Traducere engleză-română pentru "Armenian"

EN

"Armenian" română traducere

volume_up
Armenian {substantiv}
RO
EN

Armenian {substantiv}

volume_up
To date, a total of 22 states have recognised the historical fact of the anti-Armenian holocaust.
Până acum, în total 22 de state au recunoscut evenimentul istoric al holocaustului anti-armean.
Yesterday Mr Wiersma mentioned that failure to acknowledge the 1915-1916 Armenian genocide is a problem.
Ieri domnul Wiersma a menţionat că nerecunoaşterea genocidului armean din 1915-1916 reprezintă o problemă.
The Armenian genocide is not mentioned at all, which differentiates this report from earlier resolutions from Parliament.
Genocidul armean nu este menţionat deloc, fapt care diferenţiază acest raport de rezoluţiile anterioare ale Parlamentului.

Exemple de folosire pentru "Armenian" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishBrussels could not care less about Turkey's Armenian genocide.
Puțin îi pasă Bruxelles-ului de genocidul Turciei asupra armenilor.
EnglishTo date, a total of 22 states have recognised the historical fact of the anti-Armenian holocaust.
Până acum, în total 22 de state au recunoscut evenimentul istoric al holocaustului anti-armean.
EnglishYesterday Mr Wiersma mentioned that failure to acknowledge the 1915-1916 Armenian genocide is a problem.
Ieri domnul Wiersma a menţionat că nerecunoaşterea genocidului armean din 1915-1916 reprezintă o problemă.
EnglishTurkey denies its Armenian holocaust.
Turcia neagă holocaustul său comis asupra armenilor.
EnglishThe Armenian genocide is not mentioned at all, which differentiates this report from earlier resolutions from Parliament.
Genocidul armean nu este menţionat deloc, fapt care diferenţiază acest raport de rezoluţiile anterioare ale Parlamentului.
EnglishThere is nothing to prevent the Armenian troops from at least leaving those provinces of Azerbaijan which do not form part of Nagorno-Karabakh.
Nu există nimic care să împiedice trupele armene să părăsească cel puţin acele provincii din Azerbaidjan care nu fac parte din Nagorno-Karabah.
EnglishWhen we visited Istanbul recently, we could see and hear that millions of Armenian and Greek Christians were killed there during the 20th century.
Când am vizitat de curând Istanbulul, am putut vedea și auzi că milioane de creștini armeni și eleni au fost uciși acolo în timpul secolului al XX-lea.
EnglishI have addressed this issue several times in this Chamber, pointing to the Armenian genocide, concerns over the Kurds and the occupation of Cyprus.
Am abordat această chestiune în mai multe rânduri în această Cameră, atrăgând atenţia asupra genocidului din Armenia, problema kurzilor şi ocuparea Ciprului.
EnglishRussia's active commitment to promoting dialogue between the Armenian and the Azerbaijan presidents in the Nagorno-Karabakh matter is, of course, welcome.
Angajamentul activ al Rusiei pentru promovarea dialogului dintre preşedinţii Armeniei şi Azerbaijanului în chestiunea Nagorno-Karabakh este, desigur, binevenit.
EnglishI think that neither side should stipulate conditions for ratifying these protocols which are in the interest of both the Turkish and Armenian peoples.
Sunt de părere că nicio parte nu ar trebui să stipuleze condiţii pentru ratificarea acestor protocoale, care sunt în interesul popoarelor turc şi armean deopotrivă.
EnglishThat is why I voted for the amendment, which proposed the recognition of the Armenian genocide, a crucial historical act and prerequisite for Turkey's accession to the Union.
De aceea am votat în favoarea amendamentului, care a propus recunoașterea genocidului armean, un act istoric crucial și o condiție prealabilă pentru aderarea Turciei la Uniune.
EnglishThe violations of human rights in Turkey, however, where simply discussing the Armenian genocide is enough to merit punishment, are apparently something that can be overlooked.
Totuşi, încălcările drepturilor omului din Turcia, unde simpla menţionare a genocidului armenilor este suficientă pentru a fi pasibil de pedeapsă, sunt, în mod evident, trecute cu vederea.
EnglishHowever, our peoples reject the inclusion of this Asian country with a population that has become 99% Muslim since the Armenian genocide and the disappearance of the other Christian communities.
Însă popoarele noastre resping includerea acestei ţări asiatice cu o populaţie care a devenit 99% musulmană de la genocidul armean şi dispariţia celorlalte comunităţi creştine.
EnglishAnother fundamental issue that astonishes me and that has not been adequately stressed is Turkey's obstinate refusal to acknowledge the Armenian genocide that took place last century.
Un alt aspect fundamental care mă surprinde și care nu a fost subliniat în mod corespunzător este refuzul categoric al Turciei de a recunoaște genocidul armean care a avut loc secolul trecut.

Sinonime (în engleză) pentru "Armenian":

Armenian
Armenian language
English