EN

asked {participiu trecut}

volume_up
asked
I asked the new Presidency whether it was willing to continue negotiations.
Am întrebat noua președinție dacă era dispusă să continue negocierile.
Mr President, Mrs Kratsa-Tsagaropoulou asked me about liquidity.
Domnule președinte, doamna Kratsa-Tsagaropoulou m-a întrebat despre lichiditate.
Somebody asked whether there could be a summit on piracy in the future.
Cineva a întrebat dacă în viitor se poate organiza un summit privind pirateria.

Exemple de folosire pentru "asked" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMrs Gräßle, Mr Garriga and numerous other Members have asked additional questions.
Dna Gräßle, dl Garriga şi mulţi alţi deputaţi au adresat întrebări suplimentare.
EnglishMr Belder, I promise I will reply to you, as you specifically asked, in writing.
Dle Belder, promit să vă răspund, după cum ați solicitat în mod specific în scris.
EnglishFor example, a great many people have asked what business this is of Europe's.
De exemplu, multe persoane întreabă de ce se amestecă Europa în această problemă.
EnglishEven more importantly, I have asked for time to consult with the United States.
Mai important decât atât, am cerut timp pentru a ne consulta cu Statele Unite.
EnglishMr President, I asked a direct question to the Council and I would like an answer.
Dle preşedinte, am adresat o întrebare directă Consiliului şi aş dori un răspuns.
EnglishYou will be asked to supply information such as your nationality and address.
Vi se va cere să furnizaţi informaţii simple, cum ar fi naţionalitatea şi adresa.
EnglishAs for the European Parliament, it had no role to play: nobody asked our opinion.
Parlamentul European nu a avut niciun cuvânt de spus, nimeni nu ne-a cerut părerea.
EnglishThe question I asked myself was: 'What can the European Union's added value be?'
Mi-am pus următoarea întrebare: "Care poate fi valoarea adăugată a Uniunii Europene?”
EnglishThat is what I believe you hinted at when you asked the question about prices.
La acest lucru cred că făceaţi aluzie când aţi pus întrebarea despre preţuri.
EnglishAlready in October, we had asked the Commission to undertake the preparatory work.
Încă din octombrie, am solicitat Comisiei să întreprindă activitățile pregătitoare.
English. - I have been asked by Mr Almunia to answer this question.
membră a Comisiei. - Dl Almunia mi-a cerut să răspund la întrebarea domniei sale.
EnglishFor more information, see Activating Windows 7: frequently asked questions.
Pentru mai multe informații, consultați Activarea Windows 7: întrebări frecvente.
EnglishSeveral questions were asked about comparing the situation between Member States.
Au fost puse mai multe întrebări legate de compararea situaţiei între statele membre.
EnglishFor more information, see DNS (Domain Name System): frequently asked questions.
Pentru mai multe informații, consultați DNS (Domain Name System): întrebări frecvente.
EnglishFor more information, see Managing recorded TV shows: frequently asked questions.
(Consultați Gestionarea emisiunilor TV înregistrate: întrebări frecvente.)
EnglishThe press has asked me why we did not cite any countries in this summary report.
Am fost întrebat de către presă de ce nu am menţionat nicio ţară în acest scurt raport.
EnglishHowever, some specific questions have been asked which I should like to answer.
Cu toate acestea, au fost puse anumite întrebări specifice la care aş dori să răspund.
EnglishMr Olejniczak, however, asked a series of questions about inequality in Europe.
Dl Olejniczak, totuşi, a adresat o serie de întrebări despre inegalităţile din Europa.
EnglishThe next time you play, you'll be asked whether you want to continue your last game.
Următoarea dată când jucați, veți fi întrebat dacă doriți să continuați ultimul joc.
EnglishThey gave me a series of testimonies which they asked me to convey to this Parliament.
Mi-au dat o serie de mărturii pe care m-au rugat să le transmit acestui Parlament.

Sinonime (în engleză) pentru "asking":

asking
English