Traducere engleză-română pentru "as early as possible"

EN

"as early as possible" română traducere

EN

as early as possible {adverb}

volume_up
as early as possible

Exemple de folosire pentru "as early as possible" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe hope to see the negotiations with Croatia concluded as early as possible next year.
Sperăm ca negocierile cu Croaţia să se încheie cât mai devreme posibil anul viitor.
EnglishIt also includes, however, involving the local and regional administrations in this process as early as possible.
Acest fapt include totuși implicarea cât mai devreme posibil a administrațiilor locale și regionale în acest proces.
EnglishI hope that we will be able to arrive at a solution in this dossier, and do so as early as possible in the second reading.
Sper că vom reuşi să găsim o soluţie în acest dosar şi să facem acest lucru cât mai curând posibil la a doua lectură.
Englishas early as possible
EnglishAll interested parties should receive definitive information as early as possible regarding the rules that will apply from June 2013.
Toate părţile interesate ar trebui să primească cât mai curând posibil informaţii definitive cu privire la normele care se vor aplica din iunie 2013.
EnglishWe would be pleased if we could receive feedback, and we would be pleased if we could resolve any problems arising in the process as early as possible.
Am fi mulțumiți dacă am putea primi o reacție și dacă am putea rezolva cât mai devreme posibil orice probleme care s-ar putea ivi pe parcursul procesului.
EnglishHowever, the Macedonians, the Montenegrins and the Serbs should be joined by the Bosnians and Herzegovinians, the Albanians and the Kosovars as early as possible in 2010.
Însă macedonenilor, muntenegrenilor şi sârbilor trebuie să li se alăture bosniacii, albanezii şi kosovarii cât mai repede posibil în 2010.
EnglishThe ALDE Group will be calling for a plenary debate on this subject as early as possible in the new year because it is a really bad step backwards for Turkey.
Grupul ALDE va solicita cât mai curând posibil în noul an o dezbatere în plen pe această temă, întrucât acest lucru reprezintă un pas cu adevărat retroactiv pentru Turcia.