EN

arrest {substantiv}

volume_up
This is absolutely essential to accompany the European arrest warrant.
Este absolut esenţial ca acesta să însoţească mandatul european de arestare.
The European Arrest Warrant is a gross miscarriage of justice in itself.
Mandatul european de arestare este el însuşi o eroare gravă a justiţiei.
On this occasion, Poland made use of the European Arrest Warrant.
Cu această ocazie, Polonia a utilizat mandatul european de arestare.
He was detained and is still under arrest, as far as anyone knows.
Acesta fost reţinut şi, din câte se ştie, este în continuare în arest.
She has already been freed before and then put under house arrest again.
Ea a mai fost eliberată anterior, fiind mai apoi condamnată din nou la arest la domiciliu.
The European arrest warrant, operational since January 2004, is intended to replace long extradition procedures.
Mandatul de arest european , în uz din ianuarie 2004, este folosit pentru a înlocui procedurile îndelungate de extrădare.

Exemple de folosire pentru "arrest" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHowever, the SIS alert is a means of transmission of the European Arrest Warrant.
Totuşi, alerta SIS este un mijloc de transmitere a mandatului european de arestare.
EnglishThe Commission does not think that we need to recast the European Arrest Warrant.
Comisia nu consideră că trebuie să reformăm mandatul european de arestare.
EnglishMr President, for an arrest warrant, there has to be prima facie evidence.
Dle preşedinte, pentru un mandat de arestare trebuie să existe dovezi prima facie.
EnglishIf proof were needed, we only have to look at the European Arrest Warrant.
Dacă sunt necesare dovezi, trebuie să analizăm mandatul european de arestare.
EnglishMadam President, Ms Sippel described the European Arrest Warrant as a baby.
Dnă preşedintă, dra Sippel a descris mandatul european de arestare ca pe un bebeluş.
EnglishThe rescue packages were only able to arrest the downward spiral in the short term.
Pachetele de salvare nu au putut decât să oprească spirala descendentă pe termen scurt.
EnglishI would like to make one final point about the European Arrest Warrant.
Aş dori să fac o ultimă observaţie cu privire la mandatul european de arestare.
EnglishThe judge even insinuated that these could lead to a new arrest warrant.
Judecătorul a insinuat chiar că acestea ar putea duce la un nou mandat de arestare.
EnglishThe arrest warrant has two components: issue and refusal or surrender, as appropriate.
Mandatul de arestare are două componente: emiterea şi refuzul sau predarea, după caz.
EnglishHowever, any refusal to execute a European Arrest Warrant does not invalidate it.
Totuşi, orice refuz de a executa un mandat european de arestare nu-l invalidează pe acesta.
EnglishThis is absolutely essential to accompany the European arrest warrant.
Este absolut esenţial ca acesta să însoţească mandatul european de arestare.
EnglishNonetheless, we believed that, on balance, the arrest warrant was the right move.
Cu toate acestea, am privit în linii mari mandatul european de arestare ca pe o mişcare bună.
EnglishThe European Arrest Warrant is a gross miscarriage of justice in itself.
Mandatul european de arestare este el însuşi o eroare gravă a justiţiei.
EnglishThe European Arrest Warrant has been brought up only to criticise it.
Mandatul european de arestare a fost menţionat numai pentru a fi criticat.
EnglishShe has already been freed before and then put under house arrest again.
Ea a mai fost eliberată anterior, fiind mai apoi condamnată din nou la arest la domiciliu.
EnglishThis is indeed a case of collective expulsion because there was a collective arrest.
Acesta este într-adevăr un caz de expulzare colectivă deoarece a existat o arestare colectivă.
EnglishAll this coincides with the convenient issuing of a European Arrest Warrant against him.
Toate acestea coincid cu emiterea convenabilă a mandatului european de arestare împotriva sa.
EnglishThe current trend is to arrest people for expressing political views.
Arestările pentru opiniile politice exprimate sunt un fenomen curent.
EnglishAnna-Maria Gomes asked about the recent arrest of the opposition activist Mrs Bertukan.
Anna-Maria Gomes a întrebat despre arestarea recentă a dnei Bertukan, care activează în opoziţie.
EnglishNo Londoner could be ungrateful to the European Arrest Warrant in the light of that.
Niciun londonez nu-i poate fi nerecunoscător mandatului european de arestare în lumina acestui fapt.

Sinonime (în engleză) pentru "arrest":

arrest
arresting
cardiac arrest