Traducere engleză-română pentru "Asia"

EN

"Asia" română traducere

RO
RO

"Asia" engleză traducere

EN
EN

Asia {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Asia
It emerged during the crisis in Asia that regulation is a sensible precaution.
În timpul crizei din Asia a reieșit că reglementarea este o măsură de precauție rațională.
It is a gateway to the markets and the energy routes of Asia and the Middle East.
Este o poartă de acces către piețele și coridoarele energetice din Asia și Orientul Mijlociu.
A European Union-Asia summit is held in Bangkok, Thailand.
La Bangkok (Thailanda) este organizat un summit Uniunea Europeană - Asia.
RO

Asia {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Asia
În timpul crizei din Asia a reieșit că reglementarea este o măsură de precauție rațională.
It emerged during the crisis in Asia that regulation is a sensible precaution.
Este o poartă de acces către piețele și coridoarele energetice din Asia și Orientul Mijlociu.
It is a gateway to the markets and the energy routes of Asia and the Middle East.
La Bangkok (Thailanda) este organizat un summit Uniunea Europeană - Asia.
A European Union-Asia summit is held in Bangkok, Thailand.

Exemple de folosire pentru "Asia" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat is why we need active policies in Central Asia, in the Black Sea region.
De aceea avem nevoie de politici active în Asia Centrală, în regiunea Mării Negre.
EnglishSouth Korea is the 15th largest economy in the world and the third largest in Asia.
Coreea de Sud este a 15-a cea mai dezvoltată economie din lume și a treia din Asia.
EnglishThe EU has to understand that its strategy for central Asia is very weak.
UE trebuie să înţeleagă că strategia sa pentru Asia Centrală este foarte slabă.
EnglishIt is really only then that democracy will have a genuine chance in Central Asia.
Numai şi numai atunci va avea democraţia o şansă reală în Asia Centrală.
EnglishCentral Asia is a region vital to the EU's political and energy security.
Asia Centrală este o regiune vitală pentru securitatea politică şi energetică a UE.
EnglishAnother one is the dispute over the strategic north passage between Asia and America.
O alta este disputa pentru pasajul nordic strategic dintre Asia şi America.
EnglishFirstly, Turkey is not a European country, but forms part of Asia Minor.
În primul rând, Turcia nu este o ţară europeană, ci face parte din Asia Mică.
EnglishI wish to draw attention to two parts of the world: firstly, Central Asia.
Doresc să atrag atenţia asupra a două părţi ale lumii: în primul rând, Asia centrală.
EnglishWe have enormous amounts of competition to deal with, especially from Asia.
Trebuie să facem faţă unei competiţii enorme, care vine mai ales din Asia.
EnglishCentral Asia is a region that presents a high risk of interethnic conflicts.
Asia Centrală este o regiune cu un risc ridicat de conflicte interetnice.
EnglishIt emerged during the crisis in Asia that regulation is a sensible precaution.
În timpul crizei din Asia a reieșit că reglementarea este o măsură de precauție rațională.
EnglishForeign direct investment in Latin America rose by 21% and in Asia by 10%.
Investiţiile străine directe în America Latină au crescut cu 21 %, iar în Asia cu 10 %.
EnglishTajikistan is an important part of our overall strategy for Central Asia.
Tadjikistanul reprezintă o parte importantă a strategiei globale pentru Asia Centrală.
EnglishA day will come when the peoples of Asia, of the Americas and of Africa will get together.
Va veni o zi în care popoarele Asiei, Americilor şi Africii vor fi împreună.
EnglishIt is a gateway to the markets and the energy routes of Asia and the Middle East.
Este o poartă de acces către piețele și coridoarele energetice din Asia și Orientul Mijlociu.
EnglishThe same applies to the other automobile makers and industries in Asia.
Acelaşi lucru se aplică şi celorlalţi producători de automobile şi industrii din Asia.
EnglishThis is a problem not only for Asia, but for every country on every continent.
Aceasta este o problemă atât pentru Asia, cât și pentru fiecare țară de pe fiecare continent.
EnglishStabilisation of the situation in Central Asia will guarantee good cooperation with the EU.
Stabilizarea situaţiei din Asia Centrală va garanta o bună cooperare cu UE.
EnglishIn Asia and Africa, incidence stands at 100-120 per 100 000 of population.
În Asia și Africa, incidența este de 100-120 la 100 000 de locuitori.
EnglishThe second Europe-Asia summit is held in London, United Kingdom.
La Londra (Regatul Unit) este organizat cel de-al doilea summit Europa - Asia.

Sinonime (în engleză) pentru "Asia Minor":

Asia Minor
English