Traducere engleză-română pentru "as/so long as"

EN

"as/so long as" română traducere

EN

as/so long as {conjuncţie}

volume_up
as/so long as

Exemple de folosire pentru "as/so long as" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe should not forget the reason why this process has dragged on for so long.
Nu trebuie să uităm motivele pentru care acest proces a fost amânat atât de mult timp.
EnglishWe need the promised Energy Efficiency Action Plan, promised for so long.
Avem nevoie de planul de acţiune privind eficienţa energetică, promis de atâta timp.
EnglishWhy is the Tunisian Government taking so long to respond to the UN report?
De ce întârzie atât de mult guvernul tunisian să răspundă la raportul ONU?
EnglishThere is a great deal of irritation that the consultation process has been so long in coming.
Există un grad ridicat de iritare legat de întârzierea deschiderii procesului de consultare.
EnglishWe always knew that it would be inevitable, but it took so long to actually acknowledge it.
Am ştiut întotdeauna că va fi inevitabil, dar a durat atât de mult să o recunoaştem în realitate.
EnglishFor so long, Europe's common values remain nothing but a dream.
De multă vreme valorile comune ale Europei nu mai sunt decât un vis.
EnglishI was also the French Agriculture Minister not so long ago.
Nu cu mult timp în urmă, am fost ministrul agriculturii în Franța.
EnglishNot so long ago, few people had heard of the Internet.
Nu cu mult timp în urmă, puține persoane auziseră despre Internet.
EnglishJust so long as this is not being used as an excuse to override the choices of the consumer.
Însă nu doresc ca aceste sigle să fie folosite ca pretext pentru a nu ţine cont de opţiunilor consumatorilor.
EnglishEven with advances in technology, your laptop battery can last only so long on a single charge.
Chiar și cu progresele tehnologice, bateria laptopului are un timp limitat de funcționare cu o singură încărcare.
EnglishI really cannot understand why the Federal Institute left it so long to come out with these statements.
Chiar nu pot înţelege de ce Institutul federal a amânat atât de mult timp pentru a face aceste declaraţii.
EnglishAnd you can repress people for so long and so much, but there is always the possibility that they will rebel.
Și oamenii pot fi asupriți mult și pentru mult timp, dar există întotdeauna posibilitatea să se revolte.
EnglishI am here for the first time and perhaps I spent so long on the introduction that I contributed to the delay.
Mă aflu aici pentru prima dată şi poate, făcând o introducere atât de lungă, am contribuit la întârziere.
EnglishThis is only justifiable so long as harmonisation is upwards and not downwards, as proposed.
Acest lucru este justificabil numai câtă vreme armonizarea este în sens ascendent și nu descendent, după cum se propusese.
EnglishWe should also not care how many animals are kept, so long as those animals are treated well.
De asemenea, nu ar trebui să ne intereseze câte animale există, atâta timp cât acele animale sunt îngrijite cum se cuvine.
EnglishI am very sorry I haven't written for so long.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
EnglishThe Darfur people deserve to achieve what they have been longing for for so long - lasting peace and justice.
Oamenii din Darfur merită să obțină ceea ce au dorit pentru atât de mult timp - o pace durabilă și justiție.
EnglishEven with advances in battery technology, your mobile PC can last only so long on a single charge.
Chiar şi cu progresele din tehnologia bateriilor, PC-ul mobil are un timp limitat de funcţionare cu o singură încărcare.
EnglishOne can see that not so long ago, you were a Member of this House and so you like this environment very much!
Se vede că, până nu demult, aţi fost deputată în această instituţie şi vă place foarte mult atmosfera de aici!
EnglishToday, we need to know why it has taken so long for action to be taken against those Member States who have failed.
Astăzi trebuie să ştim de ce s-a amânat atât de mult orice acţiune împotriva statelor membre care au eşuat.