EN

artificial {adjectiv}

volume_up
This is because the artificial Belgian model is ungovernable.
Acest lucru se datorează faptului că modelul belgian artificial nu este guvernabil.
Enlargement is decided by merit rather than by an artificial timetable.
Extinderea este hotărâtă mai curând în funcţie de merite decât printr-un calendar artificial.
Vinul rosé este un produs artificial.
artificial (dar şi: affected, deliberate, elaborate, studied)
volume_up
căutat {adj. m.}
artificial (dar şi: recherche)
volume_up
făcut (artificial) {adj. m.}
artificial (dar şi: fake, phoney, unnatural)
artificial (dar şi: affected, unnatural)
artificial (dar şi: forced, unnatural, unwilling)
artificial (dar şi: brushed, nitid, burnished)
RO

artificial {adjectiv masculin}

volume_up
Acest lucru se datorează faptului că modelul belgian artificial nu este guvernabil.
This is because the artificial Belgian model is ungovernable.
Extinderea este hotărâtă mai curând în funcţie de merite decât printr-un calendar artificial.
Enlargement is decided by merit rather than by an artificial timetable.
Rosé wine is an artificial product.
artificial (dar şi: fals, vulgar, banal, mediocru)
artificial (dar şi: făcut de om)
artificial (dar şi: făcut de om)
Uniunea Sovietică depăşeşte Statele Unite în cursa pentru cucerirea spaţiului prin lansarea pe orbita Pământului a primului satelit artificial Sputnik 1, la o altitudine de 800 de km.
The Soviet Union beats the United States in the space race by launching the first manmade space satellite, Sputnik 1, in 1957.Sputnik 1 orbits the earth at a height of 800 km.
artificial (dar şi: ireal, închipuit)
artificial

Exemple de folosire pentru "artificial" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishArtificial barriers are thus placed in the way of the activities of service providers.
Se introduc astfel bariere artificiale în activităţile furnizorilor de servicii.
EnglishThe CAP is an artificial, expensive and unnecessary burden on farmers and consumers.
PAC este o povară artificială, costisitoare și inutilă pentru fermieri și consumatori.
EnglishIt establishes an artificial level playing field between banana-exporting countries.
Acesta stabilește condiții echitabile artificiale între țările exportatoare de banane.
EnglishWill it be a long step fraught with obstacles, perhaps even artificial ones?
Va fi un pas mare plin cu obstacole, probabil chiar și artificiale?
EnglishBorders, at least on the continent, are mostly rather artificial.
Graniţele, cel puţin pe continent, sunt în mare parte destul de artificiale.
EnglishWe could start with the abolishment of this artificial VAT delivery.
Am putea începe prin abolirea acestei aplicări artificiale a TVA-ului.
EnglishThis is because the artificial Belgian model is ungovernable.
Acest lucru se datorează faptului că modelul belgian artificial nu este guvernabil.
EnglishEnlargement is decided by merit rather than by an artificial timetable.
Extinderea este hotărâtă mai curând în funcţie de merite decât printr-un calendar artificial.
EnglishIt could also be the case that we are creating artificial demand which will lead to another collapse.
Este posibil să dăm naştere la o cerere artificială, care să ducă la un alt colaps.
EnglishUsing thrombin amounts to placing on the market a sort of prefabricated, artificial meat.
Utilizarea trombinei pentru introducerea pe piaţă a unui fel de carne prefabricată, artificială.
EnglishIn fact, European citizenship is highly artificial in nature.
În realitate, cetăţenia europeană are o natură extrem de artificială.
EnglishThis is an artificial argument to a certain degree, but is one which is actually going on in the heads of many people.
Acesta este un argument artificial într-un anumit grad, dar de fapt multe persoane se gândesc la acesta.
EnglishAn artificial, non-historical state has been created, which is not viable economically, politically or militarily.
S-a creat un stat artificial, fără istorie, care nu este viabil din punct de vedere economic, politic sau militar.
EnglishEuropean agriculture as a whole would then ultimately pay the price of an artificial and forced break-up of farms.
Până la urmă agricultura europeană în ansamblul său va plăti prețul unei divizări artificiale și forțate a exploatațiilor.
EnglishLastly, we need to guard against creating an artificial gap between the Member States of Europe and the others.
În cele din urmă, trebuie să avem grijă să nu se creeze o prăpastie artificială între statele membre ale Europei şi celelalte state.
EnglishOur concerns are not artificial.
EnglishRosé wine is an artificial product.
EnglishHowever, it would undoubtedly be more prosperous and secure if it did not suffer from an artificial territorial division.
Cu toate acestea, ţara ar fi, fără îndoială, mai prosperă şi mai sigură dacă nu ar fi supusă unei împărţiri teritoriale artificiale.
EnglishArtificial obstacles have been put in its way and I am grateful to the Swedish Presidency for helping to remove them.
Au fost puse în calea sa obstacole artificiale şi sunt recunoscător Preşedinţiei suedeze pentru ajutorul acordat pentru îndepărtarea acestora.
EnglishNo other people in Europe empathised more with Germany's artificial and absurd division than the people of Hungary.
Niciun alt popor din Europa nu a dat dovadă de mai multă înţelegere faţă de divizarea artificială şi absurdă a Germaniei decât poporul din Ungaria.

Sinonime (în engleză) pentru "artificial":

artificial
artificially
artificial intelligence
English
artificial satellite