Traducere engleză-română pentru "as it should be"

EN

"as it should be" română traducere

EN

as it should be {adverb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "as it should be" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe cannot accept that countries should run up national debts without limitation.
Nu putem accepta ca unele ţări să recurgă la datorii naţionale fără nicio limită.
EnglishI should just like to mention a few points in connection with what has been said.
Aş dori să menţionez doar câteva lucruri în legătură cu ceea ce a fost declarat.
EnglishThat, however, does not mean that we should deny that the problem exists at all.
Acest lucru, însă, nu înseamnă că ar trebui să negăm faptul că problema există.
EnglishThese instruments are in the spirit of that agreement, which should be continued.
Aceste instrumente sunt în spiritul acelui acord, fapt care ar trebui continuat.
EnglishAfter you import the certificate, you should have access to the encrypted files.
După ce importați certificatul, ar trebui să aveți acces la fișierele criptate.
EnglishWe should beware lest, in caring for the environment, we do the environment harm.
Trebuie să fim atenţi ca nu cumva, protejând mediul, să provocăm daune acestuia.
EnglishThe Western powers did not create two states in 1948, but they should do so now.
Puterile occidentale nu au creat două state în 1948, dar ar trebui să o facă acum.
EnglishMade in Europe should indeed stand for the most environmentally friendly products.
Marca "fabricat în Europa” ar trebui să reprezinte produsele cele mai ecologice.
EnglishIt should be constructed within the Member States and the Community institutions.
Ea ar trebui construită în cadrul statelor membre şi al instituţiilor comunitare.
EnglishThat is why we should increase the protection offered to vessels of this type.
De aceea, ar trebui să creştem nivelul de protecţie oferit navelor de acest tip.
EnglishIf we want to combat smoking, then we should not subsidise tobacco cultivation.
Dacă dorim să combatem fumatul, nu trebuie să sponsorizăm cultivarea tutunului.
EnglishThe EU budget should be regarded as a capital budget, rather than a current one.
Bugetul UE ar trebui considerat mai degrabă buget de investiții decât unul curent.
EnglishIn essence, support for the agriculture sector should be strengthened after 2013.
În esență, ar trebui consolidat sprijinul pentru sectorul agricol după anul 2013.
EnglishIt has already been mentioned, but I should like to refer to China at this point.
S-a menționat deja acest lucru, dar aș dori să mă refer la China în acest moment.
EnglishThe welfare of the child is, and should be, at the heart of the adoption process.
Bunăstarea copilului este, și ar trebui să fie, în centrul procesului de adopție.
EnglishI think we should respect our institutions, namely the independent institutions.
Cred că trebuie să ne respectăm instituţiile, respectiv instituţiile europene.
EnglishSome speakers have mentioned the fact that the authorities should be independent.
Unii vorbitori au menționat faptul că autoritățile ar trebui să fie independente.
EnglishAs far as I am concerned, I do not think we should be dogmatic on this matter.
În ceea ce mă privește, cred că nu trebuie să fim dogmatici în această privință.
EnglishHow should we, from the countries directly affected, perceive this constitution?
Cum ar trebui să percepem această constituţie noi, cei din ţările direct afectate?
EnglishOur healthcare workers cannot wait and should not continue to be placed in danger.
Aceşti lucrători nu pot aştepta şi nu ar trebui să fie în continuare în pericol.