Traducere engleză-română pentru "aspiration"

EN

"aspiration" română traducere

volume_up
aspiration {substantiv}
volume_up
aspirer {substantiv}
EN

aspiration {substantiv}

volume_up
aspiration (dar şi: pursuit, suction)
I hope the money is now guaranteed, not just an aspiration.
Sper că acum finanţarea este garantată, nu mai este doar la nivel de aspiraţie.
Mr President, quality food is not an aspiration in Europe: it must continue as a reality.
Domnule preşedinte, calitatea alimentelor nu este o aspiraţie în Europa: trebuie să devină o realitate.
This is an aspiration that the European Union supports, but it must be translated into concrete agreements.
Aceasta este o aspiraţie susţinută de Uniunea Europeană, însă ea trebuie transpusă în acorduri concrete.
aspiration (dar şi: ambition, gimp, wish)

Exemple de folosire pentru "aspiration" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt corresponds to the profound aspiration of peoples for fairness in our economy.
Aceasta corespunde aspiraţiei profunde de echitate a cetăţenilor în economia noastră.
EnglishI hope the money is now guaranteed, not just an aspiration.
Sper că acum finanţarea este garantată, nu mai este doar la nivel de aspiraţie.
EnglishMr President, quality food is not an aspiration in Europe: it must continue as a reality.
Domnule preşedinte, calitatea alimentelor nu este o aspiraţie în Europa: trebuie să devină o realitate.
EnglishOn this condition, perhaps the aspiration of 3% of GDP to be devoted to R&D will become a reality?
Respectând această condiție, aspirația privind dedicarea a 3 % din PIB pentru C-D va deveni poate o realitate.
EnglishEmigration, we know historically, more often is the product of rising wealth and rising aspiration.
Emigrația, am aflat de-a lungul timpului, este mai degrabă produsul bunăstării și al aspirațiilor în creștere.
EnglishThis is an aspiration that the European Union supports, but it must be translated into concrete agreements.
Aceasta este o aspiraţie susţinută de Uniunea Europeană, însă ea trebuie transpusă în acorduri concrete.
EnglishTo conclude, let me reiterate the Commission's full support for Iceland's aspiration to join the European Union.
În concluzie, doresc să reiterez sprijinul total al Comisiei față de aspiraţia Islandei de a adera la Uniunea Europeană.
EnglishWhat is happening in Syria is a popular aspiration for democracy and the rule of law - it is not some foreign plot.
Ce se întâmplă în Siria reprezintă aspirația populației la democrație și la statul de drept - nu este vreun complot străin.
EnglishHowever, this aspiration and potential are restricted by financial, bureaucratic and other kinds of obstacles.
Cu toate acestea, această aspirație și acest potențial sunt restricționate de obstacolele financiare, birocratice și de alt fel.
EnglishI welcome the aspiration expressed in Mrs Lucas's report aimed at tightening controls and creating an effective sanction system.
Salut aspiraţia exprimată în raportul doamnei Lucas care vizează înăsprirea controalelor şi crearea unui sistem de sancţionare eficient.
EnglishThey are showing that democracy is a universal aspiration and that there are no cultures, religions or civilisations that are against it.
Aceștia demonstrează că democrația este o aspirație universală și că nicio cultură, religie sau civilizație nu este împotriva acesteia.
EnglishIn particular, I agree with the aspiration to improve the transparency, integrity, responsibility, independence and reliability of these agencies.
Sunt în special de acord cu dorinţa de a îmbunătăţi nivelul de transparenţă, integritate, independenţă şi răspundere al acestor agenţii.
EnglishThere is also, of course, the aspiration to regain the citizens' confidence in politics and politicians, which is somewhat lacking in Europe.
Bineînţeles, mai există şi aspiraţia de a redobândi încrederea cetăţenilor în politică şi în politicieni, un lucru care cam lipseşte în Europa.
EnglishHowever, in general, equal opportunities remain, unfortunately, only an aspiration, especially in the countries of Eastern Europe, the new members of the EU.
În general, însă, egalitatea de şanse rămâne, din păcate, doar un deziderat, mai ales în cazul ţărilor est-europene, noi membre ale UE.
EnglishWith regard to the EU's aspiration to be a global player, it is therefore essential to strengthen internal coordination in order to speak with one voice.
Cu privire la aspirația UE de a fi un actor global, consolidarea coordonării interne este, prin urmare, esențială pentru a se exprima cu o singură voce.
EnglishIn specific terms, this aspiration means that the European Union and the Member States need to focus to a greater extent on regional integration.
În termeni specifici, această aspiraţie înseamnă că Uniunea Europeană şi statele membre trebuie să se concentreze într-o mai mare măsură pe integrarea regională.
EnglishI shall just mention that the Czech Prime Minister Topolánek visited Skopje yesterday and reaffirmed our commitment to the European aspiration of this country.
Aş dori să menţionez că prim-ministrul ceh Topolánek a vizita ieri Skopje şi a reafirmat angajamentul nostru faţă de ţelul european al acestei ţări.
EnglishOur aspiration for a true partnership of equals with the United States also means that Europeans must be willing and able to deliver.
Aspiraţia noastră la un parteneriat pe picior de egalitate cu Statele Unite înseamnă şi că europenii trebuie să fie dispuşi şi capabili să se ridice la înălţimea aşteptărilor.
EnglishEveryone is aware that economic growth is closely linked to technological progress, which, in turn, is generated by people's innovative aspiration.
Toată lumea este conștientă că creșterea economică este strâns legată de progresul tehnologic care, în schimb, este generat de aspirațiile inovatoare ale oamenilor.
EnglishFirstly, the aspiration to become part of Europe encouraged the consolidation of democracy in our society and contributed to the development of democratic institutions.
În primul rând, aspiraţia de a face parte din Europa a încurajat consolidarea democraţiei în societatea noastră şi a contribuit la dezvoltarea instituţiilor democratice.

Sinonime (în engleză) pentru "aspiration":

aspiration
aspiring
aspirer
aspirant