Traducere engleză-română pentru "to ask questions"

EN

"to ask questions" română traducere

EN

to ask questions {verb intranzitiv}

volume_up
to ask questions
Sign in using your Windows Live ID to ask questions.
Faceți sign in utilizând ID-ul Windows Live ID pentru a pune întrebări.
I am here to ask questions rather than give insights, and I have a number of questions.
Sunt aici mai degrabă pentru a pune întrebări, decât pentru a face prezentări, și am o serie de întrebări.
In the Forums, you can ask questions or share information with others who are interested in the same topic.
În Forumuri, puteți pune întrebări sau puteți împărtăși informații cu alte persoane interesate de același subiect.

Exemple de folosire pentru "to ask questions" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat is why I feel able to ask the following questions without a surge of emotions.
De aceea simt că pot să-i adresez următoarele întrebări fără un val de emoţii.
EnglishIn all conscience, and without hypocrisy, perhaps we should ask ourselves some questions.
Cinstit vorbind şi fără ipocrizie, poate că ar trebuie să ne punem nişte întrebări.
EnglishMr Allister, the agricultural industry has to ask questions itself.
Domnule Allister, industria agricolă trebuie să-şi pună singură întrebări.
EnglishNow we have had this outbreak, so we have to ask ourselves some questions.
Acum că asupra noastră s-a abătut această epidemie, este momentul să ne punem câteva întrebări.
EnglishAsk questions and get answers from other preview testers and support pros.
Citiți Ghidul de produs Windows 8.1 Preview (în limba engleză).
EnglishBefore deciding to trust a software publisher, ask yourself the following questions.
Înainte de a decide dacă aveți încredere într-un editor de software, puneți-vă următoarele întrebări.
EnglishHowever, we must be able to ask questions of a good partner.
Cu toate acestea, unui bun partener trebuie să îi putem adresa întrebări.
EnglishWe are bound to ask ourselves certain questions about this.
Trebuie să ne punem nouă înșine anumite întrebări despre acest subiect.
EnglishThe Council of Ministers must also realise this, and I would therefore ask two questions.
Şi Consiliul de Miniştri trebuie să înţeleagă acest lucru, motiv pentru care voi adresa două întrebări.
EnglishI am here to ask questions rather than give insights, and I have a number of questions.
Sunt aici mai degrabă pentru a pune întrebări, decât pentru a face prezentări, și am o serie de întrebări.
EnglishColleagues, could I ask you not to ask supplementary questions.
Dragi colegi, vă rog să nu mai adresaţi întrebări suplimentare.
EnglishIn our opinion, we also need to ask ourselves ethical questions about genetic modification.
În opinia noastră, ar trebui să ne punem şi întrebări de ordin etic cu privire la modificarea genetică.
EnglishSign in using your Windows Live ID to ask questions.
Faceți sign in utilizând ID-ul Windows Live ID pentru a pune întrebări.
EnglishRather, such people are often just people who ask questions.
De multe ori, acestea sunt doar persoane care pun întrebări.
EnglishMr President, I should briefly like to ask some questions.
Dle președinte, aș dori să adresez pe scurt câteva întrebări.
EnglishBefore downloading any file, ask yourself these questions:
Înainte de a descărca un fișier, puneți-vă aceste întrebări:
EnglishI would like to ask two particularly political questions, since it is decision-making time.
Aş dori să adresez două întrebări cu un caracter politic pronunţat, întrucât a sosit momentul să luăm o decizie.
EnglishWe ask questions but never receive any answers to them, save perhaps for some general statements.
Adresăm întrebări, însă nu primim niciodată răspunsuri la ele, poate cu excepţia unor declaraţii generale.
EnglishI should like, therefore, to ask you two specific questions:
Aş dori, de aceea, să adresez două întrebări exacte:
EnglishI would like to ask some questions about the health insurance.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Mai multe cuvinte