Traducere engleză-română pentru "arrow"

EN

"arrow" română traducere

volume_up
arrow {substantiv}
volume_up
arrow shot {substantiv}
EN

arrow {substantiv}

volume_up
Ctrl+Left Arrow, Ctrl+Right Arrow, Ctrl+Up Arrow, Ctrl+Down Arrow
Ctrl+săgeată stânga, Ctrl+săgeată dreapta, Ctrl+săgeată în sus, Ctrl+săgeată în jos
Arrows (Right arrow, Left arrow, Up arrow, Down arrow)
Săgeți (săgeata la dreapta, săgeata la stânga, săgeata în sus, săgeata în jos)
Left Arrow, Right Arrow, Up Arrow, or Down Arrow
Săgeata la stânga, săgeata la dreapta, săgeata în sus sau săgeata în jos

Exemple de folosire pentru "arrow" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThey include the arrow keys, Home, End, Page Up, Page Down, Delete, and Insert.
Acestea includ tastele săgeată, Home, End, Page Up, Page Down, Delete și Insert.
EnglishThis arrow is called the pointer and it always follows the movement of the mouse.
Această săgeată se numește indicator și urmărește întotdeauna mișcarea mouse-ului.
EnglishClick the arrow next to the Forward button, and then select a page from the list.
Faceți clic pe săgeata de lângă butonul Înainte, apoi selectați o pagină din listă.
EnglishClick the arrow next to the date, and then click the correct date on the calendar.
Faceți clic pe săgeata de lângă dată, apoi faceți clic pe data corectă din calendar.
EnglishThe language list appears when you click the arrow next to the name of the language.
Lista de limbi se afișează când faceți clic pe săgeata de lângă numele limbii.
EnglishNotice that the icon on your desktop has an arrow in the lower-left corner.
Observați că pictograma de pe desktop are o săgeată în colțul din stânga jos.
EnglishClick the arrow below the Sync tab, point to the device, and then click Set Up Sync.
Click the arrow below the Sync tab, point to the device, and then click Set Up Sync.
EnglishThis jack often has a symbol showing an arrow pointing away from the jack.
Mufa are deseori un simbol care afișează o săgeată indicând spre exteriorul mufei.
EnglishClick the Down Arrow next to the Scan button, and then click Full Scan.
Faceți clic pe Săgeată în jos de lângă butonul Scanare, apoi pe Scanare completă.
EnglishDisplays the area around the pointer when you press the Tab or arrow keys.
Afișează spațiul din jurul indicatorului atunci când apăsați tastele Tab sau săgeți.
EnglishTap or click the arrow next to Files, and then choose SkyDrive in the list.
Atingeți sau faceți clic pe săgeata de lângă Fișiere, apoi alegeți SkyDrive din listă.
EnglishIf you click the arrow next to the Views button, you have even more choices.
Dacă faceți clic pe săgeata de lângă butonul Vizualizări, aveți chiar mai multe opțiuni.
EnglishClick the arrow next to the Scan button, and then click Custom scan.
Faceți clic pe săgeata de lângă butonul Scanare, apoi pe Scanare particularizată.
EnglishClick the drop-down arrow, and then click the language that you want to start using.
Faceți clic pe săgeata verticală, apoi faceți clic pe limba pe care doriți să o utilizați.
EnglishClick the down arrow next to the Scan button, and then click Custom Scan.
Faceți clic pe săgeata în jos de lângă butonul Scanare, apoi pe Scanare particularizată.
EnglishThis arrow indicates that you are clicking a shortcut and not the actual file.
Această săgeată indică faptul că faceți clic pe o comandă rapidă, iar nu pe fișierul în sine.
EnglishTap or click the arrow at the top of the screen, and then choose Shared.
Atingeți sau faceți clic pe săgeata din partea de sus a ecranului, apoi alegeți Partajat.
EnglishClick the arrow next to Folders at the bottom of the left pane.
Faceți clic pe săgeata de lângă Foldere din partea de jos a panoului din stânga.
EnglishCtrl+Left Arrow, Ctrl+Right Arrow, Ctrl+Up Arrow, Ctrl+Down Arrow
Ctrl+săgeată stânga, Ctrl+săgeată dreapta, Ctrl+săgeată în sus, Ctrl+săgeată în jos
EnglishTap the arrow above the word , and then select Add to the handwriting dictionary.
Atingeți săgeata de deasupra cuvântului, apoi selectați Adăugare la dicționar de scriere de mână.

Sinonime (în engleză) pentru "arrow":

arrow
English