Traducere engleză-română pentru "as regards"

EN

"as regards" română traducere

EN

as regards {adverb}

volume_up
There are still problems as regards minorities and unprotected groups as well.
Mai există probleme și în ceea ce privește minoritățile și grupurile neprotejate.
As regards the preparation for the Council, I have just three points to make.
În ceea ce privește pregătirea Consiliului, aș avea trei precizări.
As regards sanctions, enterprises and authorities must be treated equally.
În ceea ce privește sancțiunile, întreprinderile și autoritățile trebuie tratate egal.
This report is appalling in what it exposes as regards the conduct of this Parliament.
Acest raport este îngrozitor prin ceea ce expune cu privire la conduita acestui Parlament.
Firstly, as regards the ban on flights and coordination.
În primul rând, cu privire la interdicția asupra zborurilor și la coordonare.
We would also like to make the following declarations as regards nanomaterials.
Am dori să facem și următoarele declarații cu privire la nanomateriale.
As regards today's vote, several amendments put forward are acceptable to the Commission.
În ceea ce privește votul de astăzi, câteva amendamente propuse sunt acceptabile din punctul de vedere al Comisiei.
There is still a lot to do in the country as regards respect for democracy, human rights and the rule of law.
Mai sunt încă multe de făcut în această ţară din punctul de vedere al respectului pentru democraţie, al drepturilor omului şi al statului de drept.
It is tragic as regards the economy, society and above all democracy, the rule of law and respect for human rights.
Este tragică din punctul de vedere al economiei, al societății și, mai presus de toate, al democrației, al statului de drept și al respectării drepturilor omului.

Exemple de folosire pentru "as regards" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAs regards information, we are supplying continuous information as we receive it.
Cât privește informarea, oferim în permanență informații, pe măsură ce le primim.
EnglishThere are still problems as regards minorities and unprotected groups as well.
Mai există probleme și în ceea ce privește minoritățile și grupurile neprotejate.
EnglishIt is high time for a rethink as regards the use of nuclear energy in Europe.
Este timpul să regândim politica de utilizare a energiei nucleare în Europa.
EnglishAs regards financial regulation, I have one piece of bad news and two of good news.
În ceea ce priveşte reglementarea financiară, am o veste proastă şi două veşti bune.
EnglishAs regards the financial issues, I shall leave the floor to the Commission to respond.
În privinţa aspectelor financiare, voi da cuvântul Comisiei pentru a răspunde.
EnglishWe want to look into the situation as regards the supervision of the supervisors.
Vrem să cercetăm situaţia referitoare la supravegherea supraveghetorilor.
EnglishHowever, the resolution is complacent as regards the continuation of this situation.
Totuși, rezoluția este tolerantă față de perpetuarea acestei stări de fapt.
EnglishWe would also like to make the following declarations as regards nanomaterials.
Am dori să facem și următoarele declarații cu privire la nanomateriale.
EnglishAs regards the second ingredient, I would like to stress what Mr Daul said.
În ceea ce priveşte al doilea ingredient, doresc să subliniez ceea ce a spus dl Daul.
EnglishIt follows that the UK Independence Party regards this report with suspicion.
Prin urmare, Partidul Independenţei Regatului Unit priveşte acest raport cu suspiciune.
EnglishAs regards the amendment to the substance, the Commission is not opposed to the principle.
Cât priveşte modificarea dispoziţiilor de fond, Comisia nu se opune principiului.
EnglishWe cannot make any political concessions as regards the upholding of these standards.
Nu putem să facem concesii politice în ceea ce privește respectarea acestor standarde.
EnglishI welcome especially the transparency as regards both political and financial support.
Salut în special transparența cu privire la sprijinul politic și financiar.
EnglishAs regards the substance of the report there are no differences of opinion.
În ceea ce priveşte conţinutul raportului, nu există diferenţe de opinie.
EnglishAs regards sanctions, enterprises and authorities must be treated equally.
În ceea ce privește sancțiunile, întreprinderile și autoritățile trebuie tratate egal.
EnglishCommissioner, I would also like to send my regards to your excellent team.
Dle comisar, aş dori să transmit felicitările mele excelentei dvs. echipe.
EnglishAs regards the Fukushima power station, European unease is legitimate.
Cât despre centrala nucleară de la Fukushima, neliniștea Europei este justificată.
EnglishWe have if fact now received new mandates as regards issues of nuclear safety.
De fapt, am primit acum mandate noi în ceea ce privește chestiunile de siguranță nucleară.
EnglishAs regards the other 22 countries, how many checks have they carried out?
În ceea ce priveşte celelalte 22 de ţări, câte inspecţii au fost efectuate?
EnglishPerhaps it comes down to whether one regards the glass as half-full or half-empty.
Poate totul se rezumă la cum se priveşte paharul, ca fiind jumătate plin sau jumătate gol.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

regards substantiv
as adverb
as conjuncţie
as prepoziţie
as adjectiv
Romanian
as well adverb
Romanian
as it were adverb
Romanian
as of prepoziţie
Romanian