Traducere engleză-română pentru "as per"

EN

"as per" română traducere

RO
EN

as per {prepoziţie}

volume_up
1. "in accordance with the terms of"
as per
volume_up
ca în {prep.} (în concordanță cu)
It is estimated that 650 000 Korean cars would sell in Europe per annum.
Se estimează în Europa se vor vinde anual 650 000 de automobile coreene.
A couple of years ago, you assured us that Spain had exceeded Italy's per capita production and that it would soon surpass that of France.
Acum câţiva ani, ne-aţi asigurat că Spania a depăşit producţia pe cap de locuitor a Italiei şi în curând o va întrece pe cea a Franţei.
Mr President, demographers tell us that in order to sustain itself, a population needs a birth rate of 2.1 live births per woman.
Dle preşedinte, demografii ne spun , în vederea durabilităţii, o populaţie trebuie să înregistreze o rată a natalităţii de 2,1 născuţi vii pe femeie.

Exemple de folosire pentru "as per" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishNinety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.
90 % din recoltă este culeasă manual, mare parte din mâna de lucru fiind copii.
EnglishThat is eight per cent more than in 2004, and it is above the average for Europe.
Acest procent este cu 8% mai mare decât în 2004 şi depăşeşte media europeană.
EnglishThe aforementioned directors-general will, on average, earn EUR 17 000 per month.
Directorii generali menționați mai sus vor câștiga în medie 17 000 de euro pe lună.
EnglishWe receive around 5 000 requests per year and we have 80 people working on them.
Primim în jur de 5000 de solicitări pe an și avem 80 de oameni care se ocupă de ele.
EnglishMeanwhile, the number of working age people is dropping by one million per year.
Între timp, numărul persoanelor încadrate în muncă scade cu un milion pe an.
EnglishThe following additional payment methods are available per country or region.
Următoarele metode de plată suplimentare sunt disponibile per țară sau regiune.
EnglishA time allowance determines how many hours per day the child can use the PC.
O durată permisă determină câte ore pe zi poate copilul să utilizeze computerul.
EnglishFor one thing, you cannot employ highly-trained experts for EUR 1 500 per month.
În primul rând, nu poţi angaja experţi foarte bine pregătiţi cu 1 500 de euro pe lună.
EnglishPart-time employment cannot be for less than 2 hours per day and 10 hours per week.
Prgramul parțial de lucru nu poate fi mai mic de 2 ore pe zi și 10 ore pe săptămână.
EnglishThese measures will reduce average CO2 emissions by 6 to 7 grams of CO2 per kilometre.
Aceste măsuri vor reduce media emisiilor de CO2 cu 6-7 grame de CO2 pe kilometru.
EnglishThere is no prospect of an opening up in 2014, as per Parliament's request.
Nu există nicio perspectivă a unei deschideri în 2014, cum solicitase Parlamentul.
EnglishThus, the birth rate throughout the EU is currently 1.5 children per woman.
Astfel, rata natalităţii în UE este în prezent de 1,5 copii pentru fiecare femeie.
EnglishThus, we have seen the price of barley and oats rise to as much as EUR 200 per tonne.
Astfel, am văzut preţul orzului şi ovăzului crescând până la 200 de euro/tonă.
EnglishIn 2009, tuberculosis killed 1.7 million people, or 4 700 people per day.
În 2009, tuberculoza a ucis 1,7 milioane de oameni, sau 4 700 de persoane pe zi.
EnglishCurrently, more than four million passengers per year fly between Brazil and the EU.
În prezent, peste patru milioane de pasageri călătoresc anual între Brazilia şi UE.
EnglishThirty per cent of international monetary reserves are denominated in euro.
Treizeci de procente din rezervele monetare internaționale sunt exprimate în euro.
EnglishYou can create up to ten new aliases per year, for an overall maximum of ten.
Puteți crea până la zece aliasuri noi pe an, pentru un maxim total de zece.
EnglishForty-two per cent of European citizens have confidence in EU institutions.
Cetățenii europeni au încredere în instituțiile europene în proporție de 42%.
EnglishSubscription to Office Professional Plus for up to five devices per user.
Abonament la Office Professional Plus până la cinci dispozitive per utilizator.
English802.11b: transfers data at a maximum rate of 11 megabits per second (Mbps).
802.11b: transferă datele cu o rată maximă de 11 megabiți pe secundă (Mbps).

Traduceri similare în dicționarul englez-român

per prepoziţie
Romanian
as adverb
as conjuncţie
as prepoziţie
as adjectiv
Romanian
as well adverb
Romanian
as it were adverb
Romanian
as of prepoziţie
Romanian