Traducere engleză-română pentru "assault"

EN

"assault" română traducere

volume_up
assault {substantiv}
volume_up
assaulter {substantiv}
RO
RO
EN

assault {substantiv}

volume_up
1. general
This brutal assault, which was not motivated by robbery, deserves the most severe condemnation.
Acest atac brutal, care nu a fost motivat de jaf, merită cea mai severă condamnare.
Nonetheless, the European Council is preparing a fresh assault.
Cu toate acestea, Consiliul European pregătește un nou plan de atac.
At the same time, moreover, the proposal was an unrestrained assault on the legislation of the Court of Justice.
În acelaşi timp, de altfel, propunerea era un atac fără reţineri la adresa legislaţiei Curţii de Justiţiei.
Assault exercises on a similar scale last took place in 1981, at the height of the Cold War.
Ultimele exerciţii de asalt la o scară similară au avut loc în 1981, în momentul culminant al Războiului Rece.
Și libertatea presei este sub asalt.
One has the eerie feeling, reading the Goldstone report, that one is reading about a violent assault in which the author has neglected to mention that the events took place during a boxing match.
Cine citeşte raportul Goldstone are senzaţia stranie că citeşte despre un asalt violent în care autorul a neglijat să menţioneze că evenimentele au avut loc în timpul unui meci de box.
assault
assault (dar şi: storm)
2. Termen militar
Assault exercises on a similar scale last took place in 1981, at the height of the Cold War.
Ultimele exerciţii de asalt la o scară similară au avut loc în 1981, în momentul culminant al Războiului Rece.
Și libertatea presei este sub asalt.
One has the eerie feeling, reading the Goldstone report, that one is reading about a violent assault in which the author has neglected to mention that the events took place during a boxing match.
Cine citeşte raportul Goldstone are senzaţia stranie că citeşte despre un asalt violent în care autorul a neglijat să menţioneze că evenimentele au avut loc în timpul unui meci de box.

Exemple de folosire pentru "assault" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis brutal assault, which was not motivated by robbery, deserves the most severe condemnation.
Acest atac brutal, care nu a fost motivat de jaf, merită cea mai severă condamnare.
EnglishNonetheless, the European Council is preparing a fresh assault.
Cu toate acestea, Consiliul European pregătește un nou plan de atac.
EnglishThis, in my opinion, is an assault on all rural areas, which we should not let pass.
În opinia mea, acest lucru este un atac asupra tuturor zonelor rurale, pe care nu trebuie să îl lăsăm să se manifeste.
EnglishAssault exercises on a similar scale last took place in 1981, at the height of the Cold War.
Ultimele exerciţii de asalt la o scară similară au avut loc în 1981, în momentul culminant al Războiului Rece.
EnglishAt the same time, moreover, the proposal was an unrestrained assault on the legislation of the Court of Justice.
În acelaşi timp, de altfel, propunerea era un atac fără reţineri la adresa legislaţiei Curţii de Justiţiei.
EnglishHalo: Spartan Assault
Halo: Spartan Assault Descărcări gratuite Răsfoire asistență după categorie
EnglishEvery year, 170 000 Christians throughout the world suffer legal discrimination, assault and even murder.
În fiecare an, 170 000 de creștini din întreaga lume sunt victime ale discriminării juridice, agresiunilor și chiar crimelor.
EnglishHalo: Spartan Assault
Halo: Spartan Assault Descărcări gratuite Răsfoire asistență dup
EnglishI refer in particular to the targets on methane and nitrous oxide, and the assault on meat and dairy consumption.
Mă refer în mod deosebit la obiectivele privind metanul şi oxidul de azot şi la asaltul asupra consumul de carne şi lactate.
EnglishMedia freedom is also under assault.
EnglishHalo: Spartan Assault Free downloads
EnglishHalo: Spartan Assault
Halo: Spartan Assault Descărcări gratuite Răsfoire asistență după categorie Răsfoire asistență după produs Contactați asistența
EnglishUnfortunately, the regimes in power in Libya and Egypt have resorted as ever to sexual assault as a weapon with which to target women.
Din păcate, regimurile aflate la putere în Libia și Egipt au recurs, la fel ca întotdeauna, la agresiune sexuală ca armă pentru persecutarea femeilor.
EnglishWhat Nicolas and Angela did - this self-appointed Franco-German management committee - is an assault on the institutions of the European Union.
Ce au făcut Nicolas și Angela - această comisie de gestionare franco-germană autoproclamată - este un atac la adresa instituțiilor Uniunii Europene.
EnglishIllegal immigrants are used for labour in the process of rapidly accumulating capital, in a direct assault on the universal nature of human rights.
Imigranții ilegali sunt folosiți la muncă în procesul de acumulare rapidă de capital printr-o încălcare directă a naturii universale a drepturilor omului.
EnglishFor many years now, international communities, NGOs and Congolese women have made constant efforts to combat the use of sexual assault as a weapon of war.
De mulţi ani, comunităţile internaţionale, ONG-urile şi femeile congoleze depun eforturi constante pentru a combate folosirea atacului sexual drept armă de război.
EnglishIt is about time we discussed this shameful subject, addressed this inhumane phenomenon, and began to effectively counteract sexual assault in Haiti.
Este momentul oportun să discutăm despre acest subiect reprobabil, să rezolvăm problema acestui fenomen inuman şi să începem să combatem în mod eficient atacurile sexuale din Haiti.
English. - Madam President, we must reject in the strongest possible terms any targeting of violence against women, from intimidation to sexual assault.
membru al Comisiei. - Dnă președintă, trebuie să respingem în termenii cei mai duri cu putință orice încercare de violență asupra femeilor, de la intimidare până la agresiuni sexuale.
EnglishThis is nothing less than a frontal assault on the social partners' influence and is contrary to the Charter of Fundamental Rights, which includes the right to enter into collective agreements.
Acesta nu este altceva decât un atac frontal asupra influenței partenerilor sociali și este contrar Cartei drepturilor fundamentale, care include dreptul de a încheia acorduri colective.
EnglishOne has the eerie feeling, reading the Goldstone report, that one is reading about a violent assault in which the author has neglected to mention that the events took place during a boxing match.
Cine citeşte raportul Goldstone are senzaţia stranie că citeşte despre un asalt violent în care autorul a neglijat să menţioneze că evenimentele au avut loc în timpul unui meci de box.

Sinonime (în engleză) pentru "assault":

assault
assaulter
assault and battery
English