Traducere engleză-română pentru "as a rule"

EN

"as a rule" română traducere

EN

as a rule {adverb}

volume_up
as a rule

Exemple de folosire pentru "as a rule" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis seems to us to be a good beginning for the re-establishment of the rule of law.
Considerăm că acesta este un bun început pentru reinstaurarea statului de drept.
EnglishIt is Rule 20 that gives me the power, but I am going to ask the House nevertheless.
Articolul 20 îmi conferă această putere, dar voi solicita părerea Parlamentului.
EnglishThey are the same people who are fighting to defend the rule of law and democracy.
Sunt aceeaşi oameni care luptă pentru apărarea statului de drept şi a democraţiei.
EnglishAs a general rule, though, we recommend taking pictures in normal color mode.
Ca regulă generală, este recomandată preluarea imaginilor în mod color normal.
EnglishThey jeopardise the consolidation of the rule of law and democracy in Ukraine.
Acestea pun în pericol consolidarea statului de drept și a democrației din Ucraina.
EnglishShe foresaw the imposition of rule by the forces of darkness - how right she was!
Aceasta a anticipat impunerea legii de către forţele răului şi câtă dreptate a avut!
EnglishOf course it is not an absolute rule but it concerns specific arrangements.
Bineînţeles că nu este o regulă absolută, ci se aplică unor acorduri specifice.
EnglishThis justifies the adoption of a special rule within the ERDF regulations.
Aceasta justifică adoptarea unei reguli speciale în cadrul regulamentelor FEDER.
EnglishPetitions, once registered, shall as general rule become public documents.
Petiţiile odată înregistrate, ca regulă generală, vor deveni documente publice.
EnglishThe constant violation of working times is probably the rule rather than the exception.
Încălcarea constantă a programelor de muncă este probabil regula şi nu excepţia.
EnglishTheir application should become a rule, not an object of political bargaining.
Aplicarea acestora trebuie să devină o normă, nu un subiect al negocierilor politice.
EnglishI also noticed that Mr Lehne's report does not rule out minimum requirements.
De asemenea, am observat că raportul dlui Lehne nu exclude cerinţele minime.
EnglishIt is particularly important to strengthen democracy and the rule of law.
Este deosebit de important ca democrația și statul de drept să fie consolidate.
EnglishThis rule applies to all electronically processed payments in euros, including:
Această regulă se aplică tuturor plăţilor în euro procesate electronic, inclusiv pentru:
EnglishThe state of democracy and the rule of law in Russia remains of concern.
Statutul democraţiei şi statul de drept sunt în continuare problematice în Rusia.
EnglishAs a rule, a child should be brought up in the country of which he or she is a citizen.
Ca o regulă, un copil ar trebui să fie crescut în țara al cărei cetățean este.
EnglishA return to the rule of law is now the first thing that needs to happen.
O revenire la statul de drept este acum primul lucru care trebuie să se întâmple.
EnglishI thank you in advance for finally making an exception to the general rule for once.
Vă mulţumesc anticipat pentru această excepţie unică de la regula generală.
EnglishPursuant to Rule 18 of the Rules of Procedure, I declare this position vacant.
În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul de procedură, declar acest post vacant.
EnglishRule 150 states that we may spend a maximum of 30 minutes on this item.
Articolul 150 prevede că putem aloca un maxim de 30 de minute pentru acest punct.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

a articol
Romanian
a substantiv
a prepoziţie
Romanian
a adjectiv
Romanian
a interjecţie
Romanian
a adverb
Romanian
rule substantiv