Traducere engleză-română pentru "artistic"

EN

"artistic" română traducere

volume_up
artist {substantiv}
volume_up
artiste {substantiv}
RO

"artistic" engleză traducere

EN

artistic {adjectiv}

volume_up
1. general
artistic (dar şi: artful, crafty)
As is stressed in the report, the percentage of women employed in artistic professions and in the official culture industry is very small.
După cum arată raportul, procentul de femei ocupate în domeniul artistic şi în industria oficială a culturii este foarte redus.
He has also used his artistic talents to raise awareness of China's dismal human rights record and dearth of political freedom.
Acesta și-a utilizat talentul artistic pentru a începe o campanie de informare privind statistica îngrozitoare a drepturilor omului și lipsa libertății politice a Chinei.
artistic
volume_up
măiestru {adj. m.} (artistic)
2. Artă
artistic
As is stressed in the report, the percentage of women employed in artistic professions and in the official culture industry is very small.
După cum arată raportul, procentul de femei ocupate în domeniul artistic şi în industria oficială a culturii este foarte redus.
He has also used his artistic talents to raise awareness of China's dismal human rights record and dearth of political freedom.
Acesta și-a utilizat talentul artistic pentru a începe o campanie de informare privind statistica îngrozitoare a drepturilor omului și lipsa libertății politice a Chinei.
RO

artistic {adverb}

volume_up
1. Artă

Exemple de folosire pentru "artistic" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWith those words Pablo Picasso described the problems associated with artistic training.
Cu aceste cuvinte a descris Pablo Picasso problemele legate de formarea artistică.
EnglishIt is true that artistic subjects are taught in schools throughout Europe.
Este adevărat că disciplinele artistice se predau în şcoli în toată Europa.
EnglishAi Weiwei is an heir to China's magnificent and ancient artistic traditions.
Ai Weiwei este un moștenitor al anticelor tradițiilor magnifice și artistice ale Chinei.
EnglishGreater and more specific attention must undoubtedly be focused on artistic studies.
Fără îndoială, studiilor în domeniul artei trebuie să li se acorde o atenţie sporită, mai specifică.
EnglishAround 40% of our artistic output in Europe is affected by orphanhood.
Aproximativ 40 % dintre operele artistice din Europa sunt orfane.
EnglishArtistic education is a vector of well-being, creativity and social integration.
Educaţia în domeniul artei este un indicator al stării de bine, al creativităţii şi al integrării sociale.
EnglishI welcome the report by Mrs Badia i Cutchet on artistic studies in the European Union.
Salut raportul întocmit de dna Badia i Cutchet privind studiile în domeniul artei în Uniunea Europeană.
EnglishHistorically, artistic studies were linked to education during the earlier years.
Din punct de vedere istoric, studiile în domeniul artei erau legate de educaţia din primii ani de învăţământ.
EnglishArtistic trades are part of our heritage and this knowledge needs to be passed on.
Profesiile artistice constituie o parte din patrimoniul nostru și această cunoaștere trebuie transmisă mai departe.
EnglishHowever, I believe that political pressure should never be allowed to interfere with artistic decisions.
Consider însă că presiunea politică nu trebuie niciodată să se amestece în deciziile artistice.
EnglishClick the artistic brush that you want to use.
Faceți clic pe pensula artistică pe care doriți să o utilizați.
EnglishRecently, significant restrictions have been imposed on artistic groups which propagate Polish culture.
Recent, au fost impuse restricţii semnificative pentru grupurile artistice care popularizează cultura poloneză.
EnglishMy fear is that by eroding artistic freedoms, even slightly, we are also eroding the values of free speech and expression.
Mă tem că, erodând libertăţile artistice, chiar şi numai puţin, erodăm şi valorile liberei exprimări.
EnglishWhen he's feeling particularly artistic, he'll crop them and choose interesting effects, like black and white or sepia tone.
Când se simte inspirat, decupează instantaneele și alege efecte interesante, cum ar fi alb-negru și nuanța sepia.
EnglishTheir support for artists' professional life will increase the general interest in different forms of artistic studies.
Susţinerea lor pentru viaţa profesională a artiştilor va spori interesul general pentru diferite forme de studii artistice.
EnglishWe need to help to ensure that these cultural and artistic trades are encouraged and made available to a wider audience.
Trebuie să contribuim la încurajarea acestor profesii culturale și artistice și la accesul unui public mai mare la acestea.
EnglishWe must safeguard access for all Europeans to the artistic and cultural treasures of Europe that constitute their heritage.
Trebuie să garantăm accesul tuturor europenilor la comorile artistice şi culturale din Europa, care constituie patrimoniul lor.
EnglishIn addition, artistic activity can be useful for technological research and development and in turn is influenced by it.
În plus, activitatea artistică poate fi utilă pentru cercetarea şi dezvoltarea tehnologică şi, la rândul ei, poate fi influenţată de aceasta.
EnglishAs is stressed in the report, the percentage of women employed in artistic professions and in the official culture industry is very small.
După cum arată raportul, procentul de femei ocupate în domeniul artistic şi în industria oficială a culturii este foarte redus.
EnglishThat is why setting up a community mobility framework for Europeans engaged in artistic and creative activity is so important.
De aceea este atât de important să se instituie un cadru comunitar de mobilitate pentru europenii angajaţi în activităţi artistice şi creative.

Sinonime (în engleză) pentru "artistic":

artistic
artist
abstract artist