EN

to arrange [arranged|arranged] {verb}

volume_up
To arrange links on the Favorites or Links bar, drag them to a new location.
Pentru a aranja linkuri pe bara Preferințe sau Linkuri, glisați-le la o locație nouă.
The easiest way to arrange two windows on the desktop is to use Snap.
Modalitatea cea mai simplă de a aranja două ferestre pe desktop este să utilizați Fixare.
To arrange links on the Favorites bar, drag them to a new location.
Pentru a aranja linkuri pe bara Preferințe, glisați-le la o locație nouă.
To arrange links on the Favorites or Links bar, drag them to a new location.
Pentru a aranja linkuri pe bara Preferințe sau Linkuri, glisați-le la o locație nouă.
The easiest way to arrange two windows on the desktop is to use Snap.
Modalitatea cea mai simplă de a aranja două ferestre pe desktop este să utilizați Fixare.
To arrange links on the Favorites bar, drag them to a new location.
Pentru a aranja linkuri pe bara Preferințe, glisați-le la o locație nouă.
to arrange (dar şi: to organize, to settle, to systematize)
volume_up
a organiza {vb.} (a pune în ordine)
During 2010 the Commission will arrange information activities and the sharing of proven approaches.
În 2010, Comisia va organiza realizarea de activităţi de informare şi de schimb de abordări cu rezultate dovedite.
Madam President, last week, I met a man in my local church who was arranging his son's memorial service.
Dnă președintă, săptămâna trecută, în biserica mea locală, am întâlnit un om care organiza parastasul fiului său.
Use this library to organize and arrange word-processing documents, spreadsheets, presentations, and other text-related files.
Utilizați această bibliotecă pentru a organiza și aranja documentele de procesare text, foile de lucru, prezentările și alte fișiere legate de text.
Putem stabili o întrevedere?
Secondly, is the Agency for Fundamental Rights in Vienna also responsible for this and how do they arrange their contacts with civil society?
În al doilea rând, este Agenţia pentru Drepturi Fundamentale de la Viena, de asemenea, responsabilă de aceasta şi care este maniera de a-şi stabili contractele cu societatea civilă.
to arrange (dar şi: to array, to order, to put/set in order)
volume_up
a ordona {vb.} (a rândui)
to arrange
volume_up
a întocmi {vb.} (a aranja)
to arrange
volume_up
a instala {vb.} (a aranja)

Exemple de folosire pentru "to arrange" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishArrange your pictures by folder, month, day, rating, tag, or another property
Aranjarea imaginilor după folder, lună, zi, evaluare, etichetă sau altă proprietate
EnglishTo arrange links on the Favorites or Links bar, drag them to a new location.
Pentru a aranja linkuri pe bara Preferințe sau Linkuri, glisați-le la o locație nouă.
EnglishArrange the photos by dragging them in the order you want them to appear.
Aranjați fotografiile prin glisarea lor în ordinea în care doriți să apară.
EnglishFile Explorer isn't designed to let you manually arrange files within a folder.
Explorer nu este proiectat pentru a vă permite să aranjați manual fișierele dintr-un folder.
EnglishI would like to ask you to arrange this with the Directorate General responsible for this area.
Aş dori să vă rog să colaboraţi, în acest sens, cu Direcţia generală competentă.
EnglishIf you speak several languages, you should arrange them in order of preference (priority).
Dacă vorbiți mai multe limbi, trebuie să le aranjați în ordinea preferinței (priorității).
EnglishThe easiest way to arrange two windows on the desktop is to use Snap.
Modalitatea cea mai simplă de a aranja două ferestre pe desktop este să utilizați Fixare.
EnglishTo arrange links on the Favorites bar, drag them to a new location.
Pentru a aranja linkuri pe bara Preferințe, glisați-le la o locație nouă.
EnglishLibraries let you view and arrange files stored in different locations.
Bibliotecile vă permit să vizualizați și să aranjați fișierele stocate în locații diferite.
EnglishUse media information to arrange files in folders on the disc.
Utilizare informații media pentru aranjarea fișierelor și folderelor pe disc.
EnglishArrange your documents by folder, author, tag, or another property
Aranjarea documentelor după folder, autor, etichetă sau altă proprietate
EnglishIn the library pane (above the file list), click an item in the Arrange by list.
În panoul bibliotecii (deasupra listei de fișiere), faceți clic pe un element din lista Aranjare după.
EnglishUse media information to arrange burned files in folders on the data disc.
Utilizare informații media pentru aranjarea fișierelor inscripționate în foldere pe discul de date.
EnglishThe easiest way to arrange two windows side by side on the desktop is to use Snap.
Modalitatea cea mai simplă de a aranja două ferestre una lângă alta pe desktop este să utilizați Fixare.
EnglishFor more information, see Arrange windows side by side on the desktop using Snap.
Pentru mai multe informații, consultați Aranjarea ferestrelor una lângă alta pe desktop utilizând Fixarea.
EnglishArrange your music by album, artist, genre, or another property
Aranjarea muzicii după album, artist, gen muzical sau altă proprietate
EnglishIn most EU countries, you can also arrange additional 'first-party' cover for the driver.
În majoritatea ţărilor din UE, asigurătorul poate propune, însă, o opţiune care să acopere şi şoferul.
EnglishNot everyone has the money and the opportunity to be able to arrange this for themselves.
Nu toată lumea dispune de banii și de oportunitatea de a face aranjamente de una singură în acest sens.
EnglishYou can use libraries to view and arrange files from different locations.
Aveți posibilitatea să utilizați bibliotecile pentru a vizualiza și aranja fișierele din locații diferite.
EnglishWhat we need is a democratic Zhou Enlai to arrange for a democratic opening up of his country.
Noi avem nevoie de un Zhou Enlai democrat, care să faciliteze o deschidere democratică a țării sale.