EN

arrogance {substantiv}

volume_up
This is arrogance towards the democratic ground rules.
Acest lucru reprezintă o aroganţă faţă de regulile de bază ale democraţiei.
What arrogance to claim that integration only catches on in the well-educated sections of society.
Ce aroganţă să se afirme că ideea integrării are ecou doar în segmentele educate ale societăţii.
The arrogance with which the subject of Turkey's accession is being handled is reflected in this procedure.
Aroganţa cu care se discută subiectul aderării Turciei se reflectă în această procedură.
arrogance (dar şi: haughtiness, vanity)

Exemple de folosire pentru "arrogance" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is arrogance towards the democratic ground rules.
Acest lucru reprezintă o aroganţă faţă de regulile de bază ale democraţiei.
EnglishSecondly, we have to stop displaying moral arrogance by telling China and India what to do.
În al doilea rând, trebuie să încetăm să afişăm aroganţă morală spunând Chinei şi Indiei ce să facă.
EnglishWhat arrogance to claim that integration only catches on in the well-educated sections of society.
Ce aroganţă să se afirme că ideea integrării are ecou doar în segmentele educate ale societăţii.
EnglishThe arrogance with which the subject of Turkey's accession is being handled is reflected in this procedure.
Aroganţa cu care se discută subiectul aderării Turciei se reflectă în această procedură.
EnglishThat leaves me with question three: how about having penalties for stupidity and the sin of arrogance?
Asta mă duce la cea de-a treia întrebare: ce spuneți despre penalizări pentru prostie și aroganță?
EnglishPolitical commentators have drawn attention to the undemocratic methods and arrogance of the EU political elite.
Analiştii politici au atras atenţia asupra metodelor nedemocratice şi aroganţei elitei politice a UE.
EnglishAnd I ask her for less arrogance and more diligence.
Și îi cer mai puțină aroganță și mai multă sârguință.
EnglishThere is no way I can support such arrogance.
În niciun caz nu pot sprijini o astfel de aroganță.
EnglishThis is a brazen expression of the arrogance of power!
EnglishOur failure not to take this into account bears witness to our profound arrogance and alienation from the world.
Incapacitatea noastră de a lua în considerare acest lucru dă dovada aroganţei noastre profunde şi înstrăinării de restul lumii.
EnglishFaced with the arrogance of President Lula in denying extradition, the EU cannot leave the Italian Government by itself.
Confruntată cu aroganţa preşedintelui Lula în ceea ce priveşte respingerea extrădării, UE nu poate lăsa guvernul italian de unul singur.
EnglishIt sounded like arrogance to me.
EnglishThere are limits to arrogance.
EnglishOn top of this, there was also a little arrogance in claiming a leading role in the process of the fight against climate change.
Pe deasupra, a existat, de asemenea, o oarecare aroganţă în afirmarea rolului de lider în procesul de lupă împotriva schimbărilor climatice.
EnglishWhat shocked me was not the arrogance or the disconnection from reality, or even the disdain for public opinion, but the flagrancy.
Ceea ce m-a șocat nu a fost aroganța sau deconectarea de la realitate, sau chiar disprețul față de opinia publică, ci caracterul flagrant.
EnglishThe protests were ignited by the problems that most often stoke social discontent - poverty, despair and the arrogance of the authorities.
Protestele au fost stârnite de problemele care vizează cel mai adesea nemulțumirea socială - sărăcia, disperarea și aroganța autorităților.
EnglishDespite a certain timidity and arrogance on the part of the Council with regard to this crisis, I believe we need to show this cohesion.
În ciuda unei anume timidități și aroganțe din partea Consiliului cu privire la această criză, cred că trebuie să manifestăm această coeziune.
EnglishDoing so lays us wide open to accusations of arrogance and contempt for the democratic process, which must still be concluded one way or another.
Făcând acest lucru, suntem acuzaţi de aroganţă şi lipsă de respect pentru procesul democratic, care trebuie încheiat într-un fel sau altul.
EnglishWe even saw President Lukashenko confronting the international media with profound arrogance, following the repression of the demonstrations in December.
În urma represiunii demonstrațiilor din decembrie, l-am văzut pe președintele Lukașenko înfruntând presa internațională cu o aroganță profundă.

Sinonime (în engleză) pentru "arrogance":

arrogance
arrogant
arrogation