EN

as far as {conjuncţie}

volume_up

Exemple de folosire pentru "as far as" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Austrian rules go far beyond the minimum standards stipulated in this report.
Reglementările austriece depășesc standardele minime stipulate în acest raport.
EnglishThe strategy pursued so far on Afghanistan has not brought the expected results.
Strategia urmărită până acum în Afganistan nu a înregistrat rezultatele așteptate.
EnglishAs far as I am concerned, I do not think we should be dogmatic on this matter.
În ceea ce mă privește, cred că nu trebuie să fim dogmatici în această privință.
EnglishPublic opinion in the existing Member States is far less positive about this now.
Opinia publică din statele membre nu mai este acum atât de pozitivă în acest sens.
EnglishThe reality is very far removed from what the propaganda would have us believe.
Realitatea este foarte departe de ceea ce ar vrea să ne facă să credem propaganda.
EnglishHowever, countering the symptoms that have been in evidence so far is not enough.
Cu toate acestea, contracararea simptomelor evidente până acum nu este suficientă.
EnglishI believe that the initial suggestion of 5.2% made by the Bureau was far too high.
Consider că propunerea inițială de 5,2 % făcută de Birou era cu mult prea mare.
EnglishSo far, after all, three groups in this House have worked exclusively on this.
Până acum, totuşi, trei grupuri din această Cameră au lucrat exclusiv la aceasta.
EnglishI ask the Commission, what countermeasures have you taken so far vis-à-vis Belgrade?
Aş dori să întreb Comisia ce contramăsuri au fost luate în relaţia cu Belgradul?
EnglishIt seems only right to me that we should support them as far as is justified.
Mi se pare corect să-i sprijinim în măsura în care acest lucru este justificat.
EnglishI am grateful to the Americans for taking part in this far-reaching dialogue.
Le sunt recunoscătoare americanilor pentru că am luat parte la acest dialog vast.
EnglishThe idea of a financial transactions tax has generated a lot of attention so far.
Ideea unei taxe pe tranzacţiile financiare a stârnit până acum multă atenţie.
EnglishGood cooperation so far has proved essential to maintain peace in this area.
Până acum buna cooperare s-a dovedit esenţială pentru menţinerea păcii în zonă.
EnglishAs far as the authorities are concerned, it was the worst flood of the past 50 years.
În opinia autorităților, au fost cele mai grave inundații din ultimii 50 de ani.
EnglishI see it as just a step, because unfortunately, we have not gone far enough.
Consider că este doar un pas, deoarece, din păcate, nu am mers destul de departe.
EnglishFor, unfortunately, they have not been implemented as far as the Roma are concerned.
Pentru că, din nefericire, în ceea ce privește romii, acestea nu sunt respectate.
EnglishThirty-one political parties have come forward so far to stand for election.
Treizeci și unu de partide politice s-au înscris până acum în cursa electorală.
EnglishUnder Indentation, type a measurement for how far to indent the paragraph.
Sub Indentare, tastați o măsură pentru cât de mare să fie indentul paragrafului.
EnglishThe vote in favour of the 2011 budget is, as far as we are concerned, a first step.
Votul în favoarea bugetului 2011 este, în ceea ce ne privește, o primă etapă.
EnglishAs far as I am concerned, the following two points are particularly important.
În ceea ce mă priveşte, următoarele două puncte sunt deosebit de importante.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

as adverb
as conjuncţie
as prepoziţie
as adjectiv
Romanian
far adverb
Romanian
far adjectiv
Romanian
far pronume