Traducere engleză-română pentru "to arrive"

EN

"to arrive" română traducere

volume_up
arrival {substantiv}
EN

to arrive [arrived|arrived] {verb}

volume_up
Is there any news as to whether or not he will arrive during the debate?
Se ştie dacă acesta va ajunge sau nu la această dezbatere?
Indeed, with a currency that is chronically undervalued, you arrive at the same result.
De fapt, cu o monedă care este în mod cronic subevaluată, se ajunge la același rezultat.
Primul motiv este de a ajunge la timp.
to arrive (dar şi: to end up, to get)
The results will also arrive in good time to allow us to make corrections.
Rezultatele vor sosi, de asemenea, la timp pentru a ne permite să efectuăm corecţii.
It is easy to predict that if the promised USD 5 billion does not arrive, then it is people who will arrive.
Este uşor de prevăzut că, dacă nu vor sosi cele 5 miliarde USD promise, atunci vor sosi oamenii.
Worse still, these resources will not arrive quickly enough.
Mai rău chiar, aceste resurse nu vor sosi suficient de rapid.
to arrive (dar şi: to come)
The results will also arrive in good time to allow us to make corrections.
Rezultatele vor sosi, de asemenea, la timp pentru a ne permite să efectuăm corecţii.
It is easy to predict that if the promised USD 5 billion does not arrive, then it is people who will arrive.
Este uşor de prevăzut că, dacă nu vor sosi cele 5 miliarde USD promise, atunci vor sosi oamenii.
Worse still, these resources will not arrive quickly enough.
Mai rău chiar, aceste resurse nu vor sosi suficient de rapid.
We still need confirmation, which may arrive next week.
Încă mai este nevoie de o confirmare, care poate va veni săptămâna viitoare.
However, how much will this cost and when will it arrive, if indeed it does?
Totuși, cât vor costa acestea și când va veni acest ajutor, dacă acest lucru se va întâmpla?
to arrive (dar şi: to come)
volume_up
a cădea {vb.} (a sosi)

Exemple de folosire pentru "to arrive" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn the event of a natural disaster, humanitarian aid needs to arrive without delay.
În cazul unui dezastru natural, ajutorul umanitar trebuie acordat fără întârziere.
EnglishI have been delayed getting here and have managed to arrive at the last minute.
Am avut unele piedici ca să ajung aici, dar am reuşit în ultimul minut.
EnglishThe results will also arrive in good time to allow us to make corrections.
Rezultatele vor sosi, de asemenea, la timp pentru a ne permite să efectuăm corecţii.
EnglishOver 100 000 illegal immigrants arrive in Greece from Turkey every year.
În Grecia sosesc peste 100 000 de imigranţi ilegali din Turcia în fiecare an.
EnglishI am asking that, for once, Europe does not arrive in this region too late.
Cer ca, măcar o dată, Europa să nu ajungă prea târziu în această regiune.
EnglishIndeed, with a currency that is chronically undervalued, you arrive at the same result.
De fapt, cu o monedă care este în mod cronic subevaluată, se ajunge la același rezultat.
EnglishI really did arrive in the Chamber just as I should have been speaking.
Chiar am ajuns în această Cameră în momentul în care trebuia să vorbesc.
EnglishHowever, how much will this cost and when will it arrive, if indeed it does?
Totuși, cât vor costa acestea și când va veni acest ajutor, dacă acest lucru se va întâmpla?-
EnglishMr President, it is not the intention that we should now arrive at a resolution.
Dle Preşedinte, nu intenţionăm să ajungem acum la o rezoluţie.
EnglishWhy should those who arrive on the island of Lampedusa be forced to remain there forever?
De ce ar trebui să obligăm persoanele care sosesc pe insula Lampedusa să rămână aici mereu?
EnglishIt is vital that we arrive at a single and clear definition of fraud, irregularity and error.
Este esențial să ajungem la o definiție clară și unică pentru fraudă, neregulă și eroare.
EnglishThe fatality rate is very high and shows that people arrive too late at health centres.
Rata mortalității este foarte ridicată și arată că oamenii vin prea târziu în centrele de sănătate.
EnglishWe must arrive with ours and together reach a deal that delivers for all.
Noi trebuie să venim cu a noastră şi împreună să ajungem la o înţelegere care să ne convină tuturor.
EnglishImported seeds arrive in Austria and then the so-called 'pressed seed oil' is sold there.
Seminţele importate ajung în Austria, apoi aşa-numitul "ulei din seminţe presate” este vândut aici.
EnglishWe still need confirmation, which may arrive next week.
Încă mai este nevoie de o confirmare, care poate va veni săptămâna viitoare.
EnglishIs there any news as to whether or not he will arrive during the debate?
Se ştie dacă acesta va ajunge sau nu la această dezbatere?
EnglishHow can we arrive at a distinction between value and monetary value?
Cum putem face distincţia dintre valoare şi valoare monetară?
EnglishWe are also counting on the Spanish Presidency for when we arrive at the meeting in Bonn ...
De asemenea, contăm pe Preşedinţia spaniolă pentru ca, atunci când vom sosi la reuniunea de la Bonn...
EnglishMost illegal immigrants to the EU arrive in Greece from Turkey across the maritime borders.
Cea mai mare parte a imigranților ilegali din UE pătrund în Grecia pe la frontierele maritime cu Turcia.
EnglishWorse still, these resources will not arrive quickly enough.
Mai rău chiar, aceste resurse nu vor sosi suficient de rapid.

Sinonime (în engleză) pentru "arrival":

arrival
arrival time