Traducere engleză-română pentru "to ascertain"

EN

"to ascertain" română traducere

EN

to ascertain [ascertained|ascertained] {verb}

volume_up
to ascertain (dar şi: to establish)
What actions did the Commission take to ascertain responsibility for the breakdown of the negotiations?
Ce măsuri a luat Comisia pentru a constata cine a fost responsabil pentru eșuarea negocierilor?
Moreover, suspension clauses are included in this agreement, should either one of the parties ascertain a breach of human rights.
În plus, clauzele de suspendare sunt incluse în acest acord în cazul în care una dintre părți constată o încălcare a drepturilor omului.
What actions did the Commission take to ascertain responsibility for the breakdown of the negotiations?
Ce măsuri a luat Comisia pentru a constata cine a fost responsabil pentru eșuarea negocierilor?
Moreover, suspension clauses are included in this agreement, should either one of the parties ascertain a breach of human rights.
În plus, clauzele de suspendare sunt incluse în acest acord în cazul în care una dintre părți constată o încălcare a drepturilor omului.
to ascertain (dar şi: to find)
volume_up
a determina {vb.} (latitudinea)
As I have just said, we will ascertain how we can work with Parliament in the period during which the task force is operational.
După cum am precizat, vom determina cum putem colabora cu Parlamentul în perioada în care grupul operativ este activ.
to ascertain (dar şi: to find)
volume_up
a defini {vb.} (latitudine)

Exemple de folosire pentru "to ascertain" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe issue of the Single Market is to ascertain where we can focus competition.
Problema pieței unice este de a stabili dacă ne putem concentra pe concurență.
EnglishWhat actions did the Commission take to ascertain responsibility for the breakdown of the negotiations?
Ce măsuri a luat Comisia pentru a constata cine a fost responsabil pentru eșuarea negocierilor?
EnglishAs I have just said, we will ascertain how we can work with Parliament in the period during which the task force is operational.
După cum am precizat, vom determina cum putem colabora cu Parlamentul în perioada în care grupul operativ este activ.
EnglishIs it not the obvious step to ascertain whether, in this case of force majeure, we could actually pay that out of the European budget?
Nu ar fi un pas firesc să presupunem că, în acest caz de forţă majoră, am putea acoperi aceste cheltuieli din bugetul european?
EnglishFirst, of course, as we have agreed, the Commission must assess the progress made and ascertain whether things are feasible.
În primul rând, desigur, aşa cum am agreat, Comisia trebuie să evalueze progresele realizate şi să stabilească dacă lucrurile sunt fezabile.
EnglishMoreover, suspension clauses are included in this agreement, should either one of the parties ascertain a breach of human rights.
În plus, clauzele de suspendare sunt incluse în acest acord în cazul în care una dintre părți constată o încălcare a drepturilor omului.
EnglishSecondly, it is very important to ascertain if we are dealing with mistakes, if we are dealing with improprieties, or if we are dealing with crimes.
În al doilea rând, este foarte important să stabilim dacă ne confruntăm cu greşeli, cu neconformităţi sau cu infracţiuni.
EnglishStep 1 consists of developing an urgent inspection programme to ascertain the state of the wagons in use as well as the quality of their axles.
Faza 1 constă în dezvoltarea unui program de inspecţie rapidă pentru verificarea stării vagoanelor în uz, precum şi a calităţii axelor lor.
EnglishMadam President, exaggerated claims have made it difficult to ascertain fact from fiction at different stages of this difficult debate.
Doamnă preşedintă, în diverse faze ale acestei dezbateri dificile, s-au făcut supoziţii exagerate care fac dificil discernământul între fapte şi ficţiune.
EnglishEach time, I ascertain how and by what means these tools - the points of single contact, the SOLVIT centre and the IMI - are being implemented and used.
De fiecare dată verific modul și mijloacele prin care sunt puse în aplicare și utilizate aceste instrumente (aceste ghișee unice, centrul SOLVIT și IMI).
EnglishI hope that I was able to ascertain as well that the cultural and territorial autonomy of the Serb minority is being recognised within Kosovo's territory.
Sper să fi fost capabil să mă asigur de asemenea că autonomia culturală şi teritorială a minorităţii sârbe este recunoscută în cadrul teritoriului kosovar.
EnglishIn this debate it is important, firstly, to ascertain the facts, secondly, to explain the causes of those facts, and, thirdly, to draw conclusions.
În această dezbatere este important, în primul rând, să stabilim faptele, în al doilea rând să explicăm cauzele acestor fapte şi, în al treilea rând, să tragem concluzii.
EnglishWhy not freeze those accounts, or at the very least, challenge banking secrecy so that the Greek Government can ascertain where the problem of tax evasion lies.
De ce să nu blocăm aceste conturi sau, cel puțin, să contestăm secretul bancar, astfel încât guvernul grec să poată evalua unde rezidă problema evaziunii fiscale.
EnglishAt this point in the procedure, as the Court of Justice has also ruled, a committee of inquiry needs to be set up to ascertain the Commission's actual liability.
La acest punct în cadrul procedurii, după cum Curtea de Justiție a hotărât de asemenea, trebuie să fie înființată o comisie de anchetă pentru a stabili răspunderea reală a Comisiei.