Traducere engleză-română pentru "aspiring"

EN

"aspiring" română traducere

volume_up
aspiration {substantiv}
volume_up
aspirer {substantiv}
EN

aspiring {adjectiv}

volume_up
aspiring

Exemple de folosire pentru "aspiring" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is the very nature of redress that we are aspiring to.
EnglishWe are aspiring to be a political union, and we are still only an embryonic player on the international stage.
Aspirăm să fim o uniune politică și deocamdată nu suntem altceva decât un jucător embrionar pe scena internațională.
EnglishFirstly, the Iranian model is not exactly what the young people who are revolting in these countries are aspiring to.
În primul rând, modelul iranian nu este tocmai modelul la care aspiră tinerii care se revoltă în aceste țări.
EnglishMay I conclude by saying that all democratic nations should support this brave, aspiring but deeply troubled nation.
O să închei prin a spune că toate statele democratice ar trebui să sprijine această naţiune aspirantă, curajoasă, dar cu multe probleme.
EnglishWe have a duty not to disappoint a young population, a population aspiring to live in a democracy and to respect each other's ideas.
Avem datoria de a nu dezamăgi o populație tânără, o populație care aspiră să trăiască în democrație și să respecte ideile celuilalt.
EnglishThe traditional role of European agriculture, along with the new ambitions we are aspiring to, fully justifies maintaining the level of this budget.
Rolul tradiţional al agriculturii europene, alături de noile ambiţii pe care ni le propunem, justifică din plin menţinerea acestui buget.
EnglishThe contributions of our ally, Norway, and Iceland, now an aspiring EU Member State, have further galvanised European participation in the Arctic Forum.
Contribuţiile aliatului nostru, Norvegia, şi a Islandei, acum un stat membru aspirant la UE, au dinamizat ulterior participarea europeană la Forumul Arctic.
EnglishHistorical events within each nation and the current state of their relations were at odds with applications made by candidate countries or aspiring candidates.
Evenimentele istorice ale fiecărei naţiuni şi situaţia actuală a relaţiilor acestora contraveneau cererilor depuse de ţările candidate sau potenţial candidate.

Sinonime (în engleză) pentru "aspiring":

aspiring
aspiration
aspirer