Traducere engleză-română pentru "as often as"

EN

"as often as" română traducere

EN

as often as {adverb}

volume_up
as often as
volume_up
ori de câte ori {adv.}
You can schedule Sync Center to sync your partnerships as often as you want.
Aveți posibilitatea să programați Centrul de sincronizare pentru a sincroniza parteneriatele ori de câte ori doriți.
This is a fundamental value of our Union which we must defend publicly and often wherever possible.
Aceasta este o valoare fundamentală a Uniunii noastre pe care trebuie să o protejăm public și ori de câte ori putem.

Exemple de folosire pentru "as often as" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMigrants often contribute to the economic growth of their country of destination.
Deseori, migranții contribuie la creșterea economică din țara lor de destinație.
EnglishThis second aspect is very often lacking when budgetary decisions are being made.
Acest al doilea aspect lipsește de multe ori atunci când se iau decizii bugetare.
EnglishIn the case of the mining sector, accidents can often have a cross-border impact.
În domeniul minier, impactul accidentelor poate fi, adesea, unul transfrontalier.
EnglishThese enquiries often relate to the recognition of professional qualifications.
Aceste întrebări se referă deseori la recunoaşterea calificărilor profesionale.
EnglishReportedly, the refugees are kept in containers in the desert and are often beaten.
Se pare că refugiații sunt ținuți în containere în deșert și sunt adesea bătuți.
EnglishThose who reach the coast of Thailand are often treated in an inhumane manner.
Cei care ajung pe coasta Thailandei sunt, deseori, trataţi într-un mod inuman.
EnglishEquality between citizens is a principle that Europe compromises on too often.
Egalitatea între cetățeni este un principiu pe care Europa îl compromite prea des.
EnglishWe very often resort to purely emotional assessments and base them on our emotions.
Recurgem foarte adesea la afirmații pur emoționale, bazate pe emoțiile noastre.
EnglishThe Commissioner for Trade is often indifferent towards other European policies.
Comisarul pentru comerț este deseori indiferent față de politicile europene.
EnglishWe often talk about better regulation, but what we really need is proportionality.
Vorbim frecvent despre reglementări mai bune, dar avem nevoie de proporţionalitate.
EnglishPlease come and exercise the solidarity that has so often been mentioned today.
Vă rog să veniţi şi să manifestaţi solidaritatea atât de des menţionată azi.
EnglishI would simply like to mention one or two cases that are not addressed very often.
Aş dori să menţionez doar unul sau două cazuri despre care nu se vorbeşte prea des.
EnglishHer past, and the attitude that she has often demonstrated, are indicators of this.
Trecutul dumneaei, atitudinea pe care a demonstrat-o adeseori, indică acest lucru.
EnglishThese programs often have access to important areas of the operating system.
Aceste programe au deseori acces la zone importante ale sistemului de operare.
EnglishIt is women, often the very elderly or the very young, who are the victims.
Femeile, uneori foarte în vârstă sau foarte tinere, sunt cele care cad victimă.
EnglishIn the future, such enforced cooperation must be used as often as is necessary.
În viitor, astfel de cooperări consolidate trebuie utilizate cât de des este necesar.
EnglishThis question disregards two pieces of information, often for ulterior motives.
Această întrebare nu ia în considerare două informații, adesea din motive ulterioare.
EnglishDomestic workers are often penalised for the informal nature of their work.
Lucrătorii casnici sunt adesea penalizați pentru natura informală a muncii lor.
EnglishIts worst form is the trafficking of children, which is often linked to sexual abuse.
Forma sa cea mai gravă este traficul de copii, adesea legat de abuzuri sexuale.
EnglishWhat we saw in Madeira is a phenomenon which will occur more and more often.
Ce s-a întâmplat în Madeira este un fenomen care va avea loc din ce în ce mai des.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

as adverb
as conjuncţie
as prepoziţie
as adjectiv
Romanian
often adverb