Traducere engleză-română pentru "as long as"

EN

"as long as" română traducere

RO
EN

as long as {conjuncţie}

volume_up
as long as (dar şi: so long as)
volume_up
până {conj.} (atâta timp cât)
However, there is still a long way to go before we achieve our objective.
Cu toate acestea, mai avem de parcurs un drum lung până ne vom atinge obiectivul.
It will not be long before many of you will be fed up with the sight of me!
Nu va trece mult timp până când mulţi dintre dumneavoastră se vor sătura să mă vadă!
There is a long way to go before the Tunisians regain confidence.
Este un drum lung de parcurs până când tunisienii vor avea iar încredere.

Exemple de folosire pentru "as long as" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis dramatically changes the long-standing trade rules between the EU and Korea.
Acest acord schimbă radical normele comerciale împământenite între UE și Coreea.
EnglishThe disparities between European regions have evolved over long periods of time.
Discrepanțele dintre regiunile europene s-au realizat în perioade mari de timp.
EnglishYou cut off some people dramatically and let others run over for a very long time.
Îi întrerupeţi brusc pe unii şi îi lăsaţi pe alţii să continue foarte mult timp.
EnglishI am particularly happy to see long-awaited progress towards a free trade area.
Mă bucur mai ales să văd progresele mult așteptate spre o zonă de liber schimb.
EnglishLong may we continue to have better access to the growing markets of the world.
Fie ca noi să continuăm să avem acces mai bun la piețele în creștere din lume!
EnglishParliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
Parlamentul va lua parte la negocierile privind acordul ulterior pe termen lung.
EnglishHow long can you drive in another country with your home registration plates?
Cât timp puteţi conduce maşina cu plăcuţele de înmatriculare din ţara de origine?
EnglishMr President, the EU has been asking for the closure of Guantánamo for a long time.
Domnule preşedinte, UE solicită de mult timp închiderea bazei de la Guantánamo.
EnglishWe have accumulated a debt over a long period of time, particularly with Africa.
De o lungă perioadă de timp încoace, am acumulat o datorie, mai ales faţă de Africa.
EnglishThe challenges are long term, but the solutions are urgent and are needed now.
Provocările sunt pe termen lung, dar soluţiile sunt urgente şi sunt necesare acum.
EnglishAfter very long negotiations, we have an agreement that my group can sign up to.
După negocieri foarte lungi, am ajuns la un acord la care poate adera și grupul meu.
EnglishWe in the Committee on the Environment have been working on this for a long time.
Noi, cei din Comisia pentru mediu, lucrăm la această chestiune de mult timp.
EnglishIn addition, we need to encourage long-term investments on Community territory.
În plus, trebuie să încurajăm investițiile pe termen lung pe teritoriul Comunității.
EnglishAs he said, the Roma have been the most repressed minority for a very long time.
După cum a precizat domnia sa, romii au fost o minoritate reprimată foarte mult timp.
EnglishThe road still to be travelled is, however, not just long, but extremely long.
Cu toate acestea, drumul care mai rămâne de parcurs este nu lung, ci extrem de lung.
EnglishWe still have a long way to go though, so what we must do now is persevere.
Mai avem însă un drum lung de parcurs, prin urmare, acum trebuie să perseverăm.
EnglishAt long last, Parliament will be represented in the EU pavilion for the first time.
În cele din urmă, Parlamentul va fi reprezentat pentru prima dată în pavilionul UE.
EnglishDebate on a common patent for the entire Union has been going on for a long time.
Dezbaterea privind un brevet comun pentru întreaga Uniune se desfăşoară de mult timp.
EnglishAs you say, we have a long tradition of social partnership agreements in Ireland.
După cum spuneți, în Irlanda avem o lungă tradiție de acorduri de parteneriat social.
EnglishEurope's action must be clear, rapid and efficient in the short and long term.
Acțiunile Europei trebuie să fie clare, rapide și eficiente pe termen scurt și lung.