Traducere engleză-română pentru "arms"

EN

"arms" română traducere

volume_up
arms {substantiv}
RO
volume_up
arm {substantiv}
volume_up
armful {substantiv}
EN

arms {substantiv}

volume_up
arms

Exemple de folosire pentru "arms" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHowever, let us not push the new President of Ukraine into the arms of Moscow.
Cu toate acestea, să nu-l împingem pe noul preşedinte al Ucrainei în braţele Moscovei.
EnglishIt is unacceptable that EU countries are still selling arms to these regimes.
Este inacceptabil faptul că țările UE vând încă arme acestor regimuri.
EnglishDisarmament, arms control and a possible anti-missile shield are also on the agenda.
Dezarmarea, controlul armelor şi un posibil scut antirachetă sunt, de asemenea, pe agendă.
EnglishYou are right when you state that the nuclear arms race must be stopped.
Aveţi dreptate când declaraţi că trebuie oprită cursa înarmării nucleare.
EnglishThat is the reason why the European Union must not lift the arms embargo on China.
Din acest motiv, Uniunea Europeană nu trebuie să ridice embargoul asupra armelor impus Chinei.
EnglishFirstly, I call for us to please stop the sale of arms to these countries immediately.
În primul rând, fac apel la dvs. pentru a opri imediat vânzarea de arme către aceste țări.
EnglishWe want a military embargo, an arms embargo against Colonel Gaddafi.
Ne dorim un embargo militar, un embargo asupra armelor, împotriva colonelului Gaddafi.
EnglishWe cannot just open our arms and welcome everyone released from Guantánamo.
Nu putem să deschidem braţele şi să primim pur şi simplu orice deţinut eliberat din Guantánamo.
EnglishEurope continues to sell arms that are being used to kill civilians.
Europa continuă să vândă arme care sunt utilizate pentru a ucide civili.
EnglishDespite these reservations, I welcome the micro-credit service in Poland with open arms.
În pofida acestor rezerve, întâmpin cu braţele deschise serviciul de microcredite în Polonia.
EnglishI wish we would see a change in the arms diplomacy that has brought us to this impasse.
Aş dori să observ o schimbare a diplomaţiei referitoare la arme, care ne-a adus în acest impas.
English• resolute maintenance and execution of the arms embargo on Somalia,
• menţinerea fermă şi executarea embargoului armelor privind Somalia;
EnglishWe must not send them back into the arms of the human traffickers.
Nu trebuie să le trimitem înapoi în braţele traficanţilor de persoane.
EnglishThe amendments seek to make life easier for arms exporters.
Amendamentele urmăresc să facă viața mai ușoară pentru exportatorii de arme.
EnglishWe are also told that these arms were to be used to terrorise the civilian population.
De asemenea, ni se spune că acest armament urma să fie utilizat pentru a teroriza populația civilă.
EnglishYou have experienced at first hand the arms race during the Cold War.
Aţi experimentat direct cursa înarmării în timpul Războiului Rece.
EnglishIn December 2008, the Council finally adopted the EU Code of Conduct on arms transfers.
În decembrie 2008, Consiliul a adoptat în final Codul de conduită al UE privind exporturile de arme.
EnglishThe first is that many people are up in arms hollering 'How dare Russia do this!'
În primul rând, foarte mulţi oameni se agită, vociferând: "Cum îndrăzneşte Rusia să facă un asemenea lucru?”
EnglishIt was almost like a protectionist arms race - a pattern from the 1930s that was worrying.
Toate acestea semănau cu o cursă protecţionistă a înarmărilor - un model îngrijorător din anii 1930.
EnglishIt is the third most lucrative illicit trade in the world, after arms and drugs trafficking.
Este al treilea tip de comerț ilicit din lume ca profitabilitate, după traficul cu arme și droguri.