Traducere engleză-română pentru "as early as"

EN

"as early as" română traducere

EN

as early as {conjuncţie}

volume_up
as early as
One study has found that people start gambling as early as 13.
Un studiu a arătat că persoanele încep să joace încă de la 13 ani.
Better and more favourable offers were turned down early on - and by politicians, in fact.
Oferte mai bune şi mai favorabile au fost refuzate încă de la început - şi de către politicieni, de fapt.
Since the early 2000s, it has caused significant losses of animals affected by the disease.
Încă de la începutul secolului XXI, aceasta a cauzat pierderi semnificative de animale afectate de boală.

Exemple de folosire pentru "as early as" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis prohibition could have entered into force as early as the end of this month.
Această interzicere ar fi putut intra în vigoare chiar de la sfârșitul acestei luni.
EnglishFurthermore, these early years lay the foundations for children's lifelong learning.
De asemenea, acești primi ani pun bazele învățării de-a lungul vieții copiilor.
EnglishI am going home in the middle of the night to be there from early morning.
La miezul nopţii mă voi îndrepta spre casă, pentru a fi acolo dimineața devreme.
EnglishNo successful attacks have occurred in the Gulf of Aden since early May 2009.
Începând cu luna mai 2009, nu au mai avut loc atacuri reuşite în Golful Aden.
EnglishWe are in the early stages, and I believe we should continue down this path.
Suntem în stadii incipiente şi cred că ar trebui să continuăm pe această cale.
EnglishThe Council invited the Commission to present proposals to that end by early 2010.
Comisia a fost invitată să prezinte propuneri în acest sens la începutul anului 2010.
EnglishIt is far too early to be entering into any kind of normal dialogue with Belarus.
Este mult prea devreme să intrăm în orice fel de dialog normal cu Belarus.
EnglishThe focus should be on early diagnosis and prevention of Alzheimer's disease.
Ar trebui să se acorde atenție diagnosticării timpurii și prevenirii bolii Alzheimer.
EnglishWe hope to see the negotiations with Croatia concluded as early as possible next year.
Sperăm ca negocierile cu Croaţia să se încheie cât mai devreme posibil anul viitor.
EnglishParliament will also be able to discuss these proposals as early as next week.
Parlamentul va putea, de asemenea, să discute aceste propuneri chiar săptămâna viitoare.
EnglishThis makes it even more important to start treatment at an early stage.
Acest lucru face chiar mai importantă tratarea acesteia într-o fază incipientă.
EnglishIntroducing children to foreign languages from an early age can be very beneficial.
Învăţarea limbilor străine de la o vârstă fragedă poate fi foarte benefică pentru copii.
EnglishI hope that here, too, Parliament will reach an early compromise with the Council.
Sper că şi în această privinţă Parlamentul şi Consiliul vor ajunge rapid la un compromis.
EnglishIt is too early for a full assessment of the current Agadir Agreement.
Este însă prea devreme pentru o evaluare completă a actualului acord de la Agadir.
EnglishWe reached a unanimous position on this as early as 2006 and have maintained it ever since.
Am ajuns la o poziţie unanimă în această privinţă încă din 2006 şi am menţinut-o.
EnglishUnfortunately, in these cases it seems too early to talk about any stress tests.
Din păcate, în aceste cazuri pare să fie prea devreme pentru a vorbi de teste de rezistență.
EnglishThe UNHRC should become more an early-warning and preventive mechanism.
UNHRC ar trebui să devină mai mult un avertisment timpuriu și un mecanism preventiv.
EnglishBefore that, there may be a short break, if we finish the discussion early.
Înainte de aceasta, este posibil să avem o scurtă pauză, dacă terminăm discuţia devreme.
EnglishI welcome the pragmatic approach which has characterised these early contacts.
Salut abordarea pragmatică ce a caracterizat aceste prime întâlniri.
EnglishMoreover, I would point out that early elections will be held in the country in June.
În plus, aș dori să arăt că în această țară se vor desfășura în iunie alegeri anticipate.