Traducere engleză-română pentru "around"

EN

"around" română traducere

RO
RO
EN

around {adverb}

volume_up
around (dar şi: round)
The most optimistic estimates put this time at around 2010.
Cele mai optimiste estimări situează acest moment în jurul anului 2010.
Spinning around in this wheel, we face two major problems - resources and waste.
Învârtindu-ne în jurul acestei chestiuni, ne confruntăm cu două probleme majore - resursele și deșeurile.
According to current estimates, it will be around 0.6%.
Conform estimărilor actuale, se va situa în jurul valorii de 0,6%.
around (dar şi: about, round)
around (dar şi: about)
around (dar şi: round)

Exemple de folosire pentru "around" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThey're yawning, napping, lounging on heating vents, and peeking around corners.
Cască, trag un pui de somn, se tolănesc pe calorifere și trag cu ochiul după colț.
EnglishAs a tangible sign recognised around the world, the euro is a measure of stability.
Ca simbol tangibil recunoscut în toată lumea, euro este o măsură a stabilităţii.
EnglishI remember visiting a butcher around that time and he just could not understand.
Îmi amintesc de o vizită făcută unui măcelar, care pur şi simplu nu putea înţelege.
EnglishIn the field of energy there is a great deal happening on and around the sea.
În domeniul energiei se întâmplă deja o mulțime de lucruri în și în jurul mării.
EnglishWe receive around 5 000 requests per year and we have 80 people working on them.
Primim în jur de 5000 de solicitări pe an și avem 80 de oameni care se ocupă de ele.
EnglishThe situation of Christians around the world needs action from the European Union.
Situaţia creştinilor din întreaga lume are nevoie de acţiuni ale Uniunii Europene.
EnglishToday, we sit around a table and try to find a method of negotiating these matters.
Astăzi, stăm la o masă și încercăm să găsim o metodă de a negocia aceste probleme.
EnglishSee breaking updates and stay up to date on what's happening around the world.
Vedeți actualizări importante și rămâneți la curent cu ceea ce se întâmplă în lume.
EnglishStability and security around the Black Sea have a direct impact on Europe.
Stabilitatea şi securitatea zonei Mării Negre au un impact direct asupra Europei.
EnglishThe financial envelope will be around EUR 78 billion covering a three-year period.
Pachetul financiar va fi de circa 78 de miliarde de euro, pe o perioadă de trei ani.
EnglishAnyone who registers a company will receive around eight to 10 letters in response.
Oricine înregistrează o companie va primi între opt și zece scrisori drept răspuns.
EnglishAround 80 people have already lost their lives and nearly 2 000 have been injured.
Aproximativ 80 de persoane și-au pierdut deja viața și aproape 2 000 au fost rănite.
EnglishIn the area of translations alone, we can save around EUR 11 million annually.
Numai în domeniul traducerilor putem economisi aproximativ 11 milioane de euro anual.
EnglishThe Internet is a network that links millions of computers around the world.
Internetul este o rețea care leagă milioane de computere din lumea întreagă.
EnglishThe latest science tells us we need to be reducing emissions by around 9% year on year.
Ultimele date arată că este nevoie să reducem emisiile cu circa 9% în fiecare an.
EnglishThat is what bears witness to linguistic diversity, not the other way around.
Acest fapt stă mărturie pentru diversitatea lingvistică, nu varianta opusă.
EnglishAround 7 million people in Europe suffer from neurodegenerative diseases.
Aproximativ 7 milioane de persoane din Europa suferă de boli neurodegenerative.
EnglishLadies and gentlemen in Europe, do not waver around the next war in this way.
Doamnelor şi domnilor din Europa, nu ezitaţi astfel în apropierea următorului război.
EnglishIn the new Member States, energy accounts for around 40% of family expenditure.
În noile state membre, energia reprezintă în jur de 40 % din cheltuielile unei familii.
EnglishYou move the origami around the pond by touching the screen to create ripples.
Mutați bărcuțele de hârtie prin lac atingând ecranul pentru a crea valuri.

Sinonime (în engleză) pentru "around":

around