Traducere engleză-română pentru "to ask for"

EN

"to ask for" română traducere

RO
EN

to ask for {verb}

volume_up
Contact the owner of the file or folder to ask for permission.
Contactați proprietarul fișierului sau folderului pentru a cere permisiunea.
That is certainly the least that the Members of this House can ask.
Cu siguranţă, este minimum ce pot cere membrii acestui Parlament.
If some do not wish to go home, they can ask their gaolers for political asylum.
Dacă unii nu doresc să plece acasă, le pot cere azil politic temnicerilor.
Contact the owner of the file or folder to ask for permission.
Contactați proprietarul fișierului sau folderului pentru a cere permisiunea.
That is certainly the least that the Members of this House can ask.
Cu siguranţă, este minimum ce pot cere membrii acestui Parlament.
If some do not wish to go home, they can ask their gaolers for political asylum.
Dacă unii nu doresc să plece acasă, le pot cere azil politic temnicerilor.

Exemple de folosire pentru "to ask for" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishCould I also ask a question about the political capacity of the European Union?
Pot adresa o întrebare în legătură cu capacitatea politică a Uniunii Europene?
EnglishI will ask for a statement from one person who would like to support the proposal.
Voi solicita o declarație de la o persoană care ar dori să sprijine propunerea.
EnglishI would ask you, Commissioner, to understand that the word 'urgent' means 'now'.
Aș dori să vă rog, dle comisar, să înțelegeți că termenul "urgent” înseamnă "acum”.
EnglishI ask the Commission, what countermeasures have you taken so far vis-à-vis Belgrade?
Aş dori să întreb Comisia ce contramăsuri au fost luate în relaţia cu Belgradul?
EnglishI therefore ask, what is the Commission's position on this unambiguous statement?
De aceea vă întreb care este poziţia Comisiei faţă de această declaraţie explicită?
EnglishI would like to ask a representative of the EFD Group to say something about this.
Aş dori să invit un reprezentant al Grupului EFD să spună ceva despre acest lucru.
EnglishCan I respectfully ask that I have some silence so I can actually make a speech?
Pot să vă rog respectuos să faceți liniște pentru a-mi putea ține discursul?
EnglishIt is Rule 20 that gives me the power, but I am going to ask the House nevertheless.
Articolul 20 îmi conferă această putere, dar voi solicita părerea Parlamentului.
EnglishThis is an impossible scenario, and I would ask the Commissioner to address it.
Aceasta este o situație imposibilă și aș solicita dlui comisar să o abordeze.
EnglishI ask therefore for the application for referral back to committee to be withdrawn.
Prin urmare, solicit ca cererea de trimitere înapoi la comisie să fie retrasă.
EnglishI stand back and ask again: what is the purpose of the European Investment Bank?
Iau distanţă şi întreb iar: care este scopul Băncii Europene de Investiţii?
EnglishThat is why I feel able to ask the following questions without a surge of emotions.
De aceea simt că pot să-i adresez următoarele întrebări fără un val de emoţii.
EnglishI would like to ask the rapporteurs if they ever collected signatures themselves.
Aș dori să-i întreb pe raportori dacă au strâns vreodată semnături personal.
EnglishI would like to ask you, therefore, when will you intervene in Hungary appropriately?
Prin urmare, aş vrea să vă întreb când veţi interveni în mod adecvat în Ungaria?
EnglishIt should therefore be justified to ask why we are always talking about it.
Prin urmare, ar trebui să fie justificat să întreb de ce vorbim mereu despre el.
EnglishMadam President, I would like to ask you to set out clearly the details of voting.
Doamnă preşedintă, aş dori să vă solicit să precizaţi clar detaliile votării.
EnglishFor that reason I ask: 'When will the Czech Republic ratify the Treaty of Lisbon?'
De aceea vă întreb: când va ratifica Republica Cehă Tratatul de la Lisabona?
EnglishIf some do not wish to go home, they can ask their gaolers for political asylum.
Dacă unii nu doresc să plece acasă, le pot cere azil politic temnicerilor.
EnglishI have to ask: why are Russian army units still present in the village of Pereva?
Trebuie să întreb: de ce mai sunt prezente unităţile armatei ruseşti în satul Pereva?
EnglishMr President, I would like to ask for a clarification of the Rules of Procedure.
Dle Președinte, doresc să cer o clarificare a Regulamentului de procedură.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

for prepoziţie
for conjuncţie
for adverb
to mourn for verb
Romanian
to do for verb