Traducere engleză-română pentru "as much as"

EN

"as much as" română traducere

EN

as much as {adverb}

volume_up
That is as much as the annual budget for the European Court of Human Rights.
Asta înseamnă la fel de mult ca bugetul anual al Curții Europene a Drepturilor Omului.
We are thinking as much about positive priorities this time as about negative priorities.
De data aceasta ne gândim la prioritățile pozitive la fel de mult ca la prioritățile negative.
Flexible working hours and safety influence tourism just as much as social changes.
Programul de lucru flexibil și siguranța influențează turismul la fel de mult ca schimbările sociale.

Exemple de folosire pentru "as much as" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is therefore much tougher to deliver but, at the same time, we need to do it.
Prin urmare, este mult mai greu să reuşim, dar în acelaşi timp trebuie să o facem.
English. - Mr President, I very much appreciated this debate.
membru al Comisiei. - Dle președinte, am apreciat foarte mult această dezbatere.
EnglishI would very much like to see the Commission making improvements in this area.
Mi-aș dori foarte mult să observ îmbunătățiri aduse de Comisie în acest domeniu.
EnglishI very much look forward to working with Parliament in the future on this subject.
Aștept cu mare nerăbdare să colaborez pe viitor cu Parlamentul în acest domeniu.
EnglishIn the report, much attention is paid to human rights and freedoms in Russia.
În raport, se acordă o mare atenţie drepturilor şi libertăţilor omului în Rusia.
EnglishThank you very much, and I wish you much continued success in the home straight.
Vă mulţumesc foarte mult şi vă doresc în continuare succes pe ultima sută de metri.
EnglishI appreciate that very much and I wanted to make that point here in Parliament.
Apreciez foarte mult acest lucru şi am dorit să-l subliniez în faţa Parlamentului.
EnglishIt means much, much more than this.
Atenție: democrația nu înseamnă alegeri. înseamnă mult, mult mai mult decât atât.
EnglishIt does not make much sense for us to continue discussing the numerous amendments.
Este cumva lipsit de sens să continuăm să discutăm despre numeroasele modificări.
EnglishI would like to assure Mr Lambsdorff that Mr Van Orden loves Europe very much.
Aş dori să îl asigur pe dl Lambsdorff că dl Van Orden iubeşte Europa foarte mult.
EnglishAs an EU citizen you can do as much shopping as you want in all EU countries.
Toţi cetăţenii UE pot face oricâte cumpărături doresc, în orice ţară a Uniunii.
EnglishIt is, however, clear that Parliament is very much in favour of energy efficiency.
Cu toate acestea, este clar că Parlamentul este în favoarea eficienţei energetice.
EnglishHis task has been very difficult and he may feel not much has been achieved.
Sarcina sa a fost foarte dificilă şi poate simţi că nu s-au realizat prea multe.
EnglishI would have much preferred it to have gone further, beyond the realms of tokenism.
Aş fi preferat să merg mai departe, dincolo de graniţele efortului minim necesar.
EnglishMuch has been done towards budget discipline being more rigorously observed.
S-au realizat multe pentru ca disciplina bugetară să fie mai riguros respectată.
EnglishIt has become much more difficult to obtain adequate financing from Europe's banks.
Obținerea finanțării adecvate de la băncile europene a devenit mult mai dificilă.
EnglishThis is why economic growth in the European Union is much smaller than it could be.
Din acest motiv, creșterea economică din UE este mult mai mică decât ar putea fi.
EnglishThere is serious concern that as much as 85% of the old city may be demolished.
Există o preocupare serioasă că aproximativ 85 % din orașul vechi poate fi demolat.
EnglishI very much look forward to the coming debate and I will take your views on board.
Aștept cu interes următoarea dezbatere și voi accepta punctele dvs. de vedere.
EnglishFirst of all, I must say that I like the name Robin Hood much better than Tobin.
În primul rând, trebuie să spun că îmi place mai mult numele Robin Hood decât Tobin.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

as adverb
as conjuncţie
as prepoziţie
as adjectiv
Romanian
much adjectiv