EN

arts {substantiv}

volume_up
1. Artă
arts (dar şi: art)
We must not forget that women in the performing arts in general are still under-represented, and specifically in management positions in this area.
Nu trebuie să uităm că prezenţa femeilor în arta spectacolului în general şi în mod specific în funcţii de conducere în acest domeniu este încă slabă.
We should also invest in a system for arts and humanities, which should also have an area of cooperation with public bodies and with business.
Ar trebui să investim şi într-un sistem pentru artă şi ştiinţe umane, care ar trebui să beneficieze deopotrivă de cooperare cu instituţii publice şi cu întreprinderi.

Exemple de folosire pentru "arts" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn addition, any economic activity can benefit from the arts and cultural education.
În plus, orice activitate economică poate beneficia de pe urma artelor şi a educaţiei culturale.
EnglishIn fact, we all agree that culture and the arts form a fundamental part of education.
De fapt, suntem cu toţii de acord că artele şi cultura alcătuiesc o parte fundamentală a educaţiei.
EnglishEven the world of performing arts, as clearly highlighted by the Commission, is not spared these problems.
Nici măcar domeniul activităţilor artistice nu este scutit de aceste probleme, după cum a arătat Comisia.
EnglishMr President, this evening, I attended a reception for the Shen Yun Performing Arts Group in the Members' Salon.
Domnule preşedinte, am participat în această seară, la Salonul Membrilor, la o recepţie pentru grupul artistic Shen Yun.
EnglishThe orchestra rehearsed while the city was being shelled, and the winter festival full of arts and culture continued.
Orchestra repeta în timp ce orașul era bombardat, iar festivalul de iarnă, debordând de arte și de cultură, continua.
EnglishThere must be a gender mix in the decision-making process for the performing arts and various other areas.
În procesul de luare a deciziilor pentru activităţile artistice şi diferite alte domenii trebuie să fie reprezentate ambele genuri.
EnglishThe Netherlands is renowned for its fine arts tradition—but did you know that its cities and countryside are simply gorgeous?
Țările de Jos este renumită pentru tradiția sa artistică, dar știați că și orașele și zona sa rurală sunt superbe?
EnglishThen we have to improve the distribution, circulation and visibility of European audiovisual arts in third countries.
Apoi este necesară îmbunătăţirea distribuţiei, circulaţiei şi vizibilităţii artelor audiovizuale europene în ţările terţe.
EnglishThere is also the fact that working hours in the performing arts are long and non-standard.
Nu avem suficiente grădiniţe şi creşe, programul în lumea spectacolului este unul prelungit şi atipic.
English(Bachelor of Arts)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
EnglishThe arts, music, literature and the sciences became vibrant and spawned countless works which enrich us still today.
Artele frumoase, muzica, literatura şi ştiinţele au devenit vibrante şi au dat naştere la nenumărate opere care ne îmbogăţesc şi astăzi.
EnglishMr President, all of us in this Chamber are in favour of the arts and of promoting the arts and education in our respective countries.
Dle preşedinte, toţi din această Cameră suntem în favoarea artelor şi a promovării artelor şi educaţiei în ţările noastre respective.
EnglishIf these aspects are improved, the objective proposed in the report of having a representation level of 30% in the arts can be achieved.
Dacă aceste lucruri se îmbunătăţesc, obiectivul propus în raport, de a avea o prezenţă de 30% în domeniul artistic, poate fi îndeplinit.
EnglishMaster of Arts
EnglishI do not think it is my place as an MEP to tell those involved in the performing arts how they should regulate their own affairs.
Nu consider că este dreptul meu ca deputat european să le spun celor implicaţi în sectorul artistic cum trebuie să-şi reglementeze propriile afaceri.
EnglishPortugal's history has had a lasting impact on the culture of the country: Moorish and Oriental influences in architecture and the arts are prominent.
Istoria ţării şi-a pus amprenta asupra culturii sale, influenţele maure şi orientale asupra arhitecturii şi artei fiind evidente.
EnglishThe importance of the arts and artistic education in building a better society goes hand in hand with its impact on economic life.
Importanţa artelor şi a educaţiei în domeniul artei în construirea unei societăţi mai bune merge mână în mână cu impactul acesteia asupra vieţii economice.
EnglishIn other words artistic education contributes to closer and more fruitful relations between education, culture, ICT and the arts in the 21st century.
Cu alte cuvinte, în secolul al XXI-lea, educaţia artistică favorizează relaţii mai strânse şi mai fructuoase între educaţie, cultură, TIC şi arte.
EnglishWe must not forget that women in the performing arts in general are still under-represented, and specifically in management positions in this area.
Nu trebuie să uităm că prezenţa femeilor în arta spectacolului în general şi în mod specific în funcţii de conducere în acest domeniu este încă slabă.
EnglishMr President, I voted in favour of Mrs Gibault's report on equality of treatment and access for men and women in the performing arts.
Domnule preşedinte, am votat în favoarea raportului doamnei Gibault referitor la egalitatea de tratament şi de acces între bărbaţi şi femei în artele spectacolului.