate de braţul executiv al instituţiilor europene.
EnglishWe are currently having a kind of arm wrestling match over the financing of the budget, which is not particularly constructive.
În prezent avem un fel de meci de wrestling asupra finanțării bugetului, care nu este deosebit de constructiv.
EnglishPeace in the region will never be possible as long as Tehran continues to fund and arm the fanatics of Hezbollah in Lebanon.
Pacea în regiune va fi imposibilă atâta timp cât Teheranul continuă să finanțeze și să înarmeze fanaticii Hezbollah din Liban.

Sinonime (în engleză) pentru "arm":

arm
arming