Traducere engleză-română pentru "as quickly as"

EN

"as quickly as" română traducere

EN

as quickly as {adverb}

volume_up
as quickly as
volume_up
cât (modal) {adv.}

Exemple de folosire pentru "as quickly as" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe know that a 'kidnap alert' can be very effective if it is triggered quickly.
Ştim că o "alertă de răpire” poate fi foarte eficientă dacă este activată imediat.
EnglishFortunately, I am led to believe that that vote in the UK will come quite quickly.
Din fericire, înţeleg că votul din Regatul Unit va avea loc destul de repede.
EnglishThis will enable the negotiations to conclude much more quickly in the future.
Acest lucru va permite negocierile în vederea încheierii mult mai repede pe viitor.
EnglishYou'll be prompted to choose whether you want to erase data quickly or thoroughly.
Vi se va solicita să alegeți dacă doriți să ștergeți datele rapid sau în întregime.
EnglishI would like to answer a few questions and clarify a few things very quickly.
Aş dori să răspund la câteva întrebări şi să clarific foarte rapid câteva aspecte.
EnglishA request for the taking of evidence should normally be carried out quickly.
O cerere de îndeplinire a unui act de cercetare trebuie de obicei realizată repede.
EnglishIt is important that the Treaty of Lisbon quickly becomes a reality and that we ...
Este important ca Tratatul de la Lisabona să devină repede realitate şi ca noi să...
EnglishThat is why we need to act quickly and determinedly for patient planet Earth.
De aceea trebuie să acţionăm repede şi ferm pentru pacientul planeta Pământ.
EnglishI hope that the Member States, above all Italy, transpose the legislation very quickly.
Sper ca statele membre, în special Italia, să transpună legislația foarte rapid.
EnglishPress the ENTER button to quickly go back to the last channel you were watching.
Apăsați pe butonul ENTER pentru a reveni rapid la ultimul canal pe care l-ați vizionat.
EnglishI hope that this will result in the directive being implemented more quickly.
Sper că acest fapt va determina punerea în aplicare mai rapidă a directivei.
EnglishAll these recommendations can be implemented quickly through legislation.
Toate aceste recomandări pot fi puse în aplicare rapid cu ajutorul legislației.
EnglishWe know that in times of economic downturn, maintenance quickly falls by the wayside.
Ştim că în vremuri de recesiune economică, întreţinerea este uşor abandonată.
EnglishThey are needed, amongst other things, to enable decisions to be made quickly.
Acestea sunt necesare, printre altele, pentru a permite adoptarea rapidă a deciziilor.
EnglishFirstly, ratification of the Treaty of Lisbon is needed as quickly as possible.
În primul rând, trebuie să se ratifice, cât mai curând posibil, Tratatul de la Lisabona.
EnglishThe report calls on the Commission to take steps quickly to correct these deficiencies.
Raportul invită Comisia să ia măsuri rapide de corectare a acestor deficienţe.
EnglishIt is therefore even more important to adopt appropriate rules for the markets quickly.
În consecinţă, este şi mai important să adoptăm rapid norme adecvate pentru pieţe.
EnglishI urge the Commission to come up with a new and better proposal as quickly as possible.
Îndemn Comisia să vină cu o propunere nouă şi îmbunătăţită cât mai curând posibil.
EnglishThe perpetrators of any abuse must be brought to justice as quickly as possible.
Cei care comit orice astfel de abuzuri trebuie deferiți justiției cât mai curând posibil.
EnglishI believe they are just and I believe that we need to make sure that we act quickly.
Consider că sunt corecte și că trebuie să ne asigurăm că vom acționa rapid.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

as adverb
as conjuncţie
as prepoziţie
as adjectiv
Romanian
quickly adverb