Traducere engleză-română pentru "as fast as possible"

EN

"as fast as possible" română traducere

EN

as fast as possible {adverb} [exemplu]

volume_up
as fast as possible
volume_up
cât mai rapid cu putință {adv.} [ex.]

Exemple de folosire pentru "as fast as possible" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is a necessary process which must, naturally, progress as fast as possible.
Este un proces necesar care, bineînţeles, trebuie să avanseze cât mai repede posibil.
EnglishI think you will have to come forward as fast as possible with a global plan.
Cred că trebuie să elaborați un plan global cât mai rapid posibil.
EnglishWe need that fund as fast as possible, in order to increase the effectiveness of the Stability Pact.
Avem nevoie de acest fond cât mai curând posibil, pentru a creşte eficienţa Pactului de stabilitate.
EnglishPut the Commission together now, as fast as possible.
Organizaţi Comisia acum, cât mai repede cu putinţă.
EnglishGo for the future, use your right of initiative and put a formal proposal on the table as fast as possible.
Orientați-vă către viitor, utilizați-vă dreptul de inițiativă și prezentați o propunere oficială cât mai repede posibil.
EnglishNo, there are hundreds of people you have to put on the list immediately, as fast as possible, to apply real pressure.
Nu, sunt sute de oameni care trebuie puși pe listă imediat, cât mai rapid posibil, pentru a aplica o presiune reală.
Englishas fast as possible
EnglishTherefore, Mr Reinfeldt, President of the Council, my invitation to you is to initiate, as fast as possible, the procedure for the nomination of the Commission.
De aceea, dle Reinfeldt, preşedinte al Consiliului, vă invit să iniţiaţi cât mai repede procedura de nominalizare a Comisiei.
EnglishI hope that you will use your two-thirds majority to guarantee that pluralism, and that you will change the law as fast as possible.
Sper că veți folosi majoritatea dvs. de două treimi pentru a garanta acest pluralism și pentru a garanta că veți modifica această lege cât mai curând posibil.
EnglishIt is absolutely necessary that the European Commission return as fast as possible to its initial idea of a European loan, issued by the European Commission.
Este absolut necesar ca Comisia Europeană să revină cât mai rapid posibil la ideea sa iniţială a unui împrumut european, emis de Comisia Europeană.
EnglishIt is necessary for us to have an urgent resolution on this as fast as possible so that we can increase pressure on the Chinese authorities to release Mr Ai Weiwei.
Trebuie să adoptăm de urgență o rezoluție în această privință, pentru a putea exercita presiuni asupra autorităților chineze, astfel încât dl Ai Weiwei să fie eliberat.
EnglishWhat we need now is a courageous European Commission coming forward with a package of economic reforms and monetary reforms, and we need those as fast as possible.
Acum avem nevoie de o Comisie Europeană curajoasă, care să prezinte un pachet de reforme economice şi de reforme monetare şi avem nevoie de acestea cât mai rapid posibil.
EnglishBoth sides should make efforts to implement the agreement as fast as possible, thereby supporting the country's development and stabilising its economic situation.
Ambele părţi trebuie să depună eforturi pentru a pune în aplicare acest acord cât mai curând posibil, susţinând astfel dezvoltarea acestui stat şi stabilizând situaţia sa economică.
EnglishIn addition, the conditions and requirements for funding need adjusting to the real aim and the changes need to be made as fast as possible to secure the greatest possible effect.
În plus, condiţiile şi cerinţele pentru finanţare trebuie ajustate la scopul real, iar modificările trebuie realizate cât mai repede pentru a garanta efectul cel mai mare posibil.