Traducere engleză-română pentru "arms race"

EN

"arms race" română traducere

volume_up
arms race {substantiv}
EN

arms race {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "arms race" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishYou are right when you state that the nuclear arms race must be stopped.
Aveţi dreptate când declaraţi că trebuie oprită cursa înarmării nucleare.
EnglishYou have experienced at first hand the arms race during the Cold War.
Aţi experimentat direct cursa înarmării în timpul Războiului Rece.
EnglishIt was almost like a protectionist arms race - a pattern from the 1930s that was worrying.
Toate acestea semănau cu o cursă protecţionistă a înarmărilor - un model îngrijorător din anii 1930.
EnglishIn the current international climate, the danger of a new nuclear arms race is a matter of genuine concern.
În climatul internaţional curent, pericolul unei noi curse a înarmării nucleare este o chestiune de îngrijorare reală.
Englishthe increase of budgets in these areas and the creation of new military capacities which will contribute to a new arms race;
creşterea bugetelor în aceste domenii şi crearea de capacităţi militare noi care vor contribui la o nouă cursă a înarmării;
EnglishAs the motion for a resolution which we have signed states, we are deeply worried by the danger presented by a new nuclear arms race.
După cum afirmă propunerea de rezoluţie pe care am semnat-o, suntem profund îngrijoraţi de pericolul pe care îl prezintă o nouă cursă de înarmare nucleară.
EnglishThese countries are at risk of being the hardest hit as the global recession surges forward and the protectionist arms race looks set to intensify.
Aceste ţări riscă să fie cele mai afectate pe măsură ce recesiunea mondială se amplifică şi cursa pentru înarmare protecţionistă pare să se intensifice.
EnglishThis adaptive capacity has resulted in an arms race between IUU operators and fisheries management bodies at national and international level.
Această capacitate de adaptare a dat naştere unei concurenţe acerbe la nivel naţional şi internaţional între operatorii INN şi organismele de gestionare a pescuitului.
EnglishWe Social Democrats are absolutely clear in our opposition to this kind of arms race, this increase in weaponry, and also the laissez-faire attitude towards corruption.
Noi, social-democraţii, suntem absolut împotriva acestui fel de cursă pentru înarmare, a acestei creşteri a fluxului de armament, precum şi a atitudinii laissez-faire faţă de corupţie.
EnglishIt is an element which deepens political intervention, contributes to the arms race, including nuclear weapons, and promotes vast profits for the EU's industrial-military complex.
Acesta este un element care adâncește intervenția politică, contribuie la cursa înarmărilor, inclusiv arme nucleare, și promovează profituri imense pentru complexul industrial-militar al UE.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

arms substantiv
Romanian
race substantiv
to race verb
mill race substantiv
Romanian
Mai multe cuvinte