Traducere engleză-română pentru "to aspire"

EN

"to aspire" română traducere

volume_up
aspiration {substantiv}
volume_up
aspirer {substantiv}
EN

to aspire [aspired|aspired] {verb}

volume_up
to aspire (dar şi: to be given, to tend to)
to aspire
Emerging and developing countries quite rightly aspire to a more appropriate representation.
Statele emergente şi în curs de dezvoltare aspiră pe bună dreptate la o reprezentare mai corectă.
. - Russia has to make up its mind: does it aspire to the EU's common values or not?
. - Rusia trebuie să se hotărască: aspiră sau nu la valorile comune ale UE?
These people aspire to safeguard their land and their affairs without the permanent uncertainty of 'what will happen tomorrow'.
Acești oameni aspiră să-și protejeze pământul și activitățile, fără nesiguranța permanentă a "zilei de mâine”.

Exemple de folosire pentru "to aspire" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

English. - Russia has to make up its mind: does it aspire to the EU's common values or not?
în scris. - Rusia trebuie să se hotărască: aspiră sau nu la valorile comune ale UE?
EnglishFirstly, any citizen can legitimately aspire to free and fair elections.
În primul rând, orice cetățean are dreptul legitim să aspire la alegeri libere și imparțiale.
EnglishEmerging and developing countries quite rightly aspire to a more appropriate representation.
Statele emergente şi în curs de dezvoltare aspiră pe bună dreptate la o reprezentare mai corectă.
EnglishIndeed, the trigger seemed to have been the constitutional changes that they wished to aspire to.
Într-adevăr, se pare că factorul declanşator a fost reprezentat de schimbările constituţionale pe care doreau să le facă.
EnglishUnfortunately, history teaches us that the countries that aspire to democracy become centres of corruption and abuses.
Din păcate, istoria ne învață că țările care aspiră la democrație devin centre de corupție și abuzuri.
EnglishHow can someone who has failed in his own country now aspire to be in charge of supervision in Europe?
Cum este posibil ca o persoană care a eşuat în propria ţară să vrea acum să se ocupe de supervizare la nivelul întregii Europe?
EnglishThese people aspire to safeguard their land and their affairs without the permanent uncertainty of 'what will happen tomorrow'.
Acești oameni aspiră să-și protejeze pământul și activitățile, fără nesiguranța permanentă a "zilei de mâine”.
EnglishUniversity-business dialogue is essential for the high-quality training to which the EU's young people aspire.
Dialogul dintre universităţi şi mediul de afaceri este esenţial pentru formarea de bună calitate la care aspiră tinerii din UE.
EnglishNow the realisation has come over us almost like a thief in the night that people in the Arab world also aspire to and yearn for freedom.
Acum am înțeles dintr-o dată că oamenii din lumea arabă aspiră, de asemenea, la libertate și tânjesc după ea.
EnglishWe must support neighbouring countries which subscribe to European values and aspire to become part of the European family.
Este necesară susţinerea statelor vecine care subscriu valorilor europene şi care aspiră la integrarea în familia europeană.
EnglishFinally, ladies and gentlemen, we believe that this approach is more consistent with the European social model to which we aspire.
În final, doamnelor şi domnilor, considerăm că această abordare este mai conformă cu modelul social european la care aspirăm.
EnglishAlarming signs show that many of the protesters do not aspire at all to the Western model of democracy, quite the opposite.
Există indicii îngrijorătoare că aspirația multora din protestatari nu e câtuși de puțin modelul democrației occidentale, ci dimpotrivă.
EnglishGiven the fact that US is a difficult partner in negotiations we should aspire for progress in further negotiations in this direction.
Având în vedere faptul că SUA este un partener dificil în negocieri, ar trebui să sperăm la un progres al viitoarelor negocieri în acest sens.
EnglishWe can aspire to an economic strategy that puts Europe on the path to competitiveness and that can create millions of new jobs.
Putem să aspirăm la o strategie economică care să plaseze Europa pe calea către competitivitate şi care să poată crea milioane de locuri de muncă noi.
EnglishThe EU's relationship with Georgia does raise very far-reaching questions about what we are about, what the EU is, and what we aspire to be.
Relaţia Uniunii Europene cu Georgia ridică întrebări cu multe consecinţe despre intenţiile pe care le avem, despre ce este UE şi ce aspirăm să fim.
EnglishWhat criteria, for example, will the Commission propose that developing countries must meet in order to aspire to concluding this type of contract?
De exemplu, care sunt criteriile pe care Comisia le va propune spre îndeplinire ţărilor în curs de dezvoltare care aspiră la perfectarea acestui tip de contract?
EnglishThat is why we must stand side by side with those who aspire to greater freedom and democracy, in places where it is possible to be Muslim, democratic and secular.
De aceea, trebuie să fim alături de cei care aspiră la o mai mare libertate și democrație, în locuri în care este posibil să fii musulman, democrat și laic.
EnglishNow the country of the former oppressors are to enjoy visa waiver - and I welcome this, because there is no collective guilt - and Kosovo cannot aspire to it.
Acum, ţara foştilor opresori urmează să se bucure de ridicarea vizelor - şi salut acest lucru, fiindcă nu există vină colectivă - iar Kosovo nu poate aspira la aceasta.
EnglishThis is an unquestionable right and a sine qua non for attaining the quality of life that we all aspire to, and which the Treaty of Lisbon reflects.
Acesta este un drept indiscutabil şi reprezintă o condiţie sine qua non pentru atingerea calităţii de viaţă la care aspirăm cu toţii şi care este prevăzut în Tratatul de la Lisabona.

Sinonime (în engleză) pentru "aspiration":

aspiration
aspiring
aspirer