Traducere engleză-română pentru "asleep"

EN

"asleep" română traducere

RO
RO
EN

asleep {adjectiv}

volume_up
asleep (dar şi: drowsy, indolent, numb, sleepy)
The defences are down, the press do not care and the UK is asleep, so get those unfortunate truckers taxed.
Apărarea este la pământ, presei nu-i pasă, iar Marea Britanie a adormit, așa că haideți să-i taxăm pe bieții camionagii.

Exemple de folosire pentru "asleep" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishComputers that are turned off, hibernating, or asleep won't appear in the navigation pane.
Computerele care sunt închise, în stare de repaus sau care hibernează nu apar în panoul de navigare.
EnglishPCs that are turned off, hibernating or asleep won't appear as part of the homegroup.
PC-urile care sunt închise, în stare de repaus sau care hibernează nu apar ca parte a grupului de domiciliu.
EnglishPCs that are turned off, hibernating or asleep won't appear as part of the homegroup.
PC-urile care sunt închise, în stare de repaus sau care sunt în hibernare nu apar ca parte a grupului de domiciliu.
EnglishThe defences are down, the press do not care and the UK is asleep, so get those unfortunate truckers taxed.
Apărarea este la pământ, presei nu-i pasă, iar Marea Britanie a adormit, așa că haideți să-i taxăm pe bieții camionagii.
EnglishThe PC that the printer is connected to is turned off, asleep, hibernating or has left the homegroup.
PC-ul la care este conectată imprimanta este închis, în stare de repaus, în hibernare sau nu mai face parte din grupul de domiciliu.
EnglishThe computer that the printer is connected to is turned off, asleep, hibernating, or has left the homegroup.
Computerul la care este conectată imprimanta este închis, în stare de repaus, în hibernare sau nu mai face parte din grupul de domiciliu.
EnglishBy default, Microsoft Security Essentials runs a scan of your PC once a week when you’re probably asleep (2:00 am on Sunday).
Implicit, Microsoft Security Essentials execută o scanare a computerului o dată pe săptămână, probabil când dormiți (la ora 02:00, duminica).
EnglishIf your laptop battery charge gets critically low while the computer is asleep, Windows automatically puts the laptop into hibernation mode.
În cazul în care bateria laptopului atinge un nivel critic de scăzut în timp ce computerul este în repaus, Windows pune automat laptopul în modul de hibernare.
EnglishYou have all been asleep here while countries such as Greece, which have received billions from Europe each year, have squandered that money and let the government grow out of hand.
Aţi dormit cu toţii aici în timp ce state cum ar fi Grecia, care a primit miliarde din partea Europei, în fiecare an, a risipit banii şi a lăsat guvernul să scape de sub control.
EnglishIf you have a mobile PC, and your battery is running low or the mobile PC has been asleep for a set amount of time, Windows saves your work to your hard disk, and then turns off your mobile PC.
Dacă aveți un PC mobil și bateria este scăzută sau PC-ul mobil a fost în stare de repaus un interval stabilit de timp, Windows salvează ce ați lucrat pe hard disk, apoi închide PC-ul mobil.

Sinonime (în engleză) pentru "asleep":

asleep