Traducere engleză-română pentru "as it seems"

EN

"as it seems" română traducere

RO
EN

as it seems {adverb}

volume_up
as it seems (dar şi: possibly, probably, seemingly)

Exemple de folosire pentru "as it seems" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis House seems not to realise what really preoccupies the citizens back home.
Acest Parlament pare să nu își dea seama ce îi preocupă pe cetățenii de acasă.
EnglishBy means of this, we would, it seems to me, remove this type of question mark.
Prin intermediul acestuia, mi se pare, am elimina acest tip de semn de întrebare.
EnglishThis seems to us to be a good beginning for the re-establishment of the rule of law.
Considerăm că acesta este un bun început pentru reinstaurarea statului de drept.
EnglishIt seems to me that we have now righted this wrong and made up for lost time.
Mi se pare că am remediat acum acest neajuns şi că am recuperat timpul pierdut.
EnglishIt seems only right to me that we should support them as far as is justified.
Mi se pare corect să-i sprijinim în măsura în care acest lucru este justificat.
EnglishMadam President, our sitting seems to be particularly devoted to human rights.
Dnă președintă, se pare că sesiunea noastră este dedicată drepturilor omului.
EnglishIt seems to us that Mrs Malmström will be creating a sort of homeland security office.
Avem impresia că dna Malmström va crea un fel de minister de securitate internă.
EnglishA civil war in Libya seems worryingly imminent and must be avoided at all costs.
Un război civil în Libia pare îngrijorător de iminent și trebuie evitat cu orice preț.
EnglishIt seems a parody of a policy and yet it is the policy of the Italian Government.
Pare o parodie a unei politici şi totuşi este politica guvernului italian.
EnglishIt therefore seems to me that a common programme would take us in the right direction.
Prin urmare, sunt de părere că un program comun ne va purta în direcţia cea bună.
EnglishUnfortunately, it seems that your motto is under threat from national authorities.
Din păcate, se pare că mottoul dumneavoastră este ameninţat de autorităţile naţionale.
EnglishHowever, everything seems to have got hung up on the issue of trademark protection.
Cu toate acestea, totul pare să se fi oprit la problema protecției mărcii comerciale.
EnglishThis seems to be the case for enterprises in the renewable energy sector.
Aceasta pare să fie situația întreprinderilor din sectorul energiei regenerabile.
EnglishIt seems to me that there is not a fair distribution from one part-session to another.
Am impresia că distribuţia nu este echitabilă de la o perioadă de sesiune la alta.
EnglishFor the Commission, Bulgarian legislation seems to comply with these requirements.
Din punctul de vedere al Comisiei, legislaţia Bulgară pare să respecte aceste cerinţe.
EnglishHowever, the Commission's position seems to me rather unambitious in this direction.
Poziția Comisiei în această direcție mi se pare totuși destul de lipsită de ambiție.
EnglishThe proposed certification procedure for third countries seems a reasonable solution.
Procedura de certificare propusă pentru ţările terţe pare a fi o soluţie rezonabilă.
EnglishThe one issue that seems to be missing here is the role of the private sector.
Singura chestiune care pare să lipsească din acest raport este rolul sectorului privat.
EnglishIt seems to me that we should avoid such one-sided, unequivocal judgments.
Se pare că ar trebui să evităm astfel de judecăţi părtinitoare şi neechivoce.
EnglishThis, it seems to me, has the potential of being a new common fisheries policy.
Cred că aceasta poate fi o politică comună nouă în domeniul pescuitului.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

it pronume
Romanian
as adverb
as conjuncţie
as prepoziţie
as adjectiv
Romanian
as it were adverb