Traducere engleză-română pentru "to arouse"

EN

"to arouse" română traducere

volume_up
arousal {substantiv}
EN

to arouse [aroused|aroused] {verb}

volume_up
To act otherwise would be to arouse the distrust of certain Member States.
Dacă am acţiona altfel, am stârni neîncredere în rândul unor state membre.
to arouse (dar şi: to rouse, to waken)
to arouse
to arouse (dar şi: to cause)
Alzheimer's disease and other forms of dementia are diseases that have been arousing justified attention and concern.
Boala Alzheimer și alte forme de demență sunt boli care suscită în mod justificat atenția și preocuparea.
Furthermore, using history as a means to an end arouses opposition, even if the intention behind it is sincere.
Mai mult, folosirea istoriei ca un mijloc pentru realizarea unui scop suscită opoziţie, chiar dacă intenţia este sinceră.

Exemple de folosire pentru "to arouse" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishTo act otherwise would be to arouse the distrust of certain Member States.
Dacă am acţiona altfel, am stârni neîncredere în rândul unor state membre.
EnglishWe must be aware of this, so that we do not arouse false hopes.
Trebuie să ţinem seama de aceasta, ca să nu dăm naştere unor speranţe false.
EnglishThere are certain matters which arouse the interest of some political groups in our Parliament.
Există anumite probleme care trezesc interesul anumitor grupuri politice din Parlamentul nostru.
EnglishThe recent problems there arouse the concern and interest of all Members of the European Parliament.
Situaţia recentă din Grecia a stârnit preocuparea şi interesul tuturor deputaţilor în Parlamentul European.
EnglishEvents in Greece will serve to arouse emotions.
Evenimentele din Grecia vor servi la stârnirea de emoții.
EnglishHowever, there are motives which arouse a certain concern, linked to the danger of the Moldovans' enthusiasm waning.
Există motive care trezesc totuşi o anumită îngrijorare legată de pericolul scăderii entuziasmului moldovenilor.
EnglishPublic contracts must therefore be transparent and completely open to public scrutiny so that they do not arouse suspicions of any kind.
Prin urmare, contractele publice trebuie să fie transparente şi complet deschise controlului public, astfel încât să nu ridice niciun fel de suspiciune.
EnglishThe background and context, however, beg awkward questions and arouse concern regarding the partly politically motivated nature of the charges.
Cu toate acestea, fondul și contextul au ridicat întrebări incomode și au stârnit îngrijorare în ceea ce privește natura parțial motivată politic a acuzațiilor.
EnglishIt is unacceptable for anyone to use the situation of the Roma to make party political attacks and to arouse hysteria instead of taking effective action.
Este inacceptabil ca situaţia romilor să fie utilizată pentru a lansa atacuri politice de partid şi pentru a provoca isterie în loc să se adopte măsuri eficiente.

Sinonime (în engleză) pentru "arousal":

arousal
Mai multe cuvinte
English
  • to arouse

Aruncă o privire la dicționarul român-italiană pe bab.la.