EN

artificially {adverb}

volume_up
artificially
As a general rule I believe that the state should not artificially support business.
Ca regulă generală, sunt de părere că statul nu ar trebui să sprijine în mod artificial companiile.
China has set its currency at an artificially low level to make its goods cheaper still.
China și-a fixat moneda la un nivel artificial de scăzut pentru a-și face bunurile și mai ieftine.
People were artificially opposed to each other at every level of society and in every field.
Cetățenii au fost opuși în mod artificial unii față de alții, la fiecare nivel al societății și în fiecare domeniu.

Exemple de folosire pentru "artificially" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAs a general rule I believe that the state should not artificially support business.
Ca regulă generală, sunt de părere că statul nu ar trebui să sprijine în mod artificial companiile.
EnglishChina has set its currency at an artificially low level to make its goods cheaper still.
China și-a fixat moneda la un nivel artificial de scăzut pentru a-și face bunurile și mai ieftine.
EnglishPeople were artificially opposed to each other at every level of society and in every field.
Cetățenii au fost opuși în mod artificial unii față de alții, la fiecare nivel al societății și în fiecare domeniu.
EnglishIt is to create, artificially and dogmatically, a twenty-eighth political space that is only virtual.
Înseamnă crearea artificială și dogmatică a unui al douăzeci și optulea spațiu politic care este doar virtual.
EnglishOnly weak governments go to such lengths to preserve their artificially obtained corrupt power and wealth.
Numai guvernele slabe apelează la astfel de mijloace pentru a-și păstra puterea și averea corupte, obținute în mod artificial.
EnglishWhen it comes to fraud and artificially inflating the budget, he could even teach the Greeks a thing or two!
Când vine vorba de fraudă şi umflarea artificială a bugetului, dumnealui ar putea chiar să-i înveţe pe greci câteva lucruri!
EnglishThanks to failing politicians such as you, these economies have been artificially inflated, and now they are deflating.
Din cauza nereuşitelor unor politicieni ca domniile voastre, aceste economii au fost umflate artificial iar acum se dezumflă.
EnglishJust like the rapporteur, I, too, am opposed to artificially increasing the percentage of women on the labour market at any price.
La fel ca raportoarea, și eu mă opun creșterii în mod artificial a procentului de femei de pe piața forței de muncă cu orice preț.
EnglishWe should look again at the regulation of agricultural markets in Europe so as not to artificially restrict potential growth.
Trebuie să reexaminăm reglementarea piețelor agricole în Europa, astfel încât să nu restricționăm în mod artificial creșterea potențială.
EnglishOn the one hand, it is unreasonable, in the long term, to continue to keep this uncompetitive form of mining alive artificially.
Pe de o parte, nu este rezonabil, pe termen lung, să continuăm să ținem în viață în mod artificial această formă necompetitivă de minerit.
EnglishAfter all, flooding of the world's markets with cheap Chinese imports is easy if the currency is artificially undervalued.
În definitiv, o avalanșă de importuri ieftine din China ar putea invada cu ușurință piețele lumii dacă moneda este subapreciată în mod artificial.
EnglishThese efforts have been artificially stimulated by the increase in costs of generating energy in coal-fired power stations.
Aceste eforturi au fost stimulate în mod artificial prin creșterea costurilor de producție a energiei în centralele electrice pe bază de cărbune.
EnglishIt means that European consumers pay artificially high prices in many places and, of course, farmers also suffer.
Acest lucru înseamnă că în Europa, consumatorii plătesc preţuri ridicate în mod artificial în multe locuri şi, desigur, fermierii au de suferit, de asemenea.
EnglishThere is no doubt that this development has had an impact on birth rates, which have been depressed artificially at the behest of economic forces.
Fără nicio îndoială, această evoluţie a avut un impact asupra ratelor natalităţii, care au scăzut în mod artificial sub presiunea forţelor economice.
EnglishWe are effectively maintaining a protectorate in Kosovo, as we do in Bosnia, for the sole purpose of artificially holding together a multi-ethnic state.
Practic, menţinem un protectorat în Kosovo, aşa cum facem şi în Bosnia, în sensul unic al menţinerii artificiale a integrităţii unui stat multietnic.
EnglishHowever, if we finally count unborn children as human beings, then artificially induced abortion is an act of violence against the unborn child.
Totuși, dacă numărăm în cele din urmă copiii nenăscuți ca ființe umane, atunci avortul indus artificial este un act de violență împotriva copiilor nenăscuți.
EnglishThe EU does not and never has advocated artificially putting up partitions, but has brought all Europeans to the same table by dismantling borders.
UE nu este și nu a fost niciodată adepta construcției artificiale de ziduri separatoare ci i-a adus la aceeași masă pe toți europenii, desființând granițe.
EnglishIt also introduces specific provisions on specimens born and bred in captivity or artificially propagated as well as for samples.
De asemenea, regulamentul introduce prevederi specifice privind exemplarele născute şi crescute în captivitate şi exemplarele reproduse artificial, precum şi privind probele biologice.
EnglishI voted for this motion for a resolution as Europe needs measures to ensure that food prices are not increased artificially by intermediaries involved in speculation.
Am votat în favoarea acestei rezoluții, deoarece Europa are nevoie de măsuri prin care prețurile alimentelor să nu fie crescute artificial de intermediari speculanți.
EnglishWe were informed that the Colombian Government or, in any event, that body, is seeking to artificially create links between her and guerrilla groups, namely the FARC.
Am fost informaţi că guvernul columbian sau, în orice caz, această instituţie, încearcă să creeze legături artificiale între ea şi grupările de gherilă, şi anume FARC.

Sinonime (în engleză) pentru "artificially":

artificially
artificial
artificial intelligence
English
artificial satellite
Mai multe cuvinte
English
  • artificially

Mai multe în dicționarul român-italian.