Traducere engleză-română pentru "army"

EN

"army" română traducere

volume_up
army {substantiv}
volume_up
army corps {substantiv}
volume_up
army lists {substantiv}
RO
volume_up
army tank {substantiv}
RO
EN

army {substantiv}

volume_up
1. general
The army is in the capital, carrying out searches and making arrests as we speak.
Armata se află în capitală, efectuând chiar în acest moment cercetări şi arestări.
The army, for example, is being applauded for its moderating and decisive role.
Armata, de exemplu, este aplaudată pentru rolul său de moderator și decisiv.
The army and the military indulged themselves in the most sadistic form of brutality.
Armata şi soldaţii s-au dedat la cea mai sadică formă de brutalitate.
army (dar şi: host)
army
volume_up
oaste {f} (armată)
2. Termen militar
The army is in the capital, carrying out searches and making arrests as we speak.
Armata se află în capitală, efectuând chiar în acest moment cercetări şi arestări.
The army, for example, is being applauded for its moderating and decisive role.
Armata, de exemplu, este aplaudată pentru rolul său de moderator și decisiv.
The army and the military indulged themselves in the most sadistic form of brutality.
Armata şi soldaţii s-au dedat la cea mai sadică formă de brutalitate.
The army is in the capital, carrying out searches and making arrests as we speak.
Armata se află în capitală, efectuând chiar în acest moment cercetări şi arestări.
The army, for example, is being applauded for its moderating and decisive role.
Armata, de exemplu, este aplaudată pentru rolul său de moderator și decisiv.
The army and the military indulged themselves in the most sadistic form of brutality.
Armata şi soldaţii s-au dedat la cea mai sadică formă de brutalitate.

Exemple de folosire pentru "army" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe army is in the capital, carrying out searches and making arrests as we speak.
Armata se află în capitală, efectuând chiar în acest moment cercetări şi arestări.
EnglishThe army, for example, is being applauded for its moderating and decisive role.
Armata, de exemplu, este aplaudată pentru rolul său de moderator și decisiv.
EnglishI have to ask: why are Russian army units still present in the village of Pereva?
Trebuie să întreb: de ce mai sunt prezente unităţile armatei ruseşti în satul Pereva?
EnglishDo you not agree that the Turkish army should leave Cyprus immediately, Mr Solana?
Nu sunteţi de acord că armata turcă trebuie să părăsească imediat Ciprul, dle Solana?
EnglishThe massacre caused defections in the army, the government and the diplomatic service.
Masacrul a dus la trădări în rândul armatei, guvernului și serviciului diplomatic.
EnglishThen on 28 June 1991 came the brutal attack by the Yugoslav People's Army.
Apoi, la 28 iunie 1991, a venit atacul brutal al Armatei populare iugoslave.
EnglishThey are often held together by force, and the army's power is great.
De multe ori acestea sunt menţinute cu forţa, iar puterea armatei este uriaşă.
EnglishThis process, in particular the intervention of the army, has led to criticism.
Acest proces, în special intervenţia armatei, a provocat critici.
EnglishThe army and the military indulged themselves in the most sadistic form of brutality.
Armata şi soldaţii s-au dedat la cea mai sadică formă de brutalitate.
EnglishThe authorities and successive elections which they organised were supported by the army.
Autorităţile şi alegerile succesive pe care le-au organizat au fost sprijinite de armată.
EnglishCivilians are constantly being killed or wounded in attacks by this army.
Civilii sunt ucişi sau răniţi permanent în atacurile acestei armate.
EnglishOn 21 August 20 years ago, a Soviet and Hungarian army invaded the former Czechoslovakia.
La 21 august, acum 20 de ani, o armată sovietică şi maghiară a invadat fosta Cehoslovacie.
EnglishIt was so bad that the army had to intervene to evacuate the hardest hit areas.
A fost atât de grav, încât armata a trebuit să intervină pentru a evacua zonele cele mai afectate.
EnglishThe Northern army has occupied Abyei and 15 000 people have taken flight.
Armata din nord a ocupat Abyei iar 15 000 de oameni s-au refugiat.
EnglishIt is like using the cavalry to attack a modern, mechanised army with guided missiles.
Este ca şi cum am folosi cavaleria pentru a ataca armata modernă, mecanizată cu rachete ghidate.
EnglishThis is because the Army also generates new technologies, and can create new, modern jobs.
Asta pentru că şi armata generează tehnologii noi, şi poate crea locuri de muncă noi, moderne.
EnglishThese civilians must be allowed to leave so that the army can conclude its offensive.
Acestor civili trebuie să li se permită să plece, astfel încât armata să îşi poată încheia ofensiva.
EnglishBut after that we have to allow the army to continue their campaign.
Însă apoi, trebuie să permitem armatei să îşi continue campania.
EnglishPower was seized by Rajoelina, who was designated by the army.
Puterea a fost acaparată de Rajoelina, care a fost desemnat de armată.
EnglishEurope has no army, nor does it have any business being there.
Nu există o armată europeană, iar statele europene nu au de ce să se implice în acest caz.

Sinonime (în engleză) pentru "army":

army
army corps
English
army tank