EN

asking {substantiv}

volume_up
We are asking our partners - even if it is a bit more expensive - to reach out to local farmers to create demand and help them to recover.
Solicităm partenerilor noştri - chiar dacă acest lucru este puţin mai costisitor - să se adreseze agricultorilor locali pentru a crea cerere şi a-i ajuta să se redreseze.

Exemple de folosire pentru "asking" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMr President, the EU has been asking for the closure of Guantánamo for a long time.
Domnule preşedinte, UE solicită de mult timp închiderea bazei de la Guantánamo.
EnglishNow, of course, Mr Solana, you are asking for more capabilities and more aid.
Acum, desigur, dle Solana, solicitaţi mai multe capacităţi şi un ajutor mai mare.
EnglishTherefore, we are asking them to engage with us on shared, universal principles.
Prin urmare, le cerem să ni se alăture în adoptarea principiilor comune, universale.
EnglishSavers and pensioners, for example, are asking themselves where this is heading.
Deponenţi şi pensionari, de exemplu, se întreabă unde se îndreaptă această situaţie.
EnglishWe are asking for a comprehensive report on the Bologna process to be drafted.
Solicităm elaborarea unui raport complex cu privire la Procesul de la Bologna.
EnglishThey are now asking for money to overcome the situation which we have caused.
Acum ne solicită finanţare pentru a depăşi situaţia pe care am provocat-o noi.
EnglishResearch the software and find out why the website is asking you to download it.
Cercetați programul software și aflați ce de vă solicită site-ul Web să îl descărcați.
English'Balanced' means asking for improvements and at the same time offering assistance.
"Echilibrat” înseamnă a solicita îmbunătățiri și a oferi totodată asistență.
EnglishIt may rather appear as if we are asking the Council and Member States for a favour.
Poate apărea mai degrabă că le cerem Consiliului și statelor membre o favoare.
EnglishWe can start by asking ourselves: does the European Union count in the world?
Putem începe prin a ne întreba: Uniunea Europeană contează la nivel mondial?
EnglishI am simply asking you to respect the unanimous vote of our Committee on Petitions.
Vă cer, pur şi simplu, să respectaţi votul unanim al Comisiei noastre pentru petiţii.
EnglishAnd we cannot do that just by asking countries to coordinate their policies.
Nu putem face acest lucru numai solicitându-le țărilor să își coordoneze politicile.
EnglishI am asking the Council and Commission to ensure that those prisons will also be closed.
Solicit Consiliului şi Comisiei să se asigure şi de închiderea acestor închisori.
EnglishIn Amendment 3, the EP is asking EU countries to recognise the independence of Kosovo.
La amendamentul 3, PE cere ţărilor membre ale UE să recunoască independenţa Kosovo.
EnglishIn addition, in asking for more, we also ran the risk of getting nothing at all.
În plus, dacă ceream mai mult, riscam, de asemenea, să nu primim nimic.
EnglishThe European institutions are always asking the citizens to trust them.
Instituţiile europene solicită întotdeauna cetăţenilor să aibă încredere în ele.
EnglishBut at the same time, it is asking for relaxation in trade directly from Pakistan.
Dar în același timp, India solicită în mod direct Pakistanului o relaxare a comerțului.
EnglishTherefore, I am asking the Council to move forward as soon as possible in these areas.
Prin urmare, solicit Consiliului să avanseze cât mai rapid în aceste domenii.
EnglishI am asking the Czech Presidency to begin negotiations on this matter.
Solicit preşedinţiei cehe să înceapă negocierile cu privire la această problemă.
EnglishAnd now, suddenly, the citizens are asking why we do not have any economic governance.
Iar acum, dintr-o dată, cetăţenii întreabă de ce nu avem nicio guvernanţă economică.

Sinonime (în engleză) pentru "asking":

asking
English