Traducere engleză-română pentru "as likely as not"

EN

"as likely as not" română traducere

EN

as likely as not [exemplu]

volume_up
as likely as not
volume_up
mai mult ca sigur [ex.]
At the time, Mr Brok was more than likely misled by the use of wrong terms.
În acel moment, dl Brok a fost mai mult ca sigur derutat de folosirea unor termeni inadecvați.
Following the summer holidays and my observations of political developments, I would simply like to say that you are likely to have a very difficult task.
După vacanţa de vară şi observaţiile mele privind schimbările politice, vreau doar să afirm că, mai mult ca sigur, veţi avea o sarcină foarte dificilă.

Exemple de folosire pentru "as likely as not" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOur analysis has shown that the impact on EU production is likely to be modest.
Analiza noastră a arătat că impactul asupra producției UE va fi probabil modest.
EnglishThis is likely to be the wording which I will propose to Parliament tomorrow.
Aceasta va fi probabil formularea pe care o voi propune mâine Parlamentului.
EnglishThat is more than likely necessary anyway in an economic and monetary union.
Acest lucru este foarte probabil necesar oricum într-o uniune economică și monetară.
EnglishThe quick scan will look for viruses in all the places they are most likely to hide.
Scanarea rapidă va căuta viruși în toate locurile în care aceștia se ascund de obicei.
EnglishTurkey is likely to expect Parliament's resolution to benefit it more.
Probabil că Turcia aștepta ca rezoluția Parlamentului să o avantajeze mai mult.
EnglishThe reason for this mess is not that Parliament is likely to be obstinate.
Această harababură nu s-a produs din cauză că Parlamentul este încăpăţânat.
EnglishIncreasing their scope does not make them any more likely to be imposed.
Extinderea sferei lor de aplicare nu creşte probabilitatea ca acestea să fie impuse.
EnglishThe most likely reason is that you are searching a limited set of locations.
Motivul cel mai probabil este acela că efectuați căutarea într-un set limitat de locații.
EnglishIt is likely that one of these will be genuine and the others superfluous.
Este posibil ca una dintre acestea să fie autentică și celelalte inutile.
English(Network adapter drivers are likely to be listed as optional updates.)
(Driverele de adaptor de rețea pot să fie listate ca actualizări opționale.)
EnglishThese are the most likely places to look for lost or deleted files:
Acestea sunt cele mai probabile locuri pentru a căuta fișiere pierdute sau șterse:
EnglishIf you don't even see the startup screen, you likely have a hardware problem.
Dacă nu vedeți nici măcar ecranul de pornire, este posibil să existe o problemă de hardware.
EnglishDo you think it is likely that they will be released in the near future?
Credeţi că este posibil ca aceştia să fie eliberaţi în viitorul apropiat?
EnglishCircumstances likely to affect the entitlement to unemployment benefits.
Formular care enumeră circumstanţele care ar putea afecta dreptul la prestaţii de şomaj.
EnglishIf a word is marked with a green background, it's likely that you need to correct it.
Dacă un cuvânt este marcat cu un fundal verde, este probabil să fie necesară corectarea sa.
EnglishOperating aid can only be authorised if it is likely to have positive effects.
Ajutorul de exploatare poate fi autorizat doar dacă e probabil ca acesta să aibă efecte pozitive.
EnglishAt the time, Mr Brok was more than likely misled by the use of wrong terms.
În acel moment, dl Brok a fost mai mult ca sigur derutat de folosirea unor termeni inadecvați.
EnglishAs a result, it's likely that profiles for your devices already exist.
În concluzie, probabil există deja profiluri pentru dispozitivele dvs.
EnglishThat is more likely to happen with a European approach than on a national basis.
Acest lucru este mai susceptibil să se întâmple printr-o abordare europeană decât la nivel național.
EnglishIt's likely that color profiles for your devices are already installed on your computer.
Este posibil să fie deja instalate pe computer profiluri de culoare pentru dispozitivele dvs.