Traducere engleză-română pentru "asbestos"

EN

"asbestos" română traducere

volume_up
asbestos {substantiv}
RO
EN

asbestos {substantiv}

volume_up
1. general
Further reductions in asbestos in Europe must be welcomed unreservedly.
Trebuie să întâmpinăm fără rezerve reducerile suplimentare de azbest în Europa.
However, it also maintains exemptions from the ban on asbestos fibres.
Totuși, acesta menține derogări de la interdicția privind fibrele de azbest.
Waste containing asbestos is hazardous waste.
Deşeurile care conţin azbest sunt deşeuri periculoase.
2. Construcţii
Further reductions in asbestos in Europe must be welcomed unreservedly.
Trebuie să întâmpinăm fără rezerve reducerile suplimentare de azbest în Europa.
However, it also maintains exemptions from the ban on asbestos fibres.
Totuși, acesta menține derogări de la interdicția privind fibrele de azbest.
Waste containing asbestos is hazardous waste.
Deşeurile care conţin azbest sunt deşeuri periculoase.

Exemple de folosire pentru "asbestos" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFurther reductions in asbestos in Europe must be welcomed unreservedly.
Trebuie să întâmpinăm fără rezerve reducerile suplimentare de azbest în Europa.
EnglishHowever, it also maintains exemptions from the ban on asbestos fibres.
Totuși, acesta menține derogări de la interdicția privind fibrele de azbest.
EnglishI have therefore voted against the resolution out of solidarity with the victims of asbestos.
Prin urmare, am votat împotriva rezoluţiei din solidaritate cu victimele azbestului.
EnglishFor example, in my country, the number of deaths every year due to asbestos has still not gone down.
De exemplu, în ţara mea, numărul anual de decese cauzate azbestului nu a scăzut încă.
English– full implementation of export requirements related to asbestos.
– deplina punere în aplicare a cerințelor de export privind azbestul.
EnglishThe effects of asbestos on health have long been known.
Efectele azbestului asupra sănătăţii sunt cunoscute de multă vreme.
EnglishAsbestos is very often safe while it is covered.
Azbestul este adesea sigur, atâta vreme cât este acoperit.
EnglishAsbestos should have been banned operationally by the Member States applying the 1999 directive.
Azbestul ar fi trebuit interzis din punct de vedere operaţional de către statele membre, aplicându-se directiva din 1999.
EnglishWaste containing asbestos is hazardous waste.
Deşeurile care conţin azbest sunt deşeuri periculoase.
EnglishEspecially in the area of electrolysis plants other materials can often be used as an alternative to asbestos.
Mai ales în domeniul instalaţiilor de electroliză, se pot utiliza adesea alte materiale, ca o alternativă la azbest.
EnglishThe placing on the market and use of all asbestos fibres have already been banned outright by Directive 1999/77/EC.
Comercializarea şi utilizarea tuturor fibrelor de azbest au fost interzise deja în totalitate, prin Directiva 1999/77/CE.
EnglishCompanies must provide evidence of their ability to carry out demolition or asbestos removal work.
Înainte de a executa lucrări de demolare sau de îndepărtare a azbestului, întreprinderile trebuie să facă dovada capacităţii lor în acest domeniu.
English. - This concerns the codification of legislation concerning the protection of workers from exposure to asbestos.
în scris. - Acest raport se referă la codificarea legislaţiei privind protecţia lucrătorilor împotriva expunerii la azbest.
EnglishSecondly, the use of building materials which are harmful to health, such as asbestos, must be avoided at all costs.
În al doilea rând, utilizarea materialelor de construcţie care dăunează sănătăţii, precum azbestul, trebuie evitată cu orice preţ.
EnglishWe have toxins everywhere in our homes: just think of asbestos, kitchen utensils and even toxins in our food.
Avem toxine pretutindeni în locuinţele noastre: gândiţi-vă doar la azbest, la ustensilele de bucătărie şi chiar la toxinele din alimente.
English– establish a comprehensive strategy for banning all forms of asbestos and all sorts of uses in relation to asbestos fibres and
– stabili o strategie cuprinzătoare privind interzicerea tuturor formelor de azbest și tuturor tipurilor de utilizări a fibrelor de azbest și
EnglishThere is still no comprehensive strategy for banning all forms of asbestos and all sorts of uses in relation to asbestos fibres, including
O strategie cuprinzătoare privind interzicerea tuturor formelor de azbest și a tuturor tipurilor de utilizări a fibrelor de azbest, inclusiv
EnglishWithin the European Union there are very strict regulations on the placing on the market, use, export and disposal of asbestos fibres.
În cadrul Uniunii Europene există reglementări foarte stricte privitoare la comercializarea, utilizarea, exportul şi depozitarea fibrelor de azbest.
EnglishThis is unacceptable, since the use of this product is responsible for a large number of illnesses linked to exposure to asbestos fibres.
Acest lucru este inacceptabil, de vreme ce utilizarea acestui produs a cauzat un mare număr de îmbolnăviri legate de expunerea la fibrele de azbest.
EnglishAsbestos was first used as a material that had excellent technical properties, and then, later on, it was noticed that it killed people.
Azbestul a fost utilizat iniţial ca material cu excelente proprietăţi tehnice, iar apoi, mai târziu, s-a observat că acesta produce moartea oamenilor.