Traducere engleză-română pentru "armed"

EN

"armed" română traducere

volume_up
arm {substantiv}
volume_up
armful {substantiv}
volume_up
arming {substantiv}
EN

armed {adjectiv}

volume_up
1. general
armed (dar şi: equipped)
The European Union has armed itself with legislation on the issue.
Uniunea Europeană s-a înarmat cu legislaţie în ceea ce priveşte această problemă.
Just yesterday we had armed Eurocorps soldiers carrying the European flag round the courtyard outside, a sort of European Union version of trooping the colour.
Chiar ieri am înarmat soldaţii Eurocorps care purtau steagul european prin curtea exterioară, un fel de versiune a Uniunii Europene de a înălţa steagul.
I was very unpleasantly surprised to read in newspapers early on this week that an armed man fired four bullets at a Serb MP in the Kosovo Parliament.
. - Am fost neplăcut surprins să citesc în ziare că, la începutul săptămânii acesteia, un om înarmat a tras patru gloanţe asupra unui deputat sârb din Parlamentul kosovar.
2. Termen militar
armed
This is a fast-growing phenomenon in many armed conflict zones.
Acesta este un fenomen în plină ascensiune în numeroase zone de conflict armat.
There is instability in the north, fuelled by armed conflict with the Houthi rebels.
Partea de nord este afectată de instabilitate, alimentată de conflictul armat cu rebelii Houthi.
That is a recipe for disaster and even a recipe for armed conflict.
Aceasta este rețeta unui dezastru și chiar rețeta unui conflict armat.

Exemple de folosire pentru "armed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishBut NATO is threatened by the savage cuts being imposed on European armed forces.
Însă NATO este amenințată de reduceri masive impuse asupra forțelor armate europene.
EnglishThe members of various armed bands in the eastern DRC are culpable of this mass rape.
Membrii diferitelor grupări armate din estul RDC sunt vinovați de acest viol în masă.
EnglishArmed with such data, we need to study the root causes of this decline.
În lumina acestor date, trebuie studiate cauzele principale ale acestui declin.
EnglishIt is obvious that this kind of conflict cannot be solved by armed force.
Este evident faptul că acest tip de conflict nu poate fi soluționat cu forțe armate.
EnglishIn Baghdad, armed individuals burst in, shooting 52 people and wounding 200.
În Bagdad, indivizi înarmați s-au năpustit și au împușcat 52 de persoane și au rănit 200.
EnglishThe armed conflict in the area can only be resolved by way of a political solution.
Conflictul armat din această regiune nu poate fi rezolvat decât printr-o soluţie politică.
EnglishThe European Union has armed itself with legislation on the issue.
Uniunea Europeană s-a înarmat cu legislaţie în ceea ce priveşte această problemă.
EnglishCivilian supervision of the armed forces has also been strengthened.
De asemenea, supravegherea civilă a forţelor armate a fost şi ea consolidată.
EnglishThis solution cannot be achieved, however, through terrorist attacks or armed actions.
La această soluţie nu se poate ajunge însă prin atacuri teroriste sau prin acţiuni armate.
EnglishThis is a fast-growing phenomenon in many armed conflict zones.
Acesta este un fenomen în plină ascensiune în numeroase zone de conflict armat.
EnglishAt the same time, armed groups are re-emerging in other parts of the country.
În acelaşi timp, grupuri armate reapar în alte părţi ale ţării.
EnglishThere is instability in the north, fuelled by armed conflict with the Houthi rebels.
Partea de nord este afectată de instabilitate, alimentată de conflictul armat cu rebelii Houthi.
EnglishThe third thing we can learn is that the European Union must be armed.
Cel de-al treilea lucru pe care îl putem învăţa este că Uniunea Europeană trebuie înarmată.
EnglishThat is a recipe for disaster and even a recipe for armed conflict.
Aceasta este rețeta unui dezastru și chiar rețeta unui conflict armat.
EnglishNo political or ideological crisis can justify this fact, nor the armed confrontation.
Nicio criză politică sau ideologică nu poate justifica nici acest fapt, nici confruntarea armată.
EnglishThis leads to armed conflicts, migration and destabilisation.
În aceste condiţii, izbucnesc conflicte armate, apar fenomene de migraţie şi destabilizare.
EnglishWhy was Mr Bhatti not shadowed by armed close protection officers?
De ce nu era dl Bhatti însoțit de ofițeri de protecție armată?
EnglishLet us move beyond our over-armed and under-developed age to a more secure world for all.
Trebuie să depășim această eră supraînarmată și subdezvoltată și să deschidem o eră mai sigură pentru toți.
EnglishCaptain Daniel Ambroziński of the Polish Armed Forces lost his life recently in Afghanistan.
Căpitanul Daniel Ambroziński din cadrul forţelor armate poloneze şi-a pierdut recent viaţa în Afganistan.
EnglishThe number of armed attacks also rose by 200% overall.
Numărul atacurilor armate a crescut, de asemenea, cu 200 % per total.

Sinonime (în engleză) pentru "arm":

arm
arming