Traducere engleză-română pentru "article"

EN

"article" română traducere

volume_up
article {substantiv}
RO
EN

article {substantiv}

volume_up
1. general
article (dar şi: commodity, item)
For tips on using Problem Steps Recorder, read this article.
Pentru sfaturi despre utilizarea Înregistrator pași problemă, citiți acest articol.
Only yesterday, an article in The Guardian highlighted other incidents.
Chiar ieri, într-un articol din The Guardian, au fost evidenţiate şi alte incidente.
Following the visit, I wrote an article calling for a Mediterranean community.
În urma vizitei, am scris un articol care solicita o comunitate mediteraneeană.
article (dar şi: affair, job, matter, object, thing, work)
We have seen it with Article 121 and with Greece effectively being turned into a protectorate.
Am văzut acest lucru în articolul 121 şi în transformarea Greciei într-un protectorat.
Again, to use this possibility, we need to include milk in Article 186.
Repet, acest lucru este posibil doar prin includerea laptelui în domeniul de aplicare a articolului 186.
This is in accordance with Article 165 of the Treaty on the Functioning of the European Union.
Acest lucru se realizează în conformitate cu articolul 165 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
article (dar şi: clause, stipulation)
This should be based on the solidarity clause contained in Article 80 of the TFEU.
Acesta ar trebuie să se bazeze pe clauza privind solidaritatea din articolul 80 al TFUE.
One of those was the social clause, Article 9.
Unul dintre acelea a fost clauza socială, articolul 9.
We have free trade agreements where Article 2, the human rights clause, has never actually been enforced.
Avem acordurile de liber schimb în care articolul 2, clauza legată de drepturile omului, nu a fost de fapt niciodată aplicată.
article (dar şi: object, thing, non ego)
article (dar şi: item)
2. Lingvistică
For tips on using Problem Steps Recorder, read this article.
Pentru sfaturi despre utilizarea Înregistrator pași problemă, citiți acest articol.
Only yesterday, an article in The Guardian highlighted other incidents.
Chiar ieri, într-un articol din The Guardian, au fost evidenţiate şi alte incidente.
Following the visit, I wrote an article calling for a Mediterranean community.
În urma vizitei, am scris un articol care solicita o comunitate mediteraneeană.

Exemple de folosire pentru "article" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFollowing the visit, I wrote an article calling for a Mediterranean community.
În urma vizitei, am scris un articol care solicita o comunitate mediteraneeană.
EnglishThe Treaty entered into force on 1 December 2009, in accordance with its Article 6.
Tratatul a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, în conformitate cu Articolul 6.
EnglishArticle 5 of the Constitution of the Portuguese Republic could not be clearer.
Articolul 5 al Constituţiei Republicii Portugalia nu poate fi mai clar decât atât.
EnglishWe would like further answers on whether you believe Article 11 has been fulfilled.
Suplimentar, am dori să ne spuneți dacă credeți că articolul 11 a fost respectat.
EnglishThis was incorporated into Article 19 of the Council Regulation of 24 October.
Acesta a fost inclus în articolul 19 din Regulamentul Consiliului din 24 octombrie.
EnglishA justification of the rescue package in accordance with Article 122 is required.
Este necesară o justificare a pachetului de salvare în conformitate cu articolul 122.
EnglishI think that it is about time that the Commission implemented this article.
Cred că este momentul ca acest articol să fie pus în aplicare de către Comisie.
EnglishThis article describes common Windows printing options and how to select them.
Acest articol descrie problemele de imprimare Windows comune și cum să le selectați.
EnglishAmendment 114 proposes the deletion of Article 101 on emergency measures.
Amendamentul 114 propune eliminarea articolului 101 privind măsurile de urgenţă.
EnglishThe criteria mentioned in Article 290 are compulsory if they are fulfilled.
Criteriile menționate la articolul 290 sunt obligatorii dacă sunt îndeplinite.
EnglishThe other part, which has aroused by far the most interest today, is Article 186.
Cealaltă parte, care a stârnit astăzi cel mai mare interes, se referă la articolul 186.
EnglishI have therefore tabled an amendment to Article 81 in order to clarify its wording.
Prin urmare, am depus un amendament la articolul 81, pentru a-i clarifica formularea.
EnglishArticle 40 protects the respective functions of the Commission and the Council.
Articolul 40 protejează funcţiile respective ale Comisiei şi Consiliului.
EnglishIf we amend this article, we will find that Ireland will vote no in a referendum.
Dacă modificăm acest articol, ne vom trezi că Irlanda va vota "nu” la un nou referendum.
EnglishThis article describes the threats and what you can do to defend against them.
Acest articol descrie amenințările și ce trebuie să faceți pentru a vă apăra de acestea.
EnglishThis should be based on the solidarity clause contained in Article 80 of the TFEU.
Acesta ar trebuie să se bazeze pe clauza privind solidaritatea din articolul 80 al TFUE.
EnglishArticle 165 accords with the objectives for joint programming initiatives.
Articolul 165 corespunde obiectivelor iniţiativelor de programare în comun.
EnglishArticle 31 of the Russian Constitution, however, guarantees the freedom of assembly.
Cu toate acestea, articolul 31 al Constituţiei Rusiei garantează libertatea de adunare.
EnglishI think the additional sanctions laid down in Article 8 are important.
Consider că sancţiunile suplimentare stabilite la articolul 8 sunt importante.
EnglishIt is in the spirit of that judgment that we must interpret Article 255 of the Treaty.
Articolul 255 din tratat trebuie interpretat în spiritul acestei hotărâri.

Sinonime (în engleză) pentru "article":

article
English
article of clothing