Traducere engleză-română pentru "arrival"

EN

"arrival" română traducere

volume_up
arrival {substantiv}
EN

arrival {substantiv}

volume_up
The registration certificate he was given on arrival by the Finnish authorities did not state his address.
Certificatul de înregistrare pe care autorităţile finlandeze l-au emis la sosire nu conţinea adresa.
timp de sosire estimat
However, there is growing concern about what is happening to minors - unaccompanied or separated at arrival.
Cu toate acestea, există o îngrijorare crescândă cu privire la ceea ce se întâmplă cu minorii - neînsoțiți sau despărțiți la sosire.
arrival (dar şi: coming, return)

Exemple de folosire pentru "arrival" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe must not delay the arrival of a new Commission, but we cannot short-cut the hearings.
Nu trebuie să întârziem sosirea unei noi Comisii, dar nu putem scurta audierile.
EnglishIs President Lukashenko's arrival in accordance with the values that we stand for?
Sosirea preşedintelui Lukashenko este în concordanţă cu valorile pe care le reprezentăm?
EnglishThese attacks could get worse with the arrival of the monsoons, as the fishermen are saying.
Din spusele pescarilor, aceste atacuri se pot agrava odată cu venirea musonilor.
EnglishNow, other procedural requirements will delay the money's arrival at its destination even more.
Acum, alte cerințe procedurale vor întârzia și mai mult sosirea banilor la destinație.
EnglishWe are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Suntem încântaţi să vă anunţăm venirea pe lume a fiului/fiicei noastre.
EnglishWith the arrival of spring and better weather conditions, illegal migration flows are likely to rise.
Odată cu sosirea primăverii și cu îmbunătățirea vremii, cresc și fluxurile migratoare ilegale.
EnglishTheir arrival is a direct consequence of the occupation of Latvia implemented by the Soviet Union.
Sosirea lor este o consecinţă directă a ocupaţiei Letoniei pusă în aplicare de Uniunea Sovietică.
EnglishWith the arrival of the new administration in the US there is an enormous willingness here to cooperate.
Odată cu sosirea noii administraţii în SUA, şi-a făcut apariţia o enormă voinţă de cooperare.
EnglishThe sudden arrival of thousands of migrants on the small Italian island of Lampedusa is an exceptional event.
Sosirea bruscă a mii de migranţi pe mica insulă italiană Lampedusa este o situaţie excepţională.
EnglishThe registration certificate he was given on arrival by the Finnish authorities did not state his address.
Certificatul de înregistrare pe care autorităţile finlandeze l-au emis la sosire nu conţinea adresa.
EnglishMr President, my apologies for the delay in my arrival.
Dle președinte, vă cer scuze că am ajuns cu întârziere.
EnglishThe food crisis has been swept out of people's minds by the arrival of the financial and economic crisis.
Criza alimentară a dispărut complet din mintea oamenilor din cauza apariţiei crizei economice şi financiare.
EnglishIt is the arrival of democracy that worries it.
Instaurarea democrației este cea care o îngrijorează.
EnglishThe arrival of electric cars on the market could represent a competitive advantage for European industry.
Introducerea autovehiculelor electrice pe piaţă ar putea reprezenta un avantaj concurenţial pentru industria europeană.
EnglishCongratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Pentru fericiţii părinţi ai lui ...: felicitări pentru noul sosit! Sunt convins/ă că veţi fi nişte părinţi minunaţi!
EnglishIn the case of products of animal origin, the ANSVSA must be notified at least one day before the date of their arrival.
În cazul produselor de origine animală, ANSVSA trebuie anunţată cu cel puţin o zi înainte de data sosirii acestora.
EnglishHowever, the arrival of so many Heads of State or Government will be a powerful driver to reach a deal.
Cu toate acestea, participarea atâtor şefi de stat şi de guvern va reprezenta o motivare puternică pentru a se ajunge la o înţelegere.
EnglishOn arrival in the new country, you will need to:
EnglishHowever, there is growing concern about what is happening to minors - unaccompanied or separated at arrival.
Cu toate acestea, există o îngrijorare crescândă cu privire la ceea ce se întâmplă cu minorii - neînsoțiți sau despărțiți la sosire.
EnglishHere is a fact: men have a right to be fully involved in the first few days following the arrival of their child in the family.
Iată un aspect concret: bărbaţii au dreptul de a fi pe deplin implicaţi în primele zile după naşterea copilului lor.

Sinonime (în engleză) pentru "arrival":

arrival
arrival time