Traducere engleză-română pentru "as well as"

EN

"as well as" română traducere

EN

as well as {adverb}

volume_up
as well as (dar şi: also, too, unlike)

Exemple de folosire pentru "as well as" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe have heard expressions of solidarity and sympathy, as well as offers of help.
Am auzit expresii de solidaritate și de compasiune, precum și oferte de ajutor.
EnglishIt can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
Se poate spune, prin urmare, că Banca Centrală Europeană a funcţionat foarte bine.
EnglishThe problem, however, is with the implementation of these well-intentioned rules.
Totuși, problema constă în punerea în aplicare a acestor norme bine intenționate.
EnglishIf you don't have automatic updates turned on, we'll help you through the process.
Dacă nu ați activat actualizările automate, vă vom ajuta să parcurgeți procesul.
EnglishAs well as its security aspects, this protocol covers environmental protection.
Pe lângă aspectele de securitate, acest protocol acoperă şi protecţia mediului.
EnglishTo justified public revulsion, it has allowed them to make bonus payments as well.
Spre repulsia publică justificată, le-a permis, de asemenea, să plătească prime.
EnglishThe consumer, therefore, will be well informed about the nature of the product.
Consumatorul va fi, prin urmare, bine informat cu privire la natura produsului.
EnglishWell, new technology brings new challenges: considerable economic challenges.
Ei bine, noua tehnologie aduce noi provocări: provocări economice considerabile.
EnglishThere are still problems as regards minorities and unprotected groups as well.
Mai există probleme și în ceea ce privește minoritățile și grupurile neprotejate.
EnglishAnd you can be sure that we will always live up to this responsibility as well.
Și puteți fi siguri că ne vom și ridica la înălțimea acestei responsabilități.
EnglishHonourable Members know well that stability in the Middle East requires peace.
Onorații deputați știu bine că stabilitatea în Orientul Mijlociu necesită pace.
EnglishMadam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.
Dnă președintă, sunteți nespus de generoasă, precum și o foarte bună președintă.
EnglishAs you are well aware, milk prices at the moment are below production prices.
După cum ştiţi cu toţii, preţul laptelui este în prezent sub preţul de producţie.
EnglishThis situation is detrimental to all - to the European Union as well as to Turkey.
Această situaţie este în defavoarea tuturor - şi a Uniunii Europene, şi a Turciei.
EnglishIt is a well known fact, of course, that demons always awaken further demons.
Se ştie foarte bine, desigur, că demonii trezesc întotdeauna şi mai mulţi demoni.
EnglishThat is the best way to ensure that we have a well-functioning Internal Market.
Acesta este cel mai bun mod de a asigura o bună funcționare a pieței interne.
EnglishWell, China is not, as you know, Ms Roithová, a party to the present negotiations.
Ei bine, după cum ştiţi, dnă Roithová, China nu este parte la actualele negocieri.
EnglishThe Bank also did well, in this very respect, in restructuring certain target areas.
Şi la acest capitol banca a acţionat eficient, restructurând anumite zone ţintă.
EnglishIt is essential that EULEX cooperates well with the parties concerned in Kosovo.
Este esenţial ca EULEX să coopereze bine cu partidele implicate din Kosovo.
EnglishIt is important that we make clear to them as well the horrors of both regimes.
Este important să facem cunoscute şi acestor state ororile ambelor regimuri.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

as adverb
as conjuncţie
as prepoziţie
as adjectiv
Romanian
well adverb
well substantiv
Romanian